Topografi  - Sverige

Alin, Johan (1879-1944).
Stenåldersforskningen i Bohuslän. [Utg. av Göteborgs och Bohusläns fornminnesförening]. Göteborg, Elanders Boktryckeri AB, 1953. 8:o. 68 s. + (4) s. (supplement). Trådhäftad med styvt tryckt något ojämnt solblekt pappersomslag. 7 s. med vikmärken och hundöron. #10416     60

Alin, Johan (1879-1944).
Stenåldersforskningen i Bohuslän. [Utg. av Göteborgs och Bohusläns fornminnesförening]. Göteborg, Elanders Boktryckeri AB, 1953. 8:o. 68 s. + (4) s. (supplement). Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Aningen solbränd rygg. #15200     120

Almquist, Jan Eric (1894-1976).
Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden (1523-1611). 1. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1960. 8:o. Trådhäftad. Solbränd rygg, svag fuktrand i nedre marginalen på de sista 50 sidorna. #14650     350
En registerdel utkom.
Skrifter utgivna av Rättsgenetiska institutet vid Stockholms högskola 3.

Alsterlind, Frej (1910-1999).
Den gamla kyrkplatsen. Händelser och gestalter ur Stora Kils kyrkas och sockens historia. Karlstad, Nya Wermlands-Tidningens Boktryckeri, 1955. 8:o. 621 s., (2) pl.-bl. Illustrerad. Förlagets blå klotband med ryggtitel och pärmdekor i guldtryck. Främre omslag medbundet. #15306          250
Innehåll: Under kyrkohällen; Vid fädernas högar, förkristen tid; Munken från Aberdeen, medeltiden; Signad med korsets tecken; Pergamenten berätta; Mässa och tidegärd; Brudvigsel och sista smörjelse; Ave Maria gratia plena; Tisdagar efter Sankt Eriks dag 1431; I kyrkans hägn; Mässa på svenskt tungomål 1540-1579; Herr Christoffer i Kijlen 1580-1628; På trettioåriga krigets tid 1629-1645; Hur socknen blev biskopsprebende 1646-1649; Kyrkobygge 1650-1666; Kyrkstock och ostyriga pojkar 1667-1673; När Apertin var biskopssäte 1674-1693; Under kyrkolagens hägn 1694-1704; Sin makas ögnalust 1705-1707; I tolfte Karls dagar 1708-1716; När freden kom 1717-1730; Med minne från Bender 1731-1740; Barnaskola och sockenmagasin 1741-1769; Kyrkogång 1741-1769; Pest och hungersnöd 1770-1773; I Örebro jag lyckligt runnit 1774-1787; På ståndssamhällets tid 1788-1802; Den vise uppå Ekenäs 1803-1829; Nådi’ grevinnan 1830-1835; Sockenmännen taga tömmarna 1836-1850; Källor; Bilagor och register.

Andersson, Bror A. (1909-1980).
Nödinge kommun. Historisk översikt, utarbetad på uppdrag av Nödinge kommunalfullmäktige. Säffle, AB. Säffle-Tidningens Tryckeri, 1969. Stor 8:o. 735 s., (1) utvikbar karta. Förlagets gröna klotband med ryggtitel i guldtryck. Solkigt och aningen nött skyddsomslag. #15295      300
Innehåll: Karta över Nödinge kommun; Nödinge kommun; Från det förhistoriska Nödinge; Bebyggelse. Gårds- och bybildning i Nödinge; Några gårdar i Nödinge. Glimtar ur dess äldre historia; ‘Skårdals skate’ och ‘Danska Surte’; Näringslivet i Nödinge; Byalag och byordningen; Orosår och ofredstid; Kommunikationer; Älvtrafik och vägförbindelser; Seglationen på Surte; Kommunikationsleder över Göta älv med anknytning till Nödinge; Krogar och gästgivaregårdar; Undervisning och skolfrågor; Fattighjälp och åldringsvård; Den kommunala förvaltningen i Nödinge; Kommunalfullmäktige i Nödinge; Raset i Surte den 29 september 1950; Surte - Bruket och Samhället; EKA och Bohus; Facklig organisation och verksamhet i Surte; Kyrkliga förhållanden; Folkmängd och folkliv; Anmärkningar och tillägg; Otryckt källmaterial; Tryckta källor och litteratur.

Andersson, Ingvar (1899-1974).
Skånes historia. I-II. [I: Till Saxo och skånelagen. II: Senmedeltiden]. Stockholm, P.A. Norstedt & Söner, 1947-1974. 8:o. 497 s.; (2), 476, (1) s. + planscher. Rikt illustrerad. Förlagets klotband med tvåfärgad (röd/blå) titeletikett, första volymen med ett snarlikt privatbundet band, dock med titeletikett i skinn. Dessvärre missade bokbindaren vid kopieringen av förlagsbandet att stjärnorna under titeln var delbeteckning, varför även första delen har delbeteckning 2. Del 1 med liten reva i smutstitelbladet. #15128    400

[Angelini, Jöns Erik (1779-1807)].
Ystadiaden. Dikt i tolf sånger. Med företal och talrika noter af Rimmon Versenius. Utgiven 1936 i Ystad av Bertil Stenhös (pseud. för Gösta Langenfelt). Ystad, Centraltryckeriet, 1936. 8:o. 32 s. Klammerhäftad i tryckt styvt pappersomslag. Aningen solbränt omslag. Bakre omslag med liten fläck. #14218    100
Första upplagan trycktes 1885.

[Arvika]
En bildkrönika över Arvika. På uppdrag av Arvika stad sammanställd av Harald Mebius-Schröder. Arvika, AB Håbe-Tryck, 1965. 8:o. 231, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets blå klotband med ryggtitel och pärmdekor i guldtryck. Solkiga och lätt nötta pärmar. #15184 120

Augustsson, Lars-Åke (text) & Holm, Lars G. (teckningar).
Dagar i Dalsland. [Utg. av] LiberFörlag, Stockholm. Uddevalla, Bohusläningens Boktryckeri AB, 1983. 140, (2) s. Illustrerad. Förlagets illustrerade pappersband. #10935 120

[Axelsson, Josef (red.)].
Boken om Jörlanda. En sockenskildring i ord och bild. Andra upplagan. [Utg. av] Jörlanda Hembygdsförening. Munkedal, Munkreklam, 1982. 8:o. 381, (1) s. Illustrerad. Förlagets gröna konstläderband med ryggtitel och pärmdekor i guldtryck. Nyskick. #15198
       300
Faksimil av 1:a upplagan utgiven 1959.

[Axelson, Maximilian (1823-1884)].
Vandring i Wermlands Elfdal och finnskogar af M. Axelson. [Förklaringar och efterskrift av Knut Warmland] Karlstad, 1978. 8:o. (2), 160, (6) s. Förlagets gula klotband. s. 1-160 är faksimil av 1:a upplagan som utgavs av P. Ad. Huldberg i Stockholm 1852. #14258         250
Innehåll: Lesjöfors. Rämen. Uddeholmshyttan. Samspråk med en vallgosse; Sägner och sånger i Gustaf Adolf; Råda socken. Stjernsfors. Uddeholm. Vägen till Bergsäng. Ekshärad. Fynd och sägner der. Löfstrand. Halgå. Folket och dess språk; En najad. Ny socken och åtskilliga dess märkvärdigheter; Femtå. Dalbyboernas drägter, språk, boningar och hemseder; Likanå. Branäset. Dalby kyrka. Ofvansjöbygden. Lillebergsgården. Dalby ängar. Letafors. Besök i en säterbod. Ett stycke Finnskog. En fransk visit i Norige. ‘Öfverstepresten’ och hans hjord. Hemfärd; Promenader i Södra Finnskoga; Ett och annat om Finnarne; Ett besök i Sunne. Vandring i Gräsmarks socken. Inträde i Bogen; I Bogens Finnskog; Från Bogen genom Lekvattnets och Frykände socknar till Hvitsand; Några dagar i Säterskogen; I GRäsmark, Gunnarskog och Eda; Det yppersta kapitlet för den som är trött af färden; Bilagor (Ord och talesätt. Finska Slägtnamn).

[Bager, Einar (1887-1990)].
Malmø skifter. 1. Bofortegnelser 1546-1559. Udgivet ved Einar Bager af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie. København, K. Rosendahls Bogtrykkeri, 1977. 8:o. xij, 290 s. Trådhäftad. Ouppskuren. #14249      
Såld
Malmö’s 44 äldsta bouppteckningar, utgivna med textkritiska noter.

[Bager, Einar (1887-1990)].
Malmø skifter. 2. Købmandsregnskaber 1537-1559. Udgivet ved Einar Bager af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie. København, K. Rosendahls Bogtrykkeri, 1978. 8:o. x, 143 s. Trådhäftad. Ouppskuren. #14250         
Såld
Morten Bryggers, Bent Bryggers & Keluf Jens Nielsens räkenskaper, utgivna med textkritiska noter.

[Bager, Einar (1887-1990)].
Malmø stadsbog 1549-1559. Rådstuerettens, bytingets og toldbodrettens protokol. Udgivet ved Einar Bager af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie. København, K. Rosendahls Bogtrykkeri, 1972. 8:o. xj, 506, (4) s. Trådhäftad. Ouppskuren. #14251         
Såld

Beckman, Natanael.
Förord och anmärkningar till Carl Linnæus Wästgöta-resa. Separat ur nytryck efter originalupplagan 1747 [Omslagstitel]. [Utg. av] Thulin & Ohlson, Göteborg. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., 1928. 8:o. lj, (1) s., (1) utvikbara karta. Trådhäftad med tryckt pappersomslag. Delvis ouppskuren. Liten etikett på bakre omslag. #15163    125

Bennheden, Maj-Britt.
Morup, från forna tider till våra dagar. [Varberg], Hallands Nyheters Tryckeri, [1966]. 8:o. 291 s. Förlagets blå klotband med ryggtitel i guldtryck. Båda omslagen medbundna. Författardedikation på halvtitelbladet. #14666     350

Bergman, Emanuel (1887-1948).
Dalslands vapen. Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1943. 8:o. 31 s. Illustrerad. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Bra skick. Mindre missfärgade fläckar efter ‘blödande’ häftklamrar. #15204    100
Dalia n:r 12. Bidrag till Dalslands kulturhistoria och naturbeskrivning, utgivna av Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund under redaktion av C.G. Lindmark, R. Pira, N.I. Svensson.

[Bergman, G. (Fotograf)].
Stockholm i sol och dimma. Efter fotografier av G. Bergman. Stockholm, Aktiebolaget Fahlcrantz’ Boktryckeri, 1912. 8:o. Titelblad, (23) pl.-bl. Trådhäftad i tryckt pappersomslag med präglad dekor. Lätt solblekt rygg. #14427     150
Tryckt på kritpapper. Fint ex.

Bergold, Helmut & Öhnegård, Vilhelm.
Sala gruvby. Ett industrisamhälle från 1500-talet. Med osteologisk analys av Ronnie Carlsson. With English summary. Utgiven av Sala kommun. Malung, Malungs Boktryckeri AB, 1987. 8:o. 141 s. Rikt illustrerad. Förlagets fotoillustrerade laminatband. #15217
       150
Innehåll: Kort historik; Medeltida silverbrytning i Sverige; Staden, socknen, landskapet och topografin; Arkeologi i Sala gruvby; Fynd från de senaste undersökningarna; Bebyggelsen i gruvbyn; Benfynd ur osteologisk synpunkt; Keramikformer i fyndmaterialet; Människorna bakom fynden och det skriftliga materialet; Perspektiv på framtida verksamhet; Brytningen vid Sala silvergruva och bebyggelsen i gruvbyn - en sammanfattning.

Bexell, Bertil (1906-1981) (utg.).
En bok om Ryssby i Sunnerbo, Kronobergs län. 2:a upplagan. Växjö, Växjöbladets Boktryckeri, Hegborns Tryckeri AB, 1978. 8:o. 632 s. Rikt illustrerad i färg och sv/v. Förlagets röda klotband med titel i guldtryck på ryggen. Illustrerat skyddsomslag med några mindre riss. Två små fläckar på övre snitt. Nekrolog över författaren inklistrad på främre pärmens insida samt intejpad på skyddsomslagets främre flik. Initialerna ‘L.B.’ skrivet med bläckpenna på det fria försättsbladet. #13847       325
Innehåll: Tusen år i Ryssby. En finnvedssocken från vikingatid till 1800-talet av Lars-Olof Larsson; Ryssby sockens runstenar av Sven B. F. Jansson; Förteckning över fornlämningar; Om gamla ortnamn i Ryssby av Fridolf Jönsson; Ryssbymål av Sten-Bertil Vide; Nä gamla Britta i Vaktstugan hade ärjejelpe. En skildring på Ryssbymål av Maria Hall med noter och kommentarer av Sten-Bertil Vide; Ryssby gamla kyrka av Owe Samuelsson; Den romanska dopfunten i Ryssby och bibelns fyra världsriken av Oscar Reutersvärd; Triumfkrucifixet av Aron Andersson; En barockskulptur från Ryssby gamla kyrkas altaruppsats av Marian Ullén; Den järnbeslagna kistan av Lennart Karlsson; Tillkomsten av Ryssby nuvarande kyrka av Owe Samuelsson; Kyrkorenoveringen 1947-1951 av Bertil Bexell; Kortaksmålningen: förspel och rysk reaktion av Bertil Bexell; När jag målade i koret i Ryssby kyrka av Waldemar Lorentzon; Ryssby kyrka och församlingen i Colorado av Allan Wiesel; Sankta Birte i Ryssby. En medeltida helgonlegend av Tryggve Lundén; Gammallutherskt kyrkoliv av Owe Samuelsson; Makarna Angel på Väraboda - två pionjärer för väckelse, mission och frikyrklighet av Owe Samuelsson; Lekmannapredikan och frikyrklighet av Owe Samuelsson; En begravning i Ryssby den 25 februari 1848 av Gustafva Angel; Med fäderna på kyrkväg av Gust. J. Johansson; Om kyrkligt liv och arbete på 1900-talet av Bertil Bexell; Den kyrkliga sången och musiken ac Carlhåkan Larsén; Det kommunala av Bertil Bexell; Vård av nödställda. (Fattigvård i äldre tider, ålderdomshem, sjukdomar, förhållanden under de båda världskrigens tid, nutida förmåner) av Bertil Bexell; Skolor och undervisning av Ingemar Göterling; Föreningar i Ryssby av Bertil Bexell; Geologi, flora och fauna av Ingvar Christoffersson; Lantbruk och skogsbruk i Ryssby av Sten Melin; Om kvaran och såg, Öppen bod och Bygdens små industrier av Bertil Bexell; När man bröt sten i bergen av Bertil Bexell; Ryssby snickerifabrik av Ruben Hultgren och Rune Andersson; Militärer och kavaljerer på socknens herrgårdar och boställen av Harald Bünger; Något om bondgårdar i mitten av 1800-talet: inredning och inomhussysslor av S. J. Johansson; Bonadskonstnärer i Ryssby av Nils Strömbom; Bröllop förr i tiden av Maria Hall; Gammaldags julkalas av Maria Hall; Torp och torpare av Bertil Bexell; Torp och backstugor i Ryssby socken. En förteckning av Valdemar Gustafsson; Människor och miljöer - ett kåseri av Bertil Bexell; Tunapojken som blev kyrkoherde på ön S:t Barthélemy av Hilding Pleijel; Sagoberättaren från Långhult av Göran Bexell; Aron från Skogstäppan av Bertil Bexell; Axel Lindmarker och hans kärlek till hembygden av Ingemar Lindmarker; Donationer; Series pastorum, jämte förteckningar över kantorer, kyrkvärdar, kyrkvaktmästare och innehavare av kommunala befattningar.

Bilder från Sverige, utg. af Svenska Turistföreningen. -Bilder aus Schweden. -Views of Sweden... Sv. Turistföreningens vägvisare. N:o 15. Stockholm, Central-Tryckeriet, 1897. Tvär 8:o. (2) s., (47) bl. Grått klotband med främre omslaget medbundet. Främre försättsbladet borta. Titelbladet med litet riss. Plancherna något solkiga.
110 fotoillustrationer från hela Sverige på 47 planschblad. Ett trevligt arbete med reproducerade fotografier från slutet av 1800-talet. #13628        200

Billman, Bror.
Karlstad. Några reflexioner till dess över 360-åriga historia. Karlstad, Karlstads-Tidningens A.-B. Tryckeri, 1947. 8:o. 58 s., (1) vikt karta. Illustrerad. Klammerhäftad med styvt illustrerat aningen solkigt pappersomslag. #15174    75
Innehåll: Karlstad hade vid grundandet ingen ekonomisk uppgift att fylla som stad; Karlstad och ungdomens fostran; Växande svårigheter i fredlig och krigisk tid; Donationsjorden skall sätta staden på fötter; Karlstad på 1600-1700-talet; Lantbruket skiljes från staden; Stadens grepp över donationsjorden utom stadsplanen försvagas; Nya synpunkter på tomträtten; Stadsbildningar i vår tid; Bilagor.

Biurman, Georg (1700-1755).
Vägvisare til och ifrån alla städer och namnkunniga orter uti Svea- och Göta-riken samt Stor-Förstendömet Finland. [Guide to all the Towns and Famous Places in Sweden and the Grand Duchy of Finland]. (Faksimil av 1776 års uppl). Stockholm, Tryckeri AB Björkmans Eftr., 1973. 8:o. (6), (20), 112, (36) s., (2) utv. kartor i pärmficka. Förlagets illustrerade pappersband. #9021          125
En av de första, och den mest kända samt spridda svenska vägvisaren under 1700-talet. Första upplagan trycktes 1743 och senare upplagor utkom 1757, 1768 och 1776, den sista tryckt med den mer lättlästa antikvan, till skillnad från de tidigare i frakturstil.
Suecica rediviva 42.

[Bondeson, August (1854-1906)].
Historiegubbar på Dal. Deras sagor och sägner m.m. Upptecknade och utgifna af August Bondeson. Med teckningar efter förf:s utkast af Severin Nilsson. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1886. 8:o. (4), 369, (3) s., (5) pl.-bl. Grönt halvklotband med marmorerat pärmpapper, stänkta snitt. ryggtitel i guldtryck. Alla häftesomslagen medbundna. Enstaka lagerfläckar förekommer. Vikmärke på s. 107. Ett bakre omslag med lagad marginalreva. Med Helge Roséns namnteckning. #15293      500
Planscherna föreställer: Johannes Andersson i Backamyren; Anders Backmans stuga, Anders Backman; Jakob Glader; Johannes Glader.
Innehåll: Anders Backman (Sägner, Visor, Sagor); Jakob Glader (Sägner, Sagor); Johannes Glader (Sägner, Sagor); Johannes Andersson i Backamyren (Sjåsa, Gissegåtor, Sagor). Marginalanteckningar förekommer.
Ej i Bördh.

Brodin, Linus.
Holms socken på Dal. Minnesskrift. Några bidrag till socknens historia på uppdrag samlade. Mellerud, AB Hällströms Trycksaker, 1954. 8:o. 338 s., (1) utvikbar karta + löst rättelseblad. Illustrerad. Trådhäftad med styvt illustrerat pappersomslag. Ouppskuren. #15223
       200
Innehåll: Till våra Holmsbor; Gårdar och hemman; Försvunna och till andra kommuner överförda gårdar; Torpställen och backstugor; Sockenstyrelse och kommunalmän; Kyrkorna; De fattiga; Sunnanå marknad; I Herrans tukt och förmaning; Bibliotek och läsning; Hantverkare; Vardag och fest; Spöpåle, rättarplats och vådliga händelser; Sjukvård och läkare; Kommunikationer; Skolans historia; Skolminnen från 1890-talet; Hur Mellerud och Holm blev köping; Våra donationer; Märkliga män och kvinnor; Kompletterande text till bilderna.
Tryckt i 2000 ex., av vilka det utdelades 1 ex. till varje hushållsföreståndare upptagen i Holms kommun mantalslängd år 1951.
Bördh 1699a.

[Brusewitz, Gustaf (1812-1899)].
Elfsyssel (Södra Bohus-Län). Historiska minnen, samlade ur såväl äldre som nyare verk och urkunder. Med afbildningar af de märkvärdigaste fornlämningar, historiska ställen, m.m. af G. Brusewitz. Stockholm, Sigmatryckeriet, 1975. Stor 8:o. (10), 332 s. + planscher. Förlagets illustrerade pappersband. Mycket bra skick. #10420       300
Faksimilupplaga av 1864 års originalupplaga.

Carldén, Carl E.
Erik Gustaf Erlander. Tage Erlanders far, barndomshem och uppväxtmiljö. Karlstad, VF-tryck, 1987. 8.o. 75 s. Illustrerad. Förlagets illustrerade pappersband. #1118       100
Ransäterserien nr 1.

Carlén, Octavia (1828-1881).
Stockholms kyrkor och deras historiska minnen. Anteckningar. Stockholm, Louise Söderqvist, 1864. 8:o. 300 s., (10) pl.-bl. Samtida mörkgrönt halvskinnband med klotklädda pärmar. Rygghuvud med skada (ca 1x1 cm), främre och bakre falsar med sprickor upp- och nertill. Inlagan i mycket gott skick. Med A. M. Rosenström’s exlibris. #14190         300
Innehåller beskrivningar över kyrkan, kyrkogården, dess pastorer m.m och biografier över märkvärdigaste personer som äro begrafna i Storkyrkan, Riddarholmskyrkan, S:t Clara kyrka, S:t Jakobs kyrka, S:t Johannes kyrka, S:t Gertruds eller Tyska kyrkan, Maria Magdalena kyrka, Catharina kyrka, Hedvig Eleonora eller Ladugårdslandskyrkan, Ulrika Eleonora eller Kungsholmskyrkan, Adolf Fredriks kyrka, Carl Johans eller Skepssholmskyrkan, Kongl. Slottskapellet, Katholska kyrkan eller Eugeniakapallet, Finska kyrkan, Franska reformerta kyrkan, Enkhuskyrkan, Bethlehemskyrkan, Evangeliska brödraförsamlingens kyrka, Engelska kyrkan, Judarnes kyrka, Djurgårdskyrkan, Sabbatsberg m.fl.
Utförligare beskrivningar för de fyra första kyrkorna, sedan fr.o.m. S:t Johanneskyrkan blir beskrivningarna kortare och kortare, för att mot slutet av boken endast bli några rader per kyrka.
Planscherna föreställer: Riddarholmskyrkan, S:t Nikolai eller Storkyrkan, Storkyrkans inre, Carl Johans grafchor i Riddarholmskyrkan, Plan af Riddarholmskyrkan, S:t Jakobs kyrka, General v. Döbelns grafvård, Maria Magdalena kyrka, Katharina kyrka, Adolf Fredriks kyrka.

Svaga främre och bakre falsar. Liten fläck på s. 50. Fläck på s. 290-293. Marginal riss på s. 233, 235.

Carlson, Axel.
Hammaröborna - en folklivsskildring från 1800-talets Hammarön. Munkedal, Munkereklam, 1985. 8:o. 192 s. Illustr. Förlagets rikt dekorerade blå konstläderband. #13653       125

Christenson, Herbert.
Fräkne. Bygd och folk i gången tid. Uddevalla, Barneviks Tryckeri, 1954. 8:o. 475 s. Illustrerad. Förlagets klotband med grönt pärmpapper, grön ryggtiteletikett. En sida med tejplagningar. #11491   
150
Innehåll: Inlands Fräkne härad; Fornminnen; Byggnader, bohag och kläder; Från födelse till grav; I helg och söcken; I glädje och sorg; Vad domböckerna berätta; Pastoratets kyrkor; Präster och klockare; Gårdar; Glimtar ur torpens historia; Kvarnar och sågkvarnar; Fräkne indelta kompani; Kronobåtsmän och deras rättigheter; Tingsplatser, gästgivaregårdar och krogar; Kronoskjuts, postskjuts, rättare och fogdar; Kronolänsmän i Inlands Fräkne härad; Näringar; Vägar och broar; Kommunernas styrelse och förvaltning; Samhällena börjar växa fram; Donationer, läkare och smånotiser; En jorddrott och hans släkt; Sägner och skrock; Mått, mynt och vikt; Sången om Fräkne.

Christenson, Herbert.
Fräkne. Bygd och folk i gången tid. Uddevalla, Barneviks Tryckeri, 1954. 8:o. 475 s. Illustrerad. Förlagets klotband med grönt pärmpapper, grön ryggtiteletikett. Lätt solkiga pärmar. #11492    300
Innehåll: Inlands Fräkne härad; Fornminnen; Byggnader, bohag och kläder; Från födelse till grav; I helg och söcken; I glädje och sorg; Vad domböckerna berätta; Pastoratets kyrkor; Präster och klockare; Gårdar; Glimtar ur torpens historia; Kvarnar och sågkvarnar; Fräkne indelta kompani; Kronobåtsmän och deras rättigheter; Tingsplatser, gästgivaregårdar och krogar; Kronoskjuts, postskjuts, rättare och fogdar; Kronolänsmän i Inlands Fräkne härad; Näringar; Vägar och broar; Kommunernas styrelse och förvaltning; Samhällena börjar växa fram; Donationer, läkare och smånotiser; En jorddrott och hans släkt; Sägner och skrock; Mått, mynt och vikt; Sången om Fräkne.

Corin, Carl-Fredrik (1906-2001) & Hasselberg, Gösta (1909-1979).
Vänersborgs historia. I. Tiden t. o. m. 1834. [... II. Tiden 1834-1944]. Göteborg, Oscar Isacsons Boktryckeri A.-B., 1944. Stor 8:o. 445, (1) s.; 358 s. Blå halvklotband med marmorerat pärmpapper, titel & deltitel i guldtryck på ryggen. Främre omslag medbundna. 2 volymer. #15280       
400
En faksimilupplaga utgavs 1993, och även en tredje del 1994.
Innehåll: Volym 1 (Tiden t.o.m. 1718): Vassända - ett gammalt marknadcentrum; Den första tanken på en stad i Vassända och dess politiska bakgrund; Staden Brätte; Vänersborgs grundläggning och privilegier; Hannibalsfejdens hemsökelser. Återhämtning; Staden som bålverk mot Norge. Katastrofen 1676; Befolkning och stadsbild. Andliga och sociala förhållanden; Stadsförvaltningens organisation; Stadens jordar och övriga tillgångar; Staden och kronan före enväldet. De första borgmästarna; Den stora striden mellan Claudius Kloot och Anders Bark; Vänersborg blir residensstad. I den karolinska envåldsbyråkratiens hägn; Vänersborg, Göteborg och vänerområdet; Edskörseln; Staden och skogarna; Hans Belfrage; I det stora nordiska krigets skugga; (Tiden 1719-1834): Stadsförvaltningen på Daniel Lenbergs tid; Striden om residenshusets underhåll. Länsstyrelse och magistrat; Borgmästare Anders Ingman och hans strider med hantverkarna; Stadens styrelse från borgmästare Bergmans ämbetstillträde; Edskörseln; Handel och sjöfart; Marknadsvärde; Hantverk och manufakturer; Staden och Trollhätte kanal; Stadens broar; Stämningar och händelser under den gustavianska tiden; Fromhetsliv och skolväsende. Sociala och kulturella förhållanden; Befolkning och stadsområde. Stadens yttre prägel och ans. Branden 1834; Anmärkningar rörande källor och litteratur; Citerad litteratur; Personregister; Illustrationsförteckning. Volym 2: Återuppbyggnaden (Nödhjälps- och uppbyggnadsarbetet); Stadsstyrelsen (Stadsstyrelsens allmänna utveckling efter 1834; Magistraten; Stadsfullmäktige; Drätselkammare och drätselverk; Ordnings- och brandväsen; Representationen utåt i riksdag och landsting); Område och bebyggelse (Stadsområdet; Stadens jordar; Stadsbild, bebyggelse, gator och stadsplaneutveckling); Kommunikationerna (Sjöfarten före järnvägarna; Landkommunikationerna. Järnvägarnas tillkomst och utveckling; Sjöfarten efter järnvägarnas tillkomst); Näringarna (Handel; Hantverk och industri; Allmänna institutioner i staden); Kyrka, skola och kulturliv (Kyrkliga förhållanden; Högre undervisning; Folkundervisning; Spridda drag ur kulturlivet); Sociala frågor (Fattigvård; Hälsovård); Källor och litteratur; Källhänvisningar; Personregister; Illustrationsförteckning.

Dal, Nils Hufvedsson (1690-1740).
Boerosia, urbs, per regna septemtrionis, mercatura nobilis. Then uti the nordiska riken/ för sin köp-handel/ wälbekante Boeråås stad/ beskrifwen. Borås, Centraltryckeriet, 1972. 125, (1) s., (2) utvikbara plr. Förlagets marmorerade pappersband. #11827   70
Planscherna visar stadsplan över Borås resp. ‘Westgöthe-dräng’.
Nytryck i 4000 ex. av 1719 års upplaga, utgiven till Borås stads 350-årsjubileum 1972.
Warmholtz 534 (1 ed.).

Düben, Lotten von (1828-1915).
Lotten von Düben. I Lappland. In Lapland. Introduktion/Introduction: Eva Dahlman. [Översättning till engelska/English translation: Stephen Croall]. England, 1991. 8:o. 79, (1) s. Limhäftad. #14186        
100
Parallelltext på svenska och engelska.
Lucida-serien 12.

[Ehrenheim, Erik von (1854-1930) (undert.)].
Kyrkobeskrifningar. Eric Ihrfors: Uplandia Sacra Pars prima I, II. [Rubr.] [tillsammans med:] Hällristning vid Hummelsta [Rubr.] [Separat ur Upplands Fornminnesförenings Tidskrift, XVI, 1895]. U.o., [1895]. 8:o. 6 s.; 2 s. (s. 167-172 + s. 228-229). Halvklotband med marmorerat pärmpapper, handskriven titeletikett. Med Carl trolle Bonde’s monogramstämpel samt dennes exlibris ‘Bibliotheca Trolleholmiæ’. #14495 350

Eliasson, Nils.
Vallmokrönikan. Öden och äventyr i en dalsländsk gränsbygd [Nössemark]. Munkedal, Munkreklam, 1980. 8:o. 262, (2) s. Illustrerad. Förlagets blå rikt gulddekorerade konstläderband. #10956
      
250
Innehåller även: Utflyttningar till Norge från Nössemark 1861-1929; Emigranter från Nössemark till Amerika 1868-1930.

Ericsson, Birgitta.
Bergsstaden Falun 1720-1769. Uppsala, Appelbergs Boktryckeri AB, 1970. 8:o. xij, 351 s., (18) pl.-bl. Förlagets bruna klotband med illustrerat skyddsomslag. Marginalanteckningar, för- & understryckningar förekommer, huvudsakligen med blyertspenna. Med namnteckning på försättsbladet. #14587       
Såld
Mit deutscher Zusammenfassung.
Innehåll: Från söndring till förening. Falu stad och Stora Kopparbergslagen 1688-1720; 1720 års förening - Ett försök att förverkliga idén om en bergsstad; Föreningsförfattningen i funktion; Bergslagens magasin och borgerskapets handel; Falu-saken vid 1723 års riksdag och 1724 års kungliga kommission i Falun; Striden om föreningen och Faluns stadsprivilegier 1726-1734; Människor och miljöer i frihetstidens Falun. Tdsbilder från 1720- och 1730-talen; Befolkningsförhållanden och social problematik; Faluns riksdagsrepresentation under föreningstiden; Föreningens slutskede. Nya stridigheter och slutlig uppgörelse; Föreningstiden i Falun. Tillbakablick och slutsummering.

[Erixon, Sigurd (1888-1968) & Wallin, Sigurd (1882-1968) (red.)].
Västgötagårdar. Herremännens och böndernas äldre byggnadskultur i Skaraborgs län undersökt genom Nordiska museet. Vägledande översikt redigerad av Sigurd Erixon och Sigurd Wallin på uppdrag av Skaraborgs läns hushållningssällskap till utställningen i Skara vid sällskapets 125-årsjubileum den 22 juni 1932. Stockholm, Nordisk Rotogravyr, 1932. 8:o. 183 s. (96) pl-s. Rikt illustrerad. Brunt senare halvklotband med marmorerat något fläckigt pärmpapper, medbundna omslag. #14784     300
123 fotografier i ljustryck på 96 planschsidor samt 65 illustrationer i texten.
Innehåll: SKaraborgs läns herrgårdskultur (Inledning; Godsbildningen; Fasta hus under medeltiden; Vasatiden; De la Gardietiden; Frihetstiden; Den Gustavianska tiden; Empiretiden; Tiden 1850-1930); Skaraborgsböndernas byggnadskultur (Inledning; Byggnadsmaterial och kulturgeografi; Konstruktioner; Logar och ladugårdar; Boningshus och eldstäder; Mindre ekonomihus; Gårdar och byar).

[Ernvik, Arvid (1900-1987)].
Erik Fernows Beskrivning över Värmland. Ny utgåva [med kommentar] av Arvid Ernvik. I-II. [D. 1, Värmlandsbeskrivningen. D. 2, Kommentar, person-, ort- och sakregister till del I. Fernows handskrifter till en planerad fortsättning av Värmlandsbeskrivningen. Kommentar och register därtill]. Karlstad, Värmlandstryck AB, 1977. 8:o. 400, (1) s.; 363, (1) s. Förlagets bruna klotband med ryggtitel i guldtryck, illustrerade ljusgula skyddsomslag med några mindre riss och en liten fläck. 2 volymer. #13866       
750
Innehåll: Del I. En hembygdsforskares liv och verk; ‘Beskrifning öfwer Wärmeland’; Hedna tidevarvet före Olof Trätälja; Hedna tidevarvet efter Olof Trätälja; Väster om Klara; Öster om Klara; Påviska tidevarvet före digerdöden; Påviska tidevarvet efter digerdöden; Väster om Klara; Öster om Klara; Lutherska tidevarvet före hertig Karl Filips död 1622; Lutherska tidevarvet från 1622 till närvarande tid; Noter till ‘Beskrifning’ etc. Del II. Kommentar I till Beskrivning över Värmland; Fernows efterlämnade handskrifter (Visnums härad, Väse härad, Ölme härad, Filipstad och Färnebo härad, Nyeds bergslag, Millesviks pastorat); Kommentar II till Fernows handskrifter jämte person-, ort- och sakregister.

Fredsjö, Åke (1913-1978).
Studier i västsveriges äldre stenålder. Ak. avh. Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1953. 8:o. 193 s., (2) pl.-bl. + dissertationstitelblad. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Författardedikation på främre omslag till statsgeologen ‘Ragnar Sandegren’ och med Nils Lindberghs namnteckning på titelbladet. #15201     250
Innehåll: Fornsakstyperna; Boplatsområdet vid Tosskärr på Tjörn; Norra Bohuslän; Göteborgstrakten och norra Halland; Absolut kronologi; Kultursammanhang och problem; Litteratur; Förkortningar; Bilaga: Katalog över fynd från stenåldersboplatser i norra Bohuslän.
Skrifter utgivna av Göteborgs arkeologiska museum 1.

[Granberg, Per Adolf (1770-1841)].
Staden Göteborgs historia och beskrifning. Af P.A. Granberg. Förra delen [... Sednare delen]. Stockholm, Elméns och Granbergs Tryckeri, 1814-1815. 8:o. (8), 279 s.; (4), 272, (23) s., (1) utvikbar tabell, (2) utvikbara graverade kartor. Rött halvklotband med sex markerade bind, ryggtitel i guldtryck. Solblekt rygg, solkiga och något nötta pärmar. Främre yttre fals med två små sprickor (ca 10 mm). Svaga inre falsar, något lös i bindningen. Båda delarna i 1 band. Första titelbladet samt det följande dedikationsbladet med mindre pappersförlust i övre högra hörnet, titelbladet även i inre marginalen. Genomgående lätt lagerfläckad, framförallt i yttre marginalerna. De graverade titelbladen saknas. #15111
   1200
Innehåll: Staden Göteborgs anläggning och allmänna öden; Stadens styrelse, med de förändringar den undergått; Stadens belägenhet, område, byggnader, enskilda författningar, folkmängd, inqvartering m.m.; Kyrkor och skolor; Allmänna inrättningar och stiftelser; Handel och näringar, utskylder m.m.; Tillägg; Register öfver båda delarne.
Aberstén 7.

Granfelt, Helge (1891-1976).
Gustavsbergs barnhus och badort jämte Gullmarsberg och underliggande egendomar. Ett 150-årsjubileum. Uddevalla, Hallmans Boktryckeri A.-B., 1926. 8:o. 260 s., (1) utv. pl.-bl. Trådhäftad med tryckt pappersomslaget, text i rött och svart.
Tre små fläckar på ryggen, bakre omslag med ett vikt hörn. Ouppskuren. #14341
    425
Innehåll: Barnhusets tillkomst; Den ekonomiska grundvalen; Förvaltning och privilegier; Gustavsbergs badort; Översikt av den ekonomiska utvecklingen; Gustavsbergs Barnhusskolas historia; Gustavsbergare i förskingringen; Pojklivet.

Grau, Olof.
Beskrifning öfver Wästmanland. Utgifven af Wästmanlands Allehandas redaktion. Wästerås, Wästmanlands Allehandas boktr., 1904. 8:o. Ljusbrunt halvskinnband, marmorerat pärmpapper. Nött rygg. #14609       500

Gullin, Henrik (1889-1958).
Från Kroppefjäll. Trollhättan, Andersson & Strandberg AB, 1983. 44 s. Illustrerad. Klammerhäftad med tryckt illustrerat pappersomslag. #15170
   50
Första upplagan utkom 1946.
Tryckt 1000 ex.
Kroppefjälls hembygdsförenings skriftserie 1.

Gullin, Henrik (1889-1958).
Från Kroppefjäll. Trollhättan, Andersson & Strandberg AB, 1983. 44 s. Illustrerad. Klammerhäftad med tryckt illustrerat pappersomslag. #15171  50
Första upplagan utkom 1946.
Tryckt 1000 ex.
Kroppefjälls hembygdsförenings skriftserie 1.

[Göteborg]
Institutions sociales et philantropiques de Gothembourg. [Omslagstitel: Göteborg]. Gothembourg, Wald. Zachrisson, 1900. 8:o. xvj, 263, (1) s. Brunt halvskinnband med marmorerat pärmpapper och fem upphöjda bind. Aningen solblekt rygg. Främre omslaget uppfodrat och medbundet. Sista sidan med några enkla ritningar i blyerts. #14527        
350
Utgiven till Parisutställningen 1900. Fransk text.
Aberstén 2309. 

[Göteborg]
Sjömanskyrkan i Göteborg 100 år [1875-1975]. Lerum, Lerums Boktryckeri AB, 1975. 8:o. 37, (2) s. Illustr. Klammerhäftad med styvt illustrerat pappersomslag. Bakre omslag med liten klisteretikett. #15112       Såld
Innehåll: Bertil E. Gärtner: Måtte välsignelse följa ...; Anders Bothén: Från Bethelkaptener till sjömanskyrka; Torsten Malmeström: S:t Johanneskyrkan; Samuel Palm: Frispråkiga minnesanteckningar; Nils Oderstam: En fritidsgård för sjömän; Margot Johansson: Människor bakom verksamheten; Seth Göthager: Sjögårdens tillkomst; Torsten Malmeström: Sjömanskyrkan i Göteborg.

Hallbäck, Sven Axel (1915-2002).
Dalsland. [Utg. av] AWE/Gebers. Helsingborg, Boktryck AB, 1982. 8:o. 241 s. Rikt illustrerad. Förlagets fotoillustrerade laminatband. #10963
   150
Våra levande landskap

Hansson, Knut.
Landet kring Weselången, del I. En sockenbok om Horred, Istorp, Öxnevalla. Tre små socknar i Mark. Kinna, Tryckeri AB Aldén, 1978. 8:o. 248 s. Illustrerad. Förlagets blå klotband med fotoillustrerat skyddsomslag. Bra skick. #14652       150

Hansson, Knut.
Landet kring Weselången, del I. En sockenbok om Horred, Istorp, Öxnevalla. Tre små socknar i Mark. Kinna, Tryckeri AB Aldén, 1978. 8:o. 248 s. Illustrerad. Förlagets blå klotband med fotoillustrerat skyddsomslag. Bra skick. Författarens namnteckning på halvtitelbladet. #15373     150

Hansson, Knut.
Landet kring Weselången. Del I-II. En sockenbok om Horred, Istorp, Öxnevalla. Tre små socknar i Mark. Kinna, Tryckeri AB Aldén, 1978-1980. 8:o. 248 s.; 247 s. Illustrerad. Förlagets blå klotband med fotoillustrerat skyddsomslag. 2 volymer. Skyddsomslaget till första delen aningen solkigt. #15369      250

Hedlund, Oscar (1909-1992).
Dalbor och dalboliv. Mellerud, AB Hällströms Trycksaker, 1952. 8:o. 108 s. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Ouppskuren. Svag fuktskada i nedre marginalen på främre omslag och de första 8-10 sidorna. #15290     60
Innehåll: Filosofer från Dal; Ett dalsländskt-värmländskt prästmöte i upplysningens tecken; Valbo präster och grundlagen; Folkundervisning från predikstol och kyrkogång; De tolvtusen tecknade och andra.
Tryckt i en numrerad upplaga, varav detta är nr 1443.
Bördh 1495.

Hedlund, Oscar (1909-1992).
Dalbor och dalboliv. Mellerud, AB Hällströms Trycksaker, 1952. 8:o. 108 s. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Ouppskuren. Svag fuktskada i nedre marginalen på främre omslag och de första 8-10 sidorna. #15291     100
Innehåll: Filosofer från Dal; Ett dalsländskt-värmländskt prästmöte i upplysningens tecken; Valbo präster och grundlagen; Folkundervisning från predikstol och kyrkogång; De tolvtusen tecknade och andra.
Tryckt i en numrerad upplaga, varav detta är nr 302.
Bördh 1495.

Hedlund, Oscar (1909-1992).
Dalbor och dalboliv. Mellerud, AB Hällströms Trycksaker, 1952. 8:o. 108 s. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Svag fuktskada i nedre marginalen på främre omslag och de första 8-10 sidorna. #15292     100
Innehåll: Filosofer från Dal; Ett dalsländskt-värmländskt prästmöte i upplysningens tecken; Valbo präster och grundlagen; Folkundervisning från predikstol och kyrkogång; De tolvtusen tecknade och andra.
Tryckt i en numrerad upplaga.
Bördh 1495.

Hedlund, Oscar (1909-1992).
Valbodalen i ord och bild. Munkedal, Munk-Reklam, 1983. Folio. 495 s. Rikt illustrerad. Förlagets röda rikt gulddekorerade konstläderband. #15232      350
Innehåll: Författaren Oscar Hedlund; Inledning; Valbodalen; Karta över Dalsland år 1882; Valbodalens socknar år 1906; Utvecklingen under 1800-talet; Bilder från Torp; Bilder från Valbo-Ryr; Bilder från Färgelanda; Bilder från Ödeborg; Bilder från Högsäter; Bilder från Järbo; Bilder från Rännelanda; Bilder från Lerdal; Bilder från Råggärd; Gårdsbeskrivningar från år 1893; Kyrkan i Torp; Kyrkan i Valbo-Ryr; Kyrkan i Färgelanda; Kyrkan i Ödeborg; Kyrkan i Högsäter; Kyrkan i Järbo; Kyrkan i Rännelanda; Kyrkan i Lerdal; Kyrkan i Råggärd; Några präster och prästgårdar; Kyrkligt liv i Valbo; Kyrkobetjäning i Valbo; Konfirmander i Valbo; Skolor, elever och lärare i Valbodalen; Lantbruk; Personligheter i Valbo; Handaslöjd, konst och målare; Klockmakare; En berömd klockmakare och skämtan och allvar i gamla Valbo; Smeder och hantverkare; Husslöjd; Musikanter och sångare; Några dialektord; Folkliga berättare; Minnesplatser och minnesstenar; Kvarnar och sågar; Industrin som kom till Valbo; Tätorterna; Häradsting i Valbo; Kommunikationer; Posten och postpersonal; Handelsbodar och handelsmän; Några som gav sig ut som emigranter; Det gamla Valbo; Gamla arbetsverktyg; Kronans folk och soldater; Broar, vatten och natur i Valbo; Jakten och fisket; Idrott; Föreningar, fritid m.m.

Hedlund, Oscar (1909-1992). s
Valbodalen i ord och bild. Munkedal, Munk-Reklam, 1983. Folio. 495 s. Rikt illustrerad. Förlagets röda rikt gulddekorerade konstläderband. #15231
       350
Innehåll: Författaren Oscar Hedlund; Inledning; Valbodalen; Karta över Dalsland år 1882; Valbodalens socknar år 1906; Utvecklingen under 1800-talet; Bilder från Torp; Bilder från Valbo-Ryr; Bilder från Färgelanda; Bilder från Ödeborg; Bilder från Högsäter; Bilder från Järbo; Bilder från Rännelanda; Bilder från Lerdal; Bilder från Råggärd; Gårdsbeskrivningar från år 1893; Kyrkan i Torp; Kyrkan i Valbo-Ryr; Kyrkan i Färgelanda; Kyrkan i Ödeborg; Kyrkan i Högsäter; Kyrkan i Järbo; Kyrkan i Rännelanda; Kyrkan i Lerdal; Kyrkan i Råggärd; Några präster och prästgårdar; Kyrkligt liv i Valbo; Kyrkobetjäning i Valbo; Konfirmander i Valbo; Skolor, elever och lärare i Valbodalen; Lantbruk; Personligheter i Valbo; Handaslöjd, konst och målare; Klockmakare; En berömd klockmakare och skämtan och allvar i gamla Valbo; Smeder och hantverkare; Husslöjd; Musikanter och sångare; Några dialektord; Folkliga berättare; Minnesplatser och minnesstenar; Kvarnar och sågar; Industrin som kom till Valbo; Tätorterna; Häradsting i Valbo; Kommunikationer; Posten och postpersonal; Handelsbodar och handelsmän; Några som gav sig ut som emigranter; Det gamla Valbo; Gamla arbetsverktyg; Kronans folk och soldater; Broar, vatten och natur i Valbo; Jakten och fisket; Idrott; Föreningar, fritid m.m.

Hellberg, Johan Fredrik (1789-1866).
Försök till beskrifning öfver Orousts och Tjörns härader[s fögderier, uti Götheborgs- och Bohus-Län, författad af J.F. Hellberg]. [Utg. av] Bokförlaget Rediviva. Stockholm, Eurographic AB, 1978. 8:o. (3), 85 s., (1) löst vikt karta i pärmficka. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Med namnetikett på bakre omslags insida. #15218
       100
Faksimil av 1:a upplagan tryckt i Göteborg 1824.
Suecica Rediviva 76.

Hellbom, Algot (1903-1996).
Saköresbok för Medelpad 1541-1609. Umeå, Nyheternas Tryckeri AB, 1976. 8:o. Trådhäftad i ljusgrått tryckt pappersomslag. #13842       
Såld
Innehåll: Medelpads 18 socknar och 9 tingslag 1554 (kartskiss); Textåtergivningen; Förkortningar; Förord; Inledning; Saköresbok - dombok; Lagar; Domare; Ting; Tingslagen i Medelpad; Nämnden; Sakören; Brott och straff; Myntet; Äldre svenska; Medelpads saköreslängder 1541-1609; Översikt över bötesmål och sakören; Ordförklaringar; Ortsregister; Personregister; Sakregiter; Översikt över Medelpads saköreslängder i Riksarkivet (landskapshandlingar).
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar 14.

Hembygden. Dalslands hembygdsförbunds årsskrift 1918-1924. [Utg. av] Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. [Med efterskrift av Olof Ljung]. Mellerud, Niklassons Boktryckeri AB, 1982. 8:o. 367, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets illustrerade pappersband. #10992        75
Faksimilutgåva av de 6 första årgångarna (utkom ej 1920).
Omfattar: Dalslands Hembygdsförbunds årsskrift 1918 & 1919, årsberättelse 1919-1920, Hembygden 1921, 1922, 1923 samt 1924.

Hembygden. Dalslands hembygdsförbunds årsskrift 1918-1924. [Utg. av] Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. [Med efterskrift av Olof Ljung]. Mellerud, Niklassons Boktryckeri AB, 1982. 8:o. 367, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets illustrerade pappersband. Ur Nils Lindberghs bibliotek. #15224     75
Faksimilutgåva av de 6 första årgångarna (utkom ej 1920).
Omfattar: Dalslands Hembygdsförbunds årsskrift 1918 & 1919, årsberättelse 1919-1920, Hembygden 1921, 1922, 1923 samt 1924.

Hembygden. Register 1918-1978. [Utarbetat av Ingrid Lindgren. Redigerat av Henrik Viridén]. [Utg. av] Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Åmål, Tryckeri AB Dalsland, 1978. 8:o. 103 s. Förlagets illustrerade linneryggband. Nyskick. #15226      100
Alfabetiskt och systematiskt uppställd bibliografi.

Hembygden. Register 1918-1978. [Utarbetat av Ingrid Lindgren. Redigerat av Henrik Viridén]. [Utg. av] Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Åmål, Tryckeri AB Dalsland, 1978. 8:o. 103 s. Förlagets illustrerade linneryggband. Nyskick. Ur Nils Lindberghs bibliotek. #15225        100
Alfabetiskt och systematiskt uppställd bibliografi.

Hessland, Ivar.
Marine Schalenablagerungen Nord-Bohusläns. (Reprinted from Bull. of Geol. Instit. of Upsala, Vol. XXXI.). Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri, 1943. 8:o. (3), 348 s., 4 pl.-bl. + diss.-titelblad. Rikt illustrerad. Trådhäftad med tryckt aningen solblekt pappersomslag. Ouppskuren. #15070     225
Tysk text.
Ur: Bulletin of the Geological institution of the university of Upsala. Vol. 31

Hildebrand, Karl & Bratt, Arnold.
Stockholms stads privilegiebref 1423-1700. Med understöd af stadens medel utgifna af Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet. Urkunder rörande Stockholms historia 1. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., 1900-1913. 8:o. vj, (1), 569 s. Gediget grått klotband. John Swensk’s exlibris. #8825       
850
Förtecknar 237 brev, från Erik av Pommers brev om olaglig köpenskap (1423) till Karl XII:s brev till kammarkollegium angående vissa förbättringar i stadens stat (1700).

Hjo vattenkuranstalt [1899] 1 Juni - 1 September. Intendent och öfverläkare: doktor Arvid Afzelius. Biträdande badläkare och massör: doktor Nils Wennström. Kamrerare: häradsskr. Erik Gallander. Stockholm, Iduns Hofboktryckeri, 1899. 8:o. 12 s. Illustrerad. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Något ojämnt solblekt. Med Svenska Turistföreningens stämpel på främre omslag. #15368     300

Hofberg, Herman (1823-1883).
Genom Sveriges bygder. Skildringar af vårt land och folk af Herm. Hofberg. Ny, genomsedd och tillökad upplaga. Med 374 illustrationer. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1882. 8:o. (3), 430 s. + pl.-bl. Förlagets rödbruna klotband, blindpressad titel och dekor i svart och guld. Nött rygg. Enstaka lagerfläckar förekommer, annars ett bra exemplar av en eftersökt bok. #15356  250
Första upplagan utkom 1872, denna andra upplaga är den första illustrerade.

Hollman, Ernst.
Flundre härad. Del I-II. Trollhättan, Trollhättans Tryckeri A.-B., 1938-1939. 8:o. 480 s., (1) utvikbar karta, erratalapp; 468 s. Förlagets röda halvklotband med marmorerat pärmpapper. Lätt solblekta ryggar, aningen nötta pärmar. 2 volymer. Författardedikation till ‘Redaktör Mauritz Enander’. #15168
   350
Innehåll: Vol 1: Hembygden; Häradets natur, folkmängd och näringar; Fauna och flora; Bebyggelsehistoria; Fornminnen; Byn; Hur man färdades i Flundre härad i forna tider; Lilla Edet som sluss- och tullstation; Rommele kyrka; Fors kyrka; Fuxerna kyrka; Upphärads kyrka; Åsbräcka kyrka; Series pastorum et comministrorum; Joachim Fredrik Kreitlow; Prästens lön; Rommele prästgård; Klockaren genom tiderna; Gudstjänstlivet i forna tider; Kyrkliga bruk och sedvanor; Lekstugan i forna tider; Donationer och gåvor till sockenkyrkan; Skolkrönika; Adolf Carlsson in memoriam; Brott och straff; Hälsovårdskrönika; Hälsovårdsreglemente av år 1885 för Lilla Edet; Sjukdomsart orsakande död; Socknens vård om sina fattiga. Vol 2: Sockenhantverkare; Lilla Edets sågverksindustri genom tre århundraden; Lilla Edets pappersbruks a.-b.; Ellbo tändsticksfabrik och lådtillverkning; A.-B. Sjuntorp; Sulfitaktiebolaget Göta; Laxfisket i Göta älv vid Lilla Edet; Lilla Edet. Bebyggelsen; Lilla Edet som marknads- och handelsplats; Löner, varupriser och levnadsstandard; Polisväsendet i Lilla Edet; Brandväsendet i Lilla Edet; Ett dystert halvsekelminne; Det unga Lilla Edet 1938; Klockaren genom tiderna, Upphärad; Folkrörelser inom häradet; Krig och örlig; Den avdankade officeren; Junker Hans till Lunden; Kronans båtsman; Historik över gårdarna i häradet; Källor och urkunder.
Flundrebygdens fornminnes- och hembygdförenings publikation n:r 1.

Holmberg, Nils Hj.
Lidköpings historia till 1860. Göteborg, Oscar Isacsons Boktr. A.-B., 1946. Stor 8:o. 261, (1) s. Illustrerad. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. #15173
   300
Innehåll: Vänern, Västergötland och Lidköpings grundläggning; Det medeltida Lidköping; Stadspolitik under 1500-talet; Lidköping under 1500-talet; Merkantilismens början; Göteborg och Vänernbäckenet; Grevens tid; Tvillingstädernas första årtionde; Lidköping vid slutet av 1600-talet; Sjöfart, handel och marknader; Lidköping och det stora nordiska kriget; Rådmännens Lidköping; Den gustavianska tiden; Ett utvidgat handelsområde; Exkurs: Kyrka och undervisningsväsen; Bilagor: Lidköpings privilegier; Käll- och litteraturhänvisningar; Person-, ort- och sakregister.
Tryckt på konsttryckpapper i 1325 ex.

[Hülphers, Abraham Abrahamsson (1734-1798)].
Dagbok öfwer en resa igenom de under Stora Kopparbergs höfdingedöme lydande lähn och Dalarne år 1757 af Abr. Abrah:son Hülphers. Ny upplaga utg. av Falu-Kurirens redaktion [genom W. Skarstedt]. Falun, Falu-Kurirens A.-B:s Tryckeri, 1910[-1921]. 8:o. 542 s. + utv. karta. Rödbrunt halvskinnband (Serranders tr., Gefle) med fem markerade bind, något nött marmorerat pärmpapper. Marmorerade snitt. #9245
  850
Särtrycksupplaga på bättre papper utökad med författarens porträtt och kort levnadsbeskrivning.
Bring 180 c.

Hülphers, Abr[aham] Abrah[ams]son.
Dagbok öfwer en resa igenom de, under Stora Kopparbergs höfdingedöme lydande lähn och Dalarne år 1757. Falun, Falu-Kurirens tryckeri, 1910[-1921]. Brunt halvklotband. #14616       
425
Bring 180 c.
Ny upplaga utg. av Falu-Kurirens redaktion. [genom W. Skarstedt.]

Högmer, Carl-Axel (1907-1997).
Svanskog. [1]. Borås, Affisch & Reklamtryck, 1978. 4:o. 255 s. Rikt illustrerad. Förlagets röda rikt gulddekorerade konstläderband. #15234
       300

En andra del utkom 1982.
Innehåll: Svanskogs socken; Pilgrimsstigen genom Svanskogs socken; Svanskogs kyrka; Svanskogs prästgård; Svanskogs krigshistoria; Svaneholm; Svaneholms fabriker; Svanskogs hembygdsförening; Hembygdsdräkten; Guldkungen i Svanskog; Bilder från Svanskog 1978.

[Hörman, Ernst (1877-1931)].
Örgryte gamla kyrka. Bidrag till hennes historia samlade av Ernst Hörman. Göteborg, Elanders Boktryckeri A.-B., 1915. 8:o. 71 s. Rikt illustrerad. Trådhäftad med illustrerat styvt pappersomslag. Ryggfot med liten pappersskada. Mycket bra skick. #15073    250
Aberstén & Tiselius 1744.

Ingelsson, Jacob.
Jacob Ingelssons berättelse om stora kopparberget år 1716. Göteborg, 1913. 69 s + 1 pl. Trådhäftad. Naggad på rygghuvud och svans. #14621        150

[Isberg, Anders Ulrik (1826-1900)].
Bidrag till Malmö stads historia af A. U. Isberg. I. Stadens presterskap från äldsta tider till d. 25 mars 1895. Malmö, Stenström & Bartelsons Boktryckeri, 1895. 12:o. 323, (1) s. Trådhäftad. Ouppskuren. Omslaget aningen solkigt och lätt fläckat, några mindre riss och antydan till vikmärke. #13835          
320
Utkom i två delar i tre volymer 1895-1900.
De två andra volymerna omfattar: Del 2a. Stadens magistrat och byfogdar från äldsta tider tillfredslutet i Roskilde 1658.
Del 2b. Stadens magistrat och rådstufvurätt med derunder lydande tjenstemän, stadsbokhållare (kronouppbördskamrerare) och stadsfiskaler åren 1658-1899 (1900).

Jacobsson, John.
Göteborgs och Bohus läns kyrkor i ord och bild. Lidköping, Tidnings-A.-B. Westgöta-Postens Boktryckeri, 1933. Stor 8:o. 169 s. Rikt illustrerad. Trådhäftad med styvt illustrerat pappersomslag. Främre omslag fläckat. Med S. Collbergs namnteckning på titelbladet. #15281  250
Tryckt på konsttryckpapper i en bibliofilupplaga om 100 numrerade ex., varav detta är nr 94.

Jansson, Albert.
Minnen från en by i Dalskogs socken. Uddevalla, Niklassons Boktryckeri A-B., 1978. 8:o. 128 s. Illustrerad. Förlagets röda rikt gulddekorerade konstläderband. #15265
       120
Innehåll: Södra Båsane; Mina föräldrar och syskon; Gårdarna, torpen och dess bebyggare; Lilla gumman i norra Båsane; Bröderna Johannes och Jonas Larsson; Familjen Krut; Fanningen; Trättevattnet; Dart; Brännvinsbränning och medicin; Båsane; Bouppteckning (efter aflidne Jan Andersson från Båsane af den 11 april 1871); Minnen; Anders Larsson, ‘Långkasen’; Nils Olsson; En annan Nils Olsson-historia; Tomtr och annat - fakta eller fantasier?; Om Rönnäsen; Skräddare Hallvorsson; Smen i Kärr; Smörprästen; En smörprästenhistoria; En annan smörprästenhistoria; Vågen; Långt tillbaka i tiden; Tjäder; Morbror Erik Magnus Larsson berättar; Två jägare.

Johansson, Johan (1918-1989).
Lommeland. Ett gränsrike. Uddevalla, Risbergs Tryckeri AB, 1991. 8:o. 120 s., (1) utvikbar karta. Illustrerad. Förlagets illustrerade pappersband. #15274
       75
Innehåll: Johan Johansson; Boken om Lommeland; Sockenlivet i Lommeland på 1920-talet; Det finns många vackra platser; Sagor från vikingatid; Kyrkan; Torpen och torparlivet; Kvarnar och sågar; Vägarna; Gästgivaregård och skjutsstation; Elektrisk ström; Poststation; Passagerarbåttrafik på hamnar i Idefjorden; Omnibusstrafik; Televerket; Skolor i socknen från 1842 till 1965; Fattigvården i Lommeland 1863; Läkare; Affärer; Vandrarhemmet i Lommeland; Brandkåren i Näsinge och Lommeland; Den första bilen till Hälle; När motorsågen kom till Lommeland; Älgjakt; Stenhuggar-epoken; Krigsåren; Emmigranterna; Föreningslivet; Folkets hus i Näsinge år 1927; Språket; Diktare i Lommeland; Litterära miljöer; Socknens bygdespelmän; En yngling på Carlstens fästning; Lommelands bygdeboks slutord.
Skrifter utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund 40.

Johansson, Johan (1918-1989).
Lommeland. Ett gränsrike. Uddevalla, Risbergs Tryckeri AB, 1991. 8:o. 120 s., (1) utvikbar karta. Illustrerad. Förlagets illustrerade pappersband. #15275      75
Innehåll: Johan Johansson; Boken om Lommeland; Sockenlivet i Lommeland på 1920-talet; Det finns många vackra platser; Sagor från vikingatid; Kyrkan; Torpen och torparlivet; Kvarnar och sågar; Vägarna; Gästgivaregård och skjutsstation; Elektrisk ström; Poststation; Passagerarbåttrafik på hamnar i Idefjorden; Omnibusstrafik; Televerket; Skolor i socknen från 1842 till 1965; Fattigvården i Lommeland 1863; Läkare; Affärer; Vandrarhemmet i Lommeland; Brandkåren i Näsinge och Lommeland; Den första bilen till Hälle; När motorsågen kom till Lommeland; Älgjakt; Stenhuggar-epoken; Krigsåren; Emmigranterna; Föreningslivet; Folkets hus i Näsinge år 1927; Språket; Diktare i Lommeland; Litterära miljöer; Socknens bygdespelmän; En yngling på Carlstens fästning; Lommelands bygdeboks slutord.
Skrifter utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund 40.

Johansson, Sara.
Richard Nilsson från Dalbergså. Den okände Dalslands-skalden. Till 100-årsminnet av hans födelse. Vänersborg, Vänersborgs Boktryckeri AB, 1981. 8:o. 85 s. Illustrerad. Förlagets röda gulddekorerade konstläderband. Litet bläckkladd på smutstitelbladet. #15269
       100
Med inklistrad rättelse på s 8.

Johansson, Sara.
Richard Nilsson från Dalbergså. Den okände Dalslands-skalden. Till 100-årsminnet av hans födelse. Vänersborg, Vänersborgs Boktryckeri AB, 1981. 8:o. 85 s. Illustrerad. Förlagets röda gulddekorerade konstläderband. Författardedikation till Emma Åttingsberg. #15270
       120

Jubileumsutställning gothia 61, 14-23 juli [1961], Konserthallen, Liseberg. Sveriges Filatelist-förenings i Göteborg Sextioårsjubileum. [Utställningskatalog]. Göteborg, Bröderna Töpels Boktryckeri, 1961. 8:o. 94, (2) s. Illustrerad. Trådhäftad med illustrerat pappersomslag. #14651       300
Främre omslagets insida med spår efter rostigt gem.

[Karlander, Einar & Karlander, Axel].
Boken om Palace [1749-1947] - det gamla palatset vid kanalen. Från sockerbruk till storhotell. [Göteborg, Skandia-Tryckeriet, 1947]. 8:o. (24) s. Rikt illustrerad. Förlagets mörkblå klotband med guldpräglad titel på främre pärm. Båda häftesomslagen medbundna. #14641      
300
Presentband tryckt i 150 numrerade ex., varav detta är nr 14, avsett för Fabrikör Aron Ohlson.
Bilagt är två exemplar av ‘Palace Jubileumsmenu’ vilka endast skiljer sig åt genom den monterade illustrationen på menyns framsida.

[Karlberg, Gustaf Tiodolf (1869-1919)].
Älgå socken i Värmland. I forna dagar och i våra af Gustaf Karlberg. [Utg. av Älgå Hembygdsförening]. Arvika, Arvika Tryckeriaktiebolag, 1978. 8:o. xj, 261, (1) s. Frölagets bruna klotband med pärmtitel i guldtryck. #15407    300
Faksimil av första upplagan som utkom 1906.
Innehåll: Älgå socken, läge, gränser, folkmängdsstatistik m.m.; Allmogespråket i Älgå; Kyrkan, kyrkogården, missionshuset och prästgården; Präster i Älgå (Kyrkoherdar i Arvika, Älgå, Ny och Gunnarskogs församlingars pastorat; Kyrkoherdar i Arvika, Älgå, Ny församlingars pastorat; Komministrar i Arvika, Älgå, Ny och Gunnarskogs församlingars pastorat; Komministrar i Arvika och Älgå; T.f. koministrar i Älgå; Vice komministrar och komministersadjunkter i Älgå; Tillfälliga predikanter i Älgå; Komministrar i Gunnarskog och Ny; Sockenadjunkter (pastorsadjunkter) i Arvika, Älgå, Ny och Gunnarskogs församlingars pastorat; Pastoratsadjunkter i Arvika pastorat; Komministrar i Ny); Klockare, kyrkovaktare, kyrkoinspektorer och kyrkovärdar m.fl.; Skolan; Älgå bruk; Brukspatroner på Älgå; Inspektorer vid Älgå bruk; Smeder vid Älgå bruk; Berg; Patroner på Berg; Fröbol; Vännerud; Stommen; Sulvik; Grindsbol; Stubberud; S.k. ståndspersoner, hvilka i forna tider varit bosatta i Älgå, men hvilka i det föregående icke blifvit nämnda; Drag ur gångna tiders lif, seder och tänkesätt; Landsvägens ryktbarheter; Ur socknens gamla räkenskaper; Bemärkta personer, hvilka härstamma från Älgå; Präster, officerare samt öfriga ämbets- och tjänstemän, hvilka härstamma från Älgå.
Innehåller även släkttavlor bl.a. för släkterna: Lagerlöf; Sundelius; Ekelund; Kolthoff; Forslund; Rodin; Freudenthal; Schröder; Juel; Silfversvärd; Fryxell; Stenfelt; Öberg; Forssenius.

Karlsson, Hanna (1911-1996).
Ränsliden. Stugorna och dess folk. Mellerud, Niklassons Boktryckeri AB, 1977. 8:o. 118 s. Illustrerad. Förlagets bruna rikt gulddekorerade konstläderband. #15266        100
Innehåll: En återblick på Ränslidens befolkning och jordbruk under 100 år; Minnen av morfar; Den objudne gästen; En julottevandring; Ett nattfrieri; Äventyr på stadsresa; Åren gå och livet växlar; Mormor blir jordemor; Amerika febern kommer till bygden; Livet går vidare i glädje och sorg.

Karlsson, Hanna (1911-1996).
Ränsliden. Stugorna och dess folk. Mellerud, Niklassons Boktryckeri AB, 1977. 8:o. 118 s. Illustrerad. Förlagets röda rikt gulddekorerade konstläderband. Övre guldsnitt. #15267        150
Innehåll: En återblick på Ränslidens befolkning och jordbruk under 100 år; Minnen av morfar; Den objudne gästen; En julottevandring; Ett nattfrieri; Äventyr på stadsresa; Åren gå och livet växlar; Mormor blir jordemor; Amerika febern kommer till bygden; Livet går vidare i glädje och sorg.
Tryckt i en numrerad bibliofilupplaga, varav detta är nr 18.

Karvik, Nils-Gerhard & Curry-Lindahl, Kai (red.).
Natur i Dalsland. Med förord av Arvid Richert. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri, 1953. Stor 8:o. 287 s. Rikt illustrerad. Förlagets halvklotband med grönt titelfält och titel i guld på ryggen. #15285 200
Innehåll: En utomståendes syn på Dalsland; Dalslands geologiska historia; Dalslands klimat; Berg och slätter på Dal; Dalslands växtvärld; Berglöken, Dalslands märkligaste växt; Skogarna på Dal; Myrar på Dal; Dalslands högre landfauna - en djurgeografisk översikt; Lon på Dal förr och nu; Dalslands sjöar, fiskar och fiske; Ishavsdjur i Dalslands sjöar; Insektsliv i Dalsland; Väster om Stora Le; En majdag vid Tingvalla mosse; Naturen kring Dalslands kanal; Botaniska strövtåg mellan Vänern och Ärven; Kring Laxsjön; Strövtåg i Åmålstrakten; Från Tydjesjön och trakten däromkring; Dalsländska vänerstränder; Valbo härad; Kroppefjäll; Dalboslätten; Köttsjön - en dalsländsk fågelsjö; Hästefjorden, ett sjösänkningsföretag; Karta över Dalsland.
Svensk naturs landskapsserie.
Bördh 1537.

[Klemming, Wilhelm Edvard (1862-1930)].
Stockholms framtid. Idealism och ekonomi. Föredrag i Samfundet S:t Erik den 5 april 1907. Stockholm, Centraltryckeriet, 1907. 8:o. 45 s. Rikt ill. Brunt halvklotband (Ohlsson & Lind, Eskilstuna) med marmorerat pärmpapper, främre omslag medbundet. Ryggtiteletikett saknas. Författardedikation till ‘Frk. Frey Klemming’. #14456      100

Knorring, Oscar von (1822-1891).
Genom Lappland, Skåne och Seeland. [Reseskildringar af Oscar v. Knorring]. [Utg. av] Bokförlaget Rediviva [med efterskrift av Teddy Brunius]. Uddevalla, Bohusläningens Boktryckeri AB, 1987. 8:o. (4), 396, (5) s. Illustrerad. Förlagsband med illustrerat skyddsomslag. #15127     120
Faksimil av 1:a upplagan vilken trycktes i Stockholm, 1874.
Innehåll: Till och från Kokkinmodka och Tromsö; Två månader i Skåne; Minnen från Seeland.
Suecia Rediviva 109.

[Knös, C. J. & Ygberg, Herman].
Handlingar till frågan om reglering av staden inom broarna. [Bihang nr 6 till Beredningsutskottets utlåtande och memorial för år 1896]. Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1896. 4:o. 51 s., (1) utv. kolorerad karta, (1) s., (7) utv. pl. Senare brunt klotband med handskriven pappersetikett på främre pärm. Berikad med ett flertal samtida tidningsurklipp. Med biblioteksstämplar ‘Kalmar Stadsbibliotek’. #14447     650
Planscherna med eget titelblad ‘Profiler öfver föreslagna gator i Stockholms stad inom broarna’. Bilaga A förtecknar fastigheterna i Gamla Stan, med uppgifter om kvartersnamn, Areal, Taxeringsvärde, Hyresintäkter samt Ägare.

Kongl. Maj:ts Nådigste Stadfästelse öfwer dhen Förordning, som man med Allmogen i Skaraborgz Lähn kommit öfwerens om, hwar efter Rothebönderne och Soldaterne sigh hafwa at rätta. Gifwen Anno 1686. Stockholm, Tryckt uti det Kongl. Tryckeriet, [1686]. 8:o. (16) s. Oskuren. Lätt bruntonad och några lagerfläckar, några mindre marginalriss. #14442       750
Ovanligt tryck om Västergötland, känd i minst tre andra stavningsvarianter. Denna ej på KB !

Krantz, Claes (1897-1964).
Societet i sommarsol. En badkrönika från västkusten. Göteborg, Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags Tryckeri, 1962. 8:o. 263, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets gröna klotryggband med ryggtitel i guldtryck. #15221
       150
Innehåll: Från lejonkällan till Capri; Levande kulturminnesmärke; Sol, sand och gyttja i Varberg; Oscarisk badgäst i Marstrand; Kunglighet och patenterat havsvatten; Undrens tid i Grebbestad; Skeppsbrotten på Soten - badort i Lysekil; Sommarliv vid Älvsborgsfjorden; Stenöknen som blev en trädgård; Onsalalandet blev sommarlandet; I månskenet över Fjällbacka; Sommarnöje i industriskugga; Syskonbaden med den balsamiska luften; Levande badort - döende samhälle; Från skepparby till sommarkoloni; Framryckningen mot solsidan; Badorten Tjörn; Göteborgarnas sommaröar; Käringön solbadets stamort; Badort som bisak; Stenrike blev badrike; Lycksalighetens ö; Sommarparadis med förflutet; Badort byggd på sanden när hälleberget sviktade; Badorten som växte i skydd av mörkret; Källor och litteratur.

Krantz, Claes (1897-1964).
Societet i sommarsol. En badkrönika från västkusten. Göteborg, Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags Tryckeri, 1962. 8:o. 263, (1) s. Rikt illustrerad. Trådhäftad med styvt illustrerat lätt solkigt pappersomslag. #15279
       150
Innehåll: Från lejonkällan till Capri; Levande kulturminnesmärke; Sol, sand och gyttja i Varberg; Oscarisk badgäst i Marstrand; Kunglighet och patenterat havsvatten; Undrens tid i Grebbestad; Skeppsbrotten på Soten - badort i Lysekil; Sommarliv vid Älvsborgsfjorden; Stenöknen som blev en trädgård; Onsalalandet blev sommarlandet; I månskenet över Fjällbacka; Sommarnöje i industriskugga; Syskonbaden med den balsamiska luften; Levande badort - döende samhälle; Från skepparby till sommarkoloni; Framryckningen mot solsidan; Badorten Tjörn; Göteborgarnas sommaröar; Käringön solbadets stamort; Badort som bisak; Stenrike blev badrike; Lycksalighetens ö; Sommarparadis med förflutet; Badort byggd på sanden när hälleberget sviktade; Badorten som växte i skydd av mörkret; Källor och litteratur.

Jubileumsskrift över Kyrkhult 1865-1965. [Förord av Helge Simonsson]. Karlshamn, AB E G Johanssons Boktryckeri, 1965. 8:o. 406, (2) s. + rättelselapp. Rikt illustrerad. Förlagets gröna klotband med titel och dekor i guldtryck. Dedikation på försättsbladet till ‘Maj-Stina och Per’ från Helge [Simonsson]. #14974       325

Larsén, Hjalmar.
Bebyggelsen på Lerholmen, Frändefors socken, under stenåldern. Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1934. 8:o. 23 s. Illustrerad. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Mycket bra skick. Mindre missfärgade fläckar efter ‘blödande’ häftklamrar. #15210
      50
Dalia n:r 6. Bidrag till Dalslands kulturhistoria och naturbeskrivning, utgivna av Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund under redaktion av C.M. Paulsson, R. Pira, N.I. Svensson.
Bördh 557.

Larsén, Hjalmar.
Bebyggelsen på Lerholmen, Frändefors socken, under stenåldern. Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1934. 8:o. 23 s. Illustrerad. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. #15213     50
Dalia n:r 6. Bidrag till Dalslands kulturhistoria och naturbeskrivning, utgivna av Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund under redaktion av C.M. Paulsson, R. Pira, N.I. Svensson.
Bördh 557.

Larsson, Lars Olof.
Det medeltida värend. Studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mitt. Växjö, Hegborns Tryckeri AB, 1975. 8:o. xij, 527 s. Förlagets blå klotband med illustrerat nött skyddsomslag. #13681      
575
Innehåll: Landet; Värends förhistoriska bebyggelse och förbindelser; Politiska och kyrkliga förhållanden under äldre medeltid; Den medeltida kolonisationen; Frälse, kyrka och kungamakt i Värend 1280-1360. Den svensk-skånska unionen; Värend i de politiska striderna 1360-1389; Kalmarunionens första tid; Den agrara utvecklingen 1350-1470; Värend under unionsstriderna; Gustav Vasa och Värend före Dackefejden; Den agrara utvecklingen 1470-1560; Dackefejden; Värend och centralmakten efter Dackefejden; Gods- och släkthistorisk avdelning; Växjökyrkans godsinnehav; Det världsliga frälset; Frälsesläkter (Lejonbalksläkten, Lämasläkten, Bielkesläkten, Sune JOnssons släkt (båt), Bondesläkten, Hjärnesläkten, Birger Turesson (båt), Övriga frälsemän med båten som sköldemärke, Bengt Nilssons släkt (lejonansikte), Halsten Peterssons släkt, Bergkvarasläkten, Dansk-svenska storgodsägare, Sturesläkten (gumsehuvud), Gallesläkten, Ängasläkten, Vederslövssläkten, Högnalövssläkten, Sjöglesläkten, Trollesläkten, Håkan Peterssons släkt, Osabysläkten); Bilaga. Värends medeltida sätesgårdar (Norrvidinge härad, Allbo härad, Kinnevalds härad, Konga härad, Uppvidinge härad).
Utkom första gången som akademisk avhandling 1964, och den inte alltför stora upplagan sålde slut ganska snart.
Detta efterlängtade nytryck är nästintill identisk med föregående upplaga, bortsett från att den tyska sammanfattningen har utgått, medan ett sakregister har tillkommit. Kronobergsboken 1974-75.

Leijd, Jan (red.).
Gruvsmeden Jacob Mårtensson Lalander. Anor och ättlingar under 500 år. / The mining-smith Jacob Mårtensson Lalander. Ancestors and descendants during five hundred years [Utg. av] Föreningen Lalandersläkten 1998. Falun, AiT Scandbook AB, 1998. 8:o. 595 s. Förlagets bruna pappersband med svart text och illustrerat skyddsomslag. Nyskick. #2424  280
Delvis parallelltext på svenska och engelska.
Gruvsmeden Jacob Mårtensson Lalander arbetade vid Huså koppargruva i Jämtland i slutet av 1700-talet. Förtecknar alla kända anor och ättlingar, inalles 4500 namn. Den innehåller också några artiklar av mer allmänt intresse, som t.ex. om Jämtlands historia och emigrationen till USA.

Leijonhufvud, Märta.
Nyupptäckt hällristning på Kinnekulle [Rubr.] [Särtryck ur Fornvännen 1908]. Stockholm, Justus Cederquist, 1908. 8:o. s. 87-92. Limhäftad med eget tryckt pappersomslag. #14490      
125

Med 8 illustrationer i texten.

Levenstam, Thorsten (1908-2000).
Seder och sägner i gamla Västergötland. Uppteckningar från Levenebygden. [Utg. av] LTs Förlag, Stockholm. Skara, Västergötlands Tryckeri, 1980. 8:o. 136 s. Illustrerad. Förlagsband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. #11673
   150
Innehåll: Levenebygden; Seder och bruk knutna till livets och årets fester; Arbetet på åker och äng, i fähus och i hem; Om folkmedicin; Folktro och vidskepelse; Berättelser, sagor och sägen; Personligheter; Berättare och upptecknare; Käll- och litteraturförteckning.

Lignell, Anders (1787-1863).
Beskrifning öfver grefskapet Dal af And. Lignell. I-II. Ed, Carl Zakariasson, 1979. 8:o. (2), xvij, (1), 446, (2), 267 s. Förlagets rödbruna rikt gulddekorerade konstläderband. #15366  350
Faksimil av 1:a upplagan vilken utkom i två delar 1851-1852.
Innehåll: Geografisk öfversigt; Gränsbestämmelser i äldre och sednare tider; Geognostiska och mineralogiska iakttagelser; Växt-riket; Djur-riket; Folket; Vapen, styrelse, indelning; Näringarne; Handeln; Försvarsverket; Anstalter för fysiskt välbefinnande; Rätts-anstalter, brotten; Den andeliga odlingen, undervisnings-anstalter; Indragning af de kyrkliga godsen, m.m. om kyrko-ärenderna; Härads-beskrifning.

Lignell, Anders (1787-1863).
Beskrifning öfver grefskapet Dal af And. Lignell. I-II. Ed, Carl Zakariasson, 1979. 8:o. (2), xvij, (1), 446, (2), 267 s. Förlagets rödbruna rikt gulddekorerade konstläderband. #11022     350
Faksimil av 1:a upplagan vilken utkom i två delar 1851-1852.
Innehåll: Geografisk öfversigt; Gränsbestämmelser i äldre och sednare tider; Geognostiska och mineralogiska iakttagelser; Växt-riket; Djur-riket; Folket; Vapen, styrelse, indelning; Näringarne; Handeln; Försvarsverket; Anstalter för fysiskt välbefinnande; Rätts-anstalter, brotten; Den andeliga odlingen, undervisnings-anstalter; Indragning af de kyrkliga godsen, m.m. om kyrko-ärenderna; Härads-beskrifning.

Lignell, Anders (1787-1863).
Beskrifning öfver grefskapet Dal af And. Lignell. I-II. [Ny upplaga]. Åmål, Tryckeri-A.-B. Dalsland, 1914-1917. 8:o. 368 s.; 207 s. Förlagets röda klotryggband med ryggtitel i guldtryck. Solblekt rygg. #15367     300
1:a upplagan utkom i två delar 1851-1852.
Innehåll: Geografisk öfversigt; Gränsbestämmelser i äldre och sednare tider; Geognostiska och mineralogiska iakttagelser; Växtriket; Djurriket; Folket; Vapen, styrelse, indelning; Näringsgrenar; Landthandeln; Försvarsverket; Anstalter för fysiskt välbefinnande; Rätts-anstalter, brotten; Den andeliga odlingen, undervisnings-anstalter; Indragning af de kyrkliga godsen, m.m. om kyrko-ärenderna; Härads-beskrifning.

Lignell, Anders (1787-1863).
Beskrifning öfver grefskapet Dal af And. Lignell. I-II. [Ny upplaga]. Åmål, Tryckeri-A.-B. Dalsland, 1914-1917. 8:o. 368 s.; 207 s. Förlagets röda klotryggband med ryggtitel i guldtryck. Solblekt rygg. #11020  300
1:a upplagan utkom i två delar 1851-1852.
Innehåll: Geografisk öfversigt; Gränsbestämmelser i äldre och sednare tider; Geognostiska och mineralogiska iakttagelser; Växtriket; Djurriket; Folket; Vapen, styrelse, indelning; Näringsgrenar; Landthandeln; Försvarsverket; Anstalter för fysiskt välbefinnande; Rätts-anstalter, brotten; Den andeliga odlingen, undervisnings-anstalter; Indragning af de kyrkliga godsen, m.m. om kyrko-ärenderna; Härads-beskrifning.

Ljung, Olof.
Gammalt hantverk på Dal. En sammanställning över några dalsländska hantverkare. Mellerud, Niklassons Boktr. AB, [1976]. 24 s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad med styvt illustrerat pappersomslag. Med författardedikation till ‘Emma’ [Åttingsberg]. #10973
   75
Innehåller Guld- och silversmeder; Urmakare; Kopparslagare; Kruk- och kakelugnsmakare; Möbelsnickare i äldre tid samt norskfödda målare som levde och verkade på Dal.

Ljung, Olof.
Johannes Fundberg. Möbelkonstnär på Dal. [Utg. av] Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. [Särtryck ur Hembyden 1979]. Åmål, Tryckeri Dalsland, 1979. 8:o. 115 s. Rikt illustrerad. Förlagets svarta klotryggband med illustrerat pärmpapper och ryggtitel i guld. #15288  100

Lundén, Gustaf (1887-1959).
Det forna Vassända-Naglum och Brätte stad. Trollhättan, Trollhättans Tryckeri A.-B, 1954. Stor 8:o. 355 s. Illustrerad. Trådhäftad med styvt illustrerat pappersomslag. Omslag och smutstitelblad aningen solkiga. Författardedikation till Karl Axel Bergstedt på titelbladet. #15222
      250
Innehåll: Nattomhöljda tider; Socknar och byar; Kyrkor; Gårdar i Vassända; Gårdar i Naglum; ‘Svenskegods’ i Bohuslän; Gamlastig - Stora Edet; Edsvägen; Marknadsplatsen vid ‘Vatnsenda’; Brätte; Carls grav; Färdevägar; Prästerskapet; Präster och församlingar, Skolväsende; Fattigdom och nöd; Jordbruk och hantverk; Gästgivaregårdar och krogar; Tingsplatser; Lag och rättskipning; Sista duellen; Seder och bruk; Oseder; Ofredstider; Knektehåll och stridsberedskap; Sägner; Skrock; Högtider;

Lundkvist, Tyko (1920-1988).
Öreälvens byar. En bebyggelsehistorisk skildring av bygderna efter Öreälven från havet till lappmarksgränsen. Utredningen berör socknarna Nordmaling och Bjurholm. [Utg. av] Bokförlaget Angermannia, Härnösand. Uddevalla, Bohusläningens Boktryckeri AB, 1990. 8:o. 589 s., (1) löst bifogad utvikbar karta. Förlagets bruna klotband med ryggtitel och pärmdekor i guldtryck, illustrerat nött skyddsomslag. #15393  300

Manker, Ernst (1893-1972).
Tjörn och bron. Studier. [Utg. av] LTs förlag. Halmstad, Hallandspostens Boktryckeri, 1969. 8:o. 175, (1) s. Illustrerad. Förlagets klotband med fotoillustrerat lätt nötta skyddsomslag. Ur Nils Lindberghs boksamling. #15130     150

[Manker, Ernst (1893-1972)].
Viddernas vandrare. Valda skildringar från landet i norr av Ernst Manker. Folkets i Bilds förlag, Stockholm. Stockholm, Katalog och Tidskriftstryck, 1959. 8:o. 189 s. (s. 1-2 blanka). Rikt fotoill. Förlagets dekorerade grå pappersband. #14377
    150 
Skildringarna i boken är ett urval ur ‘ En stall i Jokkmokk’ (1928), ‘Rajden går’ (1934), ‘Vägen går krokigt’ (1936), ‘Under samma himmel’ (1939) samt ‘Markens människor’ (1944).
Innehåll: En natt vid Teusajaure; Akka och Kallaktjåkko; Skogssamers klövjerajd; Under rökfånget; Ante Grundström; Renarna rarkas; Med vargjägaren Nikolaus; Till Geijaur samlas renarna; I Johan Turis marker.

Mellkvist, Carl (1888-1964).
Nor socken från förhistorisk tid. En översiktlig inventering av fornlämningar och fornfynd inom Nor socken. Utgiven av Nors hembygdförening. Karlstad, Nermans Trycksaker, 1961. 8:o. 54 s. Rikt ill. Klammerhäftad i tryckt styvt pappersomslag. Aningen solbränt omslag med antydningar till vikmärken. #14492       150

Morell, M.
Bondeköpmän. Sörkörarnas arvtagare i norra Ångermanland under sent 1800-tal. Bjästa, Cewe-förlaget, 1982. Liten 4:o. 235 s. Illustrerad. Förlagets blå klotband med illustrerat skyddsomslag. #8437      150
Innehåll: Sörkörarna - verklighet och myter; Sörköreriets omvandling under 1800-talet; Hemslöjd och allmogehandel; Eric Norberg, sörkörare, lärftshandlare och bondeköpman; ‘...derför kan varken lag eller moral dömma en att betala högre priser än hvad du som t.ex. är den största varuafsändaren på Stockholm erhållit.’ - Olof Mattias Wallin, jordbrukare, gästgivare, fågel- coh vilthandlare i Hörnäs, Själevad; Sammanfattande slutsatser; Appendix; Tabellbilaga; Mynt, mått och vikt.
Örnsköldsviks kommuns skriftserie 4.

Morlanda hembygdsbok. I. Under redaktion av Olof Brattö. [Utg. av] Morlands Hembygds förening. Uddevalla, Risbergs Tryckeri AB, 1978. 8:o. 301 s. Illustrerad. Förlagets gröna klotband med titel och dekor i guldtryck. Med Rune Knutssons namnteckning. #15187    200
Innehåll: Morlanda kyrkböcker från 1711 till nu; Folkskolans första tid i Morlanda (1842-1865); Bro by under storskiftesepoken (1787-1847); En ägoprocess med laga delning. Lavön 1761-1765; Fisket på Hälleviksstrand från omkring 1850 till nu; Stocken. Ur samhällets historia; En björnjakt på Flatön omkring år 1840; Olof Rasmusson i Hästekälla. En bondegestalt från 1600-talet; Oskar Augustsson (1854-1932). Ett levnadsöde - en epok.

Morlanda hembygdsbok. III. Under redaktion av Olof Brattö. [Utg. av] Morlands Hembygds förening. Uddevalla, Risbergs Tryckeri AB, 1989. 8:o. 219 s. Illustrerad. Förlagets gröna klotband med titel och dekor i guldtryck. Nyskick. #15189    200
Innehåll: Morlanda socken och pastorat; Kyrkliga termer; Gamla begravningsseder; Edshultshall och Islands-fisket; Koleran i Morlanda; Hådda; Skall kyrkan rivas?.

Fem socknar i Munkedal. Berfendal. Foss. Håby. Svarteborg. Valbo-Ryr. [D. 1]. Munkedal, Munk-Reklam, 1980. Folio. 500 s. (inkl. anteckningssidor). Rikt illustrerad. Förlagets vinröda rikt gulddekorerade konstläderband. #15229       250
En andra del utkom 1986.
Innehåll: Mesolitiker - en kort skildring; Järnålderstiden; Kyrkorna i Berfendal, Foss, Håby, Svarteborg och Valbo-Ryr; Gårdar i Berfendal; Förord till ortnamn; Ortnamn i Berfendal; Gårdar i Foss; Ortnamn i Foss; Gårdar i Håby; Ortnamn i Håby; Gårdar i Svarteborg; Ortnamn i Svarteborg; Valbo-Ryr; Ortnamn i Valbo-Ryr; Vad domböckerna berättar; Bygden kring bruket; Glimtar ur Örekilsälvens och Munkedalsälvens tidiga industrihistoria; Saltkällan; Gamla bruket Munkedal; Munkedals lilla järnväg; Postväsendet i Munkedal; Telegrafen i Munkedal; Skolorna Foss och Håby; Torp i Håby; På gamle prostens tid; Invigning av Pontus Wikners minnessten vid kaserna Munkedal sönd. den 19 maj 1912; Axel Sohlberg; Blomqvists bageri Munkedal; Sång och musikliv; Emigrationen; Vallgossen från Svarteborg som blev professor i USA; A J Carlssons minne hedras i Svarteborg; Rättskipning och tingsställen. Den norska tiden; Hembygdsrörelsen; Bilder ur fotoarkivet.

Murray, Robert (1908-2000).
Finska församlingen i Stockholm intill tiden för Finlands skiljande från Sverige. Malung, Malungs boktryckeri, 1954. 8:o. 237 s. Halvklotband med blått marmorerat pärmpapper, grön ryggtiteletikett. Främre omslag medbundet. #14430      
180
Innehåll: Grundläggningstiden; Tre decennier med tyskarna i S:ta Gertrud; En växande församling en växande stad; Den karolinska tiden - den långa vägen till en egen kyrka; Frihetstidens ‘nationella’ församling; Den gustavianska tiden - stiltje, storm, fortsatt seglats.

Niklasson, Nils.
Bohuslän. Geologi och fornhistoria. En orientering. [Utg. av] Göteborg Arkeologiska museum. Göteborg, Rundqvists Boktryckeri, 1956. 8:o. 16 s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad med styvt illustrerat pappersomslag. Lätt solbränt omslag. #15202
     
90

[Nygren, Carl Emanuel].
Carlstads historia omfattande de femtio åren närmast före stadens brand 1865. Utgifen av C. E. Nygren. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri, 1914. 8:o. xxj, 278 s., 17 pl., 1 vikt karta. Rikt ill. Trådhäftad i det grå dekorerade styva pappersomslaget.
Rygghuvud och -fot aningen nött. #13638
    220
En utomordentlig stadsbeskrivning över det gamla Karlstad, med kortfattade biografiska och genealogiska anteckning över de människor som bott och verkat där.
Innehåll: Apotek, Banker, Bazaren, Beskrifning öfver stadens hus och byggnader, Biskopsgården, Broar, Brännerigården, Expositionshuset, Fattighuset, Folkskolan, Frimurarlogen, Garfvarelandet, Gasverket, Gymnasie- och rektorsgården, Häktet och cellfängelset, Kajbyggnader och pumpar, Klaraborg, Komministergården, Korrektionshuset, Kyrkan, Lasarettet, Nya hamnen, Postkontor, Pråmkanalen, Residenset, Rådhuset, sandbäcken, Sandgrund, Sjötullen, Teatern, Torg och gator, Tullport, Lilla Våxnäs.
Ågren 2025.

Ohlander, Manne.
Hjälpskolan i Göteborg 1906-1956. Minnesskrift utgiven med anledning av skolans femtioårsjubileum. Borås, J.F. Björsell, 1956. 8:o. 96, (2) s. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Något ojämnt solblekt. #14961     
70
Innehåll: Hjälpskolan före 1925; Organisation, undervisningsplaner m.m. efter 1925; Fortsatt differentiering; Utbildningsfrågor; Lärjungarna och deras sociala utgångsläge; Socialpedagogiska åtgärder; Lärarekrafter.

Porträttgalleri från Malmöhus län. Malmö, Skånetryckeriet, 1930. Stor 8:o. (5), 943, (1) s. Förlagets bruna halvskinnband med fyra markerade bind och marmorerat pärmpapper, stänkta snitt. Titel och dekor i guldtryck på ryggen. Aningen nött och solblekt rygg. 1 ark loss. #7457      Såld

Pettersson, Bengt & Curry-Lindahl, Kai (red.).
Natur på Gotland. Med förord av landshövding Erik Nylander. Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1946. Stor 8:o. 283 s. Illustrerad. Förlagets linneklotband med lätt nött röd skinntiteletikett. #15199
      300
Innehåll: Gotland, av Erik Nylander; En utomståendes syn på Gotland, av Knut Hagberg; Ur Gotlands geologiska utvecklingshistoria, av Henr. Munthe och Hans Lohmander; Strövtåg i flygsand, en snabbskiss av Gotska Sandön, av Bengt Pettersson; Fårö, naturkontrasternas ö, av Sigfrid Durango; Aurgrund, ett fågelskär, av Haldur Wigsten; Fåglar vid Skansudden, av Gösta Håkansson; Vandring vid Visbystranden, av Valton Johansson; Från Gothemhammar till Skarnviken, av Gustaf Larsson; Ur Linemyrs bilderbok, av Arvid Ohlsson; Fågellivet i en gotländsk socken under ett halvsekel, av Hugo Pettersson; Lojstabygden, av Nils Ekberg; Lilla Karlsö, av Bertil Wahlin; Växterna på Stora Karlsö, av Ingmar Fröman; Djuren på Stora Karlsö, av Josef Nordström; Glimtar från Sudret, av Bengt Pettersson; Gotländskt änge, av Bengt Pettersson; Gotlands myrar, av Bengt Pettersson; Algvegetationen vid Gotlands kuster, av Mats Wærn; Bland gotländska växter, av Bengt Pettersson; Gotländska utegångsdjur, av Sven Ekman; Gotlands högre ryggradsdjur, en översikt, av Nils Noréhn; Halsbandsflugsnapparen, Gotlands egen fågel, av Gösta Håkansson; Blåkråkan, en återinflyttad markernas klenod, av Haldur Wigsten; De vitkindade gässen vid Gotlandskusten, av Edvard Wibeck; Sillgrisslan, Karlsöarnas karaktärsfågel, av Bertil Wahlin; Fiskar och fiske vid Gotland, av Christian Hessle; Något om Gotlands storfjärilar, av Frithiof Nordström; Vad landsmolluskerna berätta om faunans invandring till Gotland, av Hans Lohmander.
Svensk naturs landskapsserie.

Pettersson, Johan & Kristiansson, Gunnel.
Hällristningar på Tjörn. [D. 1]. With an English summary. [Utg. av] Dalaförlaget. Malung, Malungs Boktryckeri AB, 1977. Folio. 149 s. Rikt illustrerad. Förlagsband med fotoillustrerat skyddsomslag. Främre omslag medbundet. Två små riss i skyddsomslaget. #15283  150
Innehåll: Bronsåldershavet; Hur levde man på Tjörn under bronsåldern?; Fynd av bronsåldersföremål; Farkosterna; Hällristningarnas utbredning och läge; Bergkullar på Gälov; Skeppsbilderna; Människofigurer; Soltecken och solfärd; Lurblåsare; Fåglar och fyrfotadjur; Ormar; Spiralformade figurer; Fotsulor; Berghällarna; Vatten och hällristningar; Huggningstekniken; Nivåförhållanden; Skålgroparnas problem; Fatformade kultskålar; Portabla hällristningsstenar, block och hällar; Falska skålgropar; Kult och magi; Dateringsfrågor; Hällristningarnas geologi; Summary; Förteckningar.

Pettersson, Johan & Kristiansson, Gunnel.
Hällristningar på Tjörn. [D. 1]. With an English summary. [Utg. av] Dalaförlaget. Malung, Malungs Boktryckeri AB, 1977. Folio. 149 s. Rikt illustrerad. Förlagsband med fotoillustrerat skyddsomslag. Främre omslag medbundet. #15284     150
Innehåll: Bronsåldershavet; Hur levde man på Tjörn under bronsåldern?; Fynd av bronsåldersföremål; Farkosterna; Hällristningarnas utbredning och läge; Bergkullar på Gälov; Skeppsbilderna; Människofigurer; Soltecken och solfärd; Lurblåsare; Fåglar och fyrfotadjur; Ormar; Spiralformade figurer; Fotsulor; Berghällarna; Vatten och hällristningar; Huggningstekniken; Nivåförhållanden; Skålgroparnas problem; Fatformade kultskålar; Portabla hällristningsstenar, block och hällar; Falska skålgropar; Kult och magi; Dateringsfrågor; Hällristningarnas geologi; Summary; Förteckningar.

Pålstig, Johan.
Myten om Lappland. Essayer. [Utg. av] Natur och Kultur. Stockholm, Rydahls Boktryckeri AB, 1963. 8:o. 123, (1) s. Illustrerad. Förlagets bruna ryggklotband med stänkmarmorerat pärmpapper, ryggtitel i guldtryck. #15176
   150
Innehåll: Nybyggarna i litteraturen; Det ockuperade Lappland; När lapparna kristnades; Ödemarksmagi och folktro; Från Tacitus till Manker; Bibliografi; Förkortningar; Arkivalier.
Första upplagan.

Regeskog, Gustaf (1919-1989).
På Dal. Munkedal, Munk-Reklam, 1981. Folio. 441, (1) s., (3) ant.-bl. Rikt illustrerad. Förlagets vinröda rikt gulddekorerade konstläderband. #15230
      250
Innehåll: Brytningstider; Lantbruk i omvandling; Livet på landsvägarna; Personer med färg; Den gamla byn och dess upplösning; Mellankrigstiden 1920-1930-talet; Årets festseder; Övrig fest och gamman i flydda tider; Präster och sockenmäns ungdomssyn; Frieri och bröllop; Död och begravning; Normer och levnadsregler; Gränsbygd i fejd och krig; Beredskapstider; Folk, kynne och språk; Språket; Stäv och ordspråk; Kyrkligt liv och leverne; Folktro och vidskepelse; Skolan; Sociala förhållanden; Sjukdom och läkekonst; Några medicinalväxter och deras användningsområden; Magi och ceremoni; Då tänderna värkte; ‘Kooperation’; Kloka gubbar; Kommunikationer; Handel; En gammal lanthandlare har ordet; Gärningsmän och självförsörjare; Emigrationen; Det kom ett brev; Brevet hem; Ur dalsländska albumblad; Västergården i Erikstad;Eld och brand; Jakt och jaktkamrater; Qvantenburg; Slutord.

Ronge, Mats (1893-1962).
Original i Värmland. [Andra upplagan]. Arvika, Arvika Tidnings Boktryckeri, 1954. 8:o. 326, (2) s. Rikt illustrerad. Förlagets linneklotband med lätt nött röd ryggtiteletikett, främre omslag medbundet. #15183 
   300
Artiklar tidigare publicerade i Nya WermlandsTidningen, nu sammanställda och med utökat bildmaterial.
Innehåll: ‘Rört’ Luffarnas konung; ‘Garris’ Stadsbudet N:r 1; ‘Grossis’; ‘Albin i Askhult’; ‘Hajen’ Anders Teodor Holmberg; ‘Hammern’; Kruckenberg, specerihandlaren; ‘Elis i Tasere’; ‘Såger-Olle’; Gösta Tidlund-Meijerhjelm; ‘Moster Rolig’; ‘Spå-Anna’; ‘Walums-Britta’; ‘Elefanta’; Charlotta Johansson; ‘Sy-Marie’; ‘Bondbönekungen’; Republiken Åsen-Holmen; ‘Geldgjutar’n’ eller ‘Bjälla’; ‘Kalle Sprätten’; Anders Skager-Kôllberg; Artisten Gunnarsson; De fem gubbarna på bron; ‘Våran Johansson’ (ej ‘Original’); ‘Helbrägdagöraren’ Boltzius; ‘Hööken’; ‘Haaken’; Doktor Alvinzi; Skämttecknaren Anders Forsberg; Byggmästaren Lars Johansson; Bagarpoeten Carl A. Rohdin; ‘Thyras’; ‘Sola i Kallsta’; ‘Hybelejen’; ‘Elfdalingen’.
Första upplagan utkom 1953.
Carlstads-gillets skriftserie n:r 6.

Ronneby stadsbok 1634-1640. Utgiven och med en inledning av Bengt Ankarloo. Malmö, Team Offset, 1996. 8:o. viij, 339 s. Trådhäftad. #14247     150
Blekinges äldsta sammanhängande domstolsprotokoll, nu utgivet med personregister. Originalmanuskripten förvaras på Landsarkivet i Lund.

Rydstrand, Sven (1910-1991).
Stångenäs. Glimtar ur Bro och Brastads socknars historia. Andra delen. Omfattande bygdens historia under 1900-talet. Uddevalla, Barneviks Tryckeri, 1960. 8:o. 241, (2) s. Illustrerad. Förlagets gröna klotband med ryggtitel i guld, fläckat och tejplagat tryckt skyddsomslag. #15197
      200
Innehåll: Geografi och natur; Bebyggelse och befolkning; Näringslivet; Kommunikationerna; Kommunal självstyrelse; Folkundervisningen; Kyrklig och frikyrklig verksamhet; Föreningar och nöjesliv; Kommunala märkesmän; Författare, konstnärer, spelmän och bygdeforskare; Stångenäsbor uti i världen; Stolpe-Martin; ‘Stortvätten’ i Brastad år 1923; Fornminnes- och naturvård; Sägner och traditioner; Använda handlingar och litteratur.
Exemplar med ej rättat korrekturfel på s. 20. (På s. 20, rad 6 nedifrån står ‘... på sid. 000’, ska vara ‘... på sid. 230’).

Rydstrand, Sven (1910-1991).
Vargatider på Stångenäset. Bohusländska kulturbilder. Uddevalla, Barneviks Tryckeri AB, 1965. 8:o. 266, (1) s. Illustrerad. Förlagets gröna pappersband med rygg- och pärmtitel tryckt i svart. #15195
      200
Innehåll: Gamla tingsplatser på Stångenäset; Vargatider i Bro; Ödegårdar och utarmade folk; Bilder ur böndernas liv; Prästerna och folket; Ovänskap, slagsmål, dråp; Lönskaläger, barnamord och äktenskapliga tvister; Då gårdarna brann; En krönika om skogen; Vägar, broar och färjor; Sockenhantverkare; Den första läkaren; Ur Stångenäsets klockarekrönika; Peder Bryngelsson och ‘Skägga’; ‘Bengtas tak’; Ett silverfynd i Bro kyrka 1692; Stångenäsets första skola; En bild från 1650-talets Lysekil; Kapellanen Herr Anders; En slaktare från Marstrand; Matts Krämare i Lysekil; Några kvinnor från Stångenäset; Kring Vese säteri; Förklaringar; Ortregister; Personregister.

Sandelin, Stig.
Så var det förr i Öregrund. Kristianstad, Kristianstads Boktryckeri AB, 1980. 8:o. 293, (1) s. Förlagets illustrerade laminatband. Nyskick. #14679       150
Innehåll: Så börjar berättelsen om de två städerna; De smidde Öregrunds järn; Då ryssarna härjade i Roslagen; Båtsmannen som togs av ryssen; Den stora branden; När Öregrund skulle bli brittisk örlogsbas; Badortsliv i Öregrund vid sekelskiftet; Då kung Oscar kom till Öregrund; I Öregrund vid sekelskiftet; Höstmarknad på 1880-talet; Kapten Onedin i Roslagen, bondeseglationen och livet ombord; Med ångbåt till skärgården i norr; Mordet på Mörkrebacke; Skeppsbrottens kust; Fiskarliv, fiskarspråk och båtbyggare; Örskärstragedin; Fyrfolk och lotsar i Öregrund; Spirstus, älvor och mystiska kors; Öar och leder i Öregrunds skärgård.

[Schiller, Harald (1898-1982)].
Västgötaland. De vida vyernas landskap. Redigerad av Harald Schiller. [Med förord av hertigen av Västergötland, prins Carl]. Malmö, Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag, 1947. Folio. 255, (1) s., 67 pl.-bl. Rikt illustrerad. Förlagets bruna halvskinnband med blindpressad titel och dekor på ryggen, marmorerat pärmpapper. Aningen solbränd rygg, övre guldsnitt. #15228
      300
Innehåll: Hymn till Västergötland av Paul Nilsson; Från urtid till nutid av Karl Esaias Sahlström; Västergötlands medeltid i dess kulturminnen av Harald Widéen; Västgötskt jordbruk, dess miljö och folk av Gunnar Ullenius; De vida vyernas landskap av Harald Schiller; Porten mot väster av Gustaf Munthe; Göta Älvdalen av Nils Ivan Svensson; Vid Vänerns vatten av Hugo Swensson; Guldkroken av Josef Forsberg; Knallebygden av Ingegärd Vallin; Militära förläggningsplatser av Helmer Bratt; Från storskog till fågelsjö av Carl Axel Frändén; Västergötland i konsten av Sten Karling; Västergötland i litteraturen av Sanfrid Welin; Västgötsk folkmusik av Nils Stålberg; ‘Jag minns några stilla städer’ av Harald Schiller.

Schnittger, Bror.
Nyupptäckta hällristningar i norra Skåne [Rubr.] [Särtryck ur Ymer 1908:4]. Stockholm, Justus Cederquist, 1908. 8:o. s. 407-412. Limhäftad med blankt pappersomslag. Författardedikation till ‘Vännen Olof Sörling med tack för hjälpen’ på främre omslag. #14491      
125
Med 4 illustrationer i texten.

Segerstråle, Nils (1893-1979).
Svenska fideikommiss. Lund, Berlings, 1981. 303 s. Förlagets röda klotband. Titeltryck i guld och vitt. #14484       Såld
Boken inleds med en historik över fideikommissinstitutionens idé, dess uppkomst, utveckling och omfattning. Därefter beskrivs varje jordfideikommiss för sig. Uppgifter ges om läge, areal och senast kända taxeringsvärde samtidigt med en kortfattad beskrivning av gårdens historia, dess ägare, byggnadshistoria, förekommande samlingar, bibliotek m.m. Dessutom ges en fullständig fideikommissarielängd från stiftare till siste innehavare. Sammanlagt upptas 217 fideikommiss av olika slag.

Sivers, Henric Jacob (1709-1758).
Westerwiks stads historia och beskrifning, uti trenne delar författad. Linköping, tryckt hos afl. Gabriel Biörckegrens enka, 1758. 8:o. (20), 378, (6) s., (1) utv. pl. Ljusbrunt halvskinnband (Gust. Hedberg) med fem markerade bind, marmorerat pärmpapper, rött snitt. Solblekt och aningen nött rygg. Otto Klöfversköld’s namnteckning på titelbladet; Heurlin (exlibris på främre pärmens insida). Kopparsticket av C. Fritzsch föreställer Västervik sett från havet. #9214         
Såld
Fläck på s. 42, 147, 237. Marginallagning på s. 13. Planschen samt de sista opaginerade sidorna lätt lagerfläckade i marginalerna.
Det kopparstuckna porträtt saknas.

Sjöbeck, Mårten (1886-1976).
Dalsland. En landskaplig orientering. [Färdvägar och vandringsstigar utgående från järnvägarna]. På uppdrag av Kungl. järnvägsstyrelsen utarbetad. Helsingborg, Schmidts Boktryckeri, 1953. 8:o. 250s., (1) vikt järnvägskarta. Rikt illustrerad. Trådhäftad med styvt illustrerat aningen solkigt pappersomslag. #15169  
   150
Innehåll: Några geologiska och geografiska data; Förhistoria; Historia; Öxnered-Åmål; Mellerud-Bengtsfors; Mellerud-Ed-Kornsjö; Valbodalen; Litteraturförteckning; Ortregister; Återkommande begrepp; Avbildade växter.
Serien Statsbanornas landskapsböcker trycktes i 3000-6000 ex., varav Dalsland, Småland och Östergötland tillhör den förra upplagestorleken.
Statsbanornas landskapsböcker.

[Sjöberg, Nils (1871-1914)].
Stockholms stads tänkebok under vasatiden. Utgifven af Samfundet S:t Erik genom N. Sjöberg. I. 1524-1529. Stockholm, Centraltryckeriet, [1908-]1915. 8:o. 317 s. Förlagets blåmelerade klotband med titel och sigillavbildning präglat på pärmen. Aningen solblekt och lätt nött rygg. #8824      325
Ingick som bilaga i S:t Eriks årsbok 1908-1915.
Ågren 2114.

Skara arbetarekommun 75 år. 1904-1979. Jubileumsskrift. [Omsl.-titel]. Skara, Skaraborgs läns Tryckeri AB, 1979. A4 35 s. Rikt ill. Klammerhäftad. #14438        50
Med förord av Olof Palme.

Skara musikskola 25 år. 1958-1983. [Omsl.-titel]. Skara, Västgötlands Tryckeri AB, 1983. Tvär 4:o. 16 s. inkl. omsl. Fotoillustrerad. Klammerhäftad i tryckt pappersomslag. #14437      50
Korta biografier och porträtt/gruppbilder på skolans personal.

Skara tätort. Bebyggelsehistorisk inventering. Skara kommun 1985. [Omsl.-titel]. Skara, Västergötlands Tryckeri AB, 1985. A4 68 s. Rikt ill. Limhäftad. #14439        50
Innehåll: Historisk översikt; Oxbacken; Kv Skalbaggen och Flugan; 1920-talsbebyggelsen vid Folkungagatan och Döbelnsgatan; Härlundagatan; Slussgatan; Kv Älgen, Bävern, Björnen och Vargen; Kv Kajan, Skatan och Kråkan, Trekanten; Väster om Gunnar Wennerbergsgatan; Västermalm; Kv Boken och Poppeln; Kv Hugin, Munin och Heimdal (Sleipner och Tyr).

Skoog, David & Thedin, Konrad.
Dalsland. [Utg. av] J.A. Lindblads förlag. Uppsala, Wretmans Boktryckeri Aktiebolag, 1929. 8:o. 385 s., (1) utvikbar karta. Illustrerad. Förlagets blå klotband med rygg- och pärmdekorationer i guld. Främre omslag medbundet. #10982  
   150
Innehåll: Från bygd till bygd i Dalsland; Dalslands mark; Dalsland genom tiderna; Det gamla Dalsland i helg och söcken; Den nya tiden bryter in. Hembygdsböckerna. Läseböcker för skola och hem.

Smith, Kent.
100 år med Arbetareinstitutet på Södermalm. Stockholms arbetareinstituts filialer och Södermalms arbetareinstitut 1882-1982. [Utgiven av Södermalms Arbetareinstitut]. [Stockholm, 1981]. A5. 50 s. Illustr. Klammerhäftad. Något ojämnt solblekt omslag. #14457       50

Soldater, torparfolk och spelmän i Ödskölt. [Material från en studiecirkel i Ödskölt 1974-75, under ledning av Hartvig Axelsson & Ivan Johansson]. Mellerud, Niklassons Boktryckeri A.-B., 1978. 8:o. 176 s. Illustrerad. Förlagets röda rikt gulddekorerade konstläderband. Med författardedikation till ‘Emma o John Åttingsberg’. #15262       150

Soldater, torparfolk och spelmän i Ödskölt. [Material från en studiecirkel i Ödskölt 1974-75, under ledning av Hartvig Axelsson & Ivan Johansson]. Mellerud, Niklassons Boktryckeri A.-B., 1978. 8:o. 176 s. Illustrerad. Förlagets röda rikt gulddekorerade konstläderband. #15263     150

Sperry-Russak, Margaret.
Solveig. Ett emigrantöde från Lerdals socken i Dalsland. [Övers. och förord: Monica Hassler-Runestam]. Borås, Affisch- och Reklamtryck, 1979. 8:o. 174 s. Illustrerad. Förlagets blå rikt gulddekorerade konstläderband. Det tryckta för- & eftersättspapper. #11029     150
Försättspappret: Folket från Höghult, Lerdals socken, Dalsland. En släktutredning av Ivan Johansson, Kroken, Ödskölt.
Eftersättspappret: Hermelins karta [från år] 1808 [över] Dalsland.
Innehåll även: [Antavla för Olof Olofsson 1798-1849]; Släkttavla för Margret Sperry-Russak; Lerdals socken i Dalsland.

[Stenström, Fritz (1871-1936]).
Örgryte genom tiderna. En minnesbok, del I och II av F. Stenström. Faksimileupplaga sammanställd av Sällskapet Örgryte odalmän. Falun, Falu Nya Boktryckeri AB, 1966. 8:o. (1), 157 s., (24) pl.-bl.; 199 s., (14) pl.-bl., (1) utvikbar karta. Förlagets svarta klotband med ryggtitel i guld. Aningen nött band. #15095  
   200

Ström, Ernst Ture.
Hällefors och Grythytte bergslag från år 1640 till omkring 1700. Studier rörande näringsliv och bebyggelse, arbetsliv och arbetare med särskild hänsyn till Hällefors silververk. Lund, Carl Bloms Boktryckeri A.-B., 1956. 8:o. 289, (1) s., (1) utv. karta, (1) dissertationstitelblad. Trådhäftad. Författardedikation till ‘Professor Gerd Eneqvist’ på halvtitelbladet. 14560      250
Innehåll: Järnbergslagsbygd och finnbygd före silververkets tillkomst eller fram till omkring år 1640; Hällefors silververk på 1640-talet; Järnhanteringen i silververkets närhet från 1600-talets slut och omkring ett århundrade framåt; Silververket på arrende 1646-1685; Silververkets organisation och arbetsformer, dess arbetare och deras villkor på 1680-1690-talen; Bebyggelsen 1640-1750; Silververkets nedgångstid; Källor och litteratur; Bilagor; Sammanfattning.
Meddelande från Göteborgs Universitets geografiska institution 52.

Strömbäck, Kasper.
Gamla Uppsala. Fornminnen. Upsala, Kongl. Akad. Boktryckeriet, 1866. 12:o. (4), 362 s. Senare marmorerat pappersband med svart ryggtiteletikett. Främre omslag medbundet. Titelbladet med en gammal ljus fuktfläck i nedre marginalen (ca 10x18 mm). Med Arvid Mårtensson’s exlibris. #14672         400
Innehåll: Om namnet Upsala; Om Upsalas fordna läge; Om afgudatemplet i Upsala; Om G:la Uppsala Kyrka; Biskopar, Erkebiskopar, Kyrkoherdar och Comministrar vid G:la Uppsala Kyrka; Kungsgården och konungarnes bostad under hedniska och katholska tiden; Om Högarne; Fyrisvall; Gamla Uppsala stad; Om Runorna; Runstenar i G:la Uppsala; Om fornnordiska offerkulten; Bihang (Om lärdomsstriden mellan Scheffer och Verelius; Griftquäde öfver Verelius af O. Rudbeck).

Stubelius, Sverker (1889-1978).
Boken om Kville gamla kyrka. Göteborg, C. R. Holmqvists Boktryckeri A.-B., 1947. 8:o. 211 s., (1) vikt karta + ant.-s. Rikt illustrerad. Trådhäftad med styvt illustrerat pappersomslag. Svagt solbränd rygg, lätt solkigt omslag, yttre snitt med några fläckar. Författardedikation ‘Till Gottfrid och Karin’ på främre omslag. #15278
      350
Innehåll: Platsen och tiden; Kyrkobyggnaden; Inredning och inventarier; Kyrkklockor; Böcker och arkivalier; Kyrkogården; Kyrkans tjänare; Överheten visiterar; Stora kyrkliga förändringar; Kyrkans ekonomi; Kville och Vrem; En bygdens son som blev biskop; Ett jordfynd från tidig kristen tid.

[Svenungsson, Lars Manfred (1889-1977)].
Hjärtum. En sockens beskrivning. Något ur dess historia av L. M. Svenungsson. Med 63 bilder i texten, jämte 2 färgplanscher. Uddevalla, Hallmans Boktryckeri, 1930. 8:o. 427 s., (2) pl.-bl. Illustrerad. Trådhäftad med styvt illustrerat pappersomslag. Aningen solblekt rygg och lätt nött omslag. #15207
      350
Innehåll: Hembygd; Hjärtums läge, bebyggelse m.m.; Göta älv och älvdalen; Fjällbygd och bergsområdet; Vägarne; Hjärtums Skee; Hjärtums största jordegods; Fornminnen; Sägner; Bruk och seder; Gamla arbetssätt och tidsbilder; Naturtilldragelser; Krigshändelser; Gången tids soldatliv; Då björn och varg härjade; Strödda personuppgifter; Kyrkan och med den förknippat; Skolväsende; Kommunalhistoria, fattigvård; Rättsväsende; Befolkningsförhållanden; Stiftelser, inrättningar; Föreningsrörelse; Bruksdrift, anläggningar; Handelsställen, yrkesutövare 1930; Tjänste- och befattningshavare 1930; Hemmantal och gårdinnehavare; Socknens lantmäteriförrättningar; Statistik.
Tryckt i 1200 ex., slutsåld på förlaget 1945.

Svenungsson, Lars Manfred (1889-1977).
Hjärtum-Västerlanda, Inlands Torpe. Häradshistorik. 109 bilder, 3 färgplanscher. [Ny upplaga]. Uddevalla, Barneviks Tryckeri AB, 1960. 8:o. 613, (1) s., (1) löst rättelseblad, (1) vikt karta, (2) pl.-bl. Rikt illustrerad. Förlagets gröna gulddekorerade klotband med rygg- och pärmtitel. Mycket bra skick. Författardedikation till Erik Johansson 1964. #15294     550
Första upplagan utkom 1930 med titeln: Hjärtum.
Innehåll: Hembygd; Läge, bebyggelse, geografi; Göta älv och älvdalen; Fjällbygden och bergsområdet; Vägarne; Hjärtums Skee; Häradets största jordegods; Fornminnen; Sägner; Bruk och seder; Gamla arbetssätt och tidsbilder; Naturtilldragelser; Krigshändelser; Gången tids soldater; Då björn och varg härjade; Kyrkorna; Skolorna; Kommunalhistoria, fattigvård; Tjänste- och ämbetsmän; Rättsväsende; Befolkningsförhållanden; Stiftelser, inrättningar; Föreningar; Bruksdrift, anläggningar; Hemman och gårdinnehavare; Lantmäteriförrättningar.
Tryckt i 1550 ex.

Svenungsson, Lars Manfred (1889-1977).
Hjärtum-Västerlanda, Inlands Torpe. Häradshistorik. 109 bilder, 3 färgplanscher. [Ny upplaga]. Uddevalla, Barneviks Tryckeri AB, 1960. 8:o. 613, (1) s., (1) löst rättelseblad, (1) vikt karta, (2) pl.-bl. Rikt illustrerad. Förlagets gröna gulddekorerade klotband med rygg- och pärmtitel. Nära nyskick. Med Nils Lindberghs namnteckning. #15208
      450
Första upplagan utkom 1930 med titeln: Hjärtum.
Innehåll: Hembygd; Läge, bebyggelse, geografi; Göta älv och älvdalen; Fjällbygden och bergsområdet; Vägarne; Hjärtums Skee; Häradets största jordegods; Fornminnen; Sägner; Bruk och seder; Gamla arbetssätt och tidsbilder; Naturtilldragelser; Krigshändelser; Gången tids soldater; Då björn och varg härjade; Kyrkorna; Skolorna; Kommunalhistoria, fattigvård; Tjänste- och ämbetsmän; Rättsväsende; Befolkningsförhållanden; Stiftelser, inrättningar; Föreningar; Bruksdrift, anläggningar; Hemman och gårdinnehavare; Lantmäteriförrättningar.
Tryckt i 1550 ex.

Svenungsson, Lars Manfred (1889-1977).
Inland under 1670-talets ofredsår. Domboksord om händelser i och före Gyldenlöwefejden. Uddevalla, Barneviks Tryckeri AB, 1963. 8:o. 213, (2) s. Illustrerad. Förlagets gröna gulddekorerade klotband med rygg- och pärmtitel. Nära nyskick. #15209
      400
Innehåll: Anteckningar ur 1658-1675 års domböcker; Tingsärenden 1676; [Tingsärenden] 1678-1690; Några kyrkoherde Severin Pedersön-Ströms anteckningar; Tingsvittne från Sunnerviken 1682; Domboksutdrag.
Tryckt i 990 ex.

Sylwan, Otto.
En stockholmskrönika ur C.C. Gjörwells brev 1757-1778. Med en inledning utgiven av Otto Sylwan. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1920. 8:o. lj, 258, s. Förlagets gulddekorerade klotband. Lätt solkiga pärmar. #15043        150

Sveriges kommunkalender 1988. [38:e utgåvan]. Arlöv, Berlings, 1988. 4:o. 288 s. Förlagets klotryggband med illustrerade pärmpapper. #14990       70
Innehåll: Exekutionsväsendet; Fögderierna; Församlingarna; Juridiska myndigheter; Kartregister; Kommunerna; Kommunregister, alfabetiskt; Kommunregister, länsvis; Landstingen; Landstingsförbundet; Lokala skattemyndigheter; Länen; Länsskattemyndigheter; Militära myndigheter; Polisväsendet; Postanstalterna; Riksdagen; Sjukvården; Skolväsendet; Statsdepartementen; Svenska Kommunförbundet; Åklagarmyndigheten.

Svärd, Allan (red.).
Svenska villor. D. 1 [Norra Skaraborgs län]. Falköping, A.J. Lindgrens Boktryckeri & Bokbinderi, 1947. 4:o. 800 s. Förlagets dekorerade klotband med två gröna titelfält, guldpräglat landskapsvapen på främre pärmen. Grönt övre snitt. Solblekt rygg. Gammal fuktskada (?) som berör eftersättspapprets inre marginal och de tre sista bladen, dock ej störande. #14569    Såld
Endast fyra delar utkom i denna serie, omfattande: I. Norra Skaraborgs län; II: Södra Skaraborgs län; III: Östra Västmanlands län; IV: Västra Västmanland.
Innehåll: Västergötland förr och nu; Västgötska orter i äldre tid; Amnehärads socken; Finnerödja; Älgarås; Hova; Lyrestad; Mariestad; Leksbergs socken; Björsäter; Bresäter eller Bredsäter; Lugnås; Böja; Timmersdala; Lerdala och Bergs socknar; Töreboda; Moholms municipalsamhälle och Mo socken; Bällefors socken; Tidans municipalsamhälle samt Vad och Götlunda socknar; Väring; Ransbergs socken; Mölltorp; Karlsborg; Undenäs socken; Forshems socken; Hällekis och Medelplana socknar; Österplana och Hullösa socknar; Kinne-Kleva och Husaby socknar; Götene; Holmestads och Kinne-Vedums socknar; Skara; Varnhems socken och Axvalls municipalsamhälle; Skövde; Norra Kyrketorp; Tibro köping; Korsberga, Fridene och Fröjereds socknar.

Säve, Teofron.
Minnesteckning vid högtidsfesten i Karlstad till John Ericssons minne. Den 14 sept. 1890. Karlstad, 1891. 62, s. Klotband. #15039       200

Sörbygdens härad. Socknarna Hede, Krokstad, Sanne. Munkedal, Munkreklam AB, 1984. Folio. 712 s. (inkl. ant.-s.). Rikt illustrerad. Förlagets röda rikt gulddekorerade konstläderband. #15233       300
Innehåll: Historia; Forntid i Sörbygden; Sörbygden på 1800-talet; En sörbygdenbo berättar; Vargatider i Sörbygden; Sörbygdens kommun; Ur äldre stämmoprotokoll; Kommunal verksamhet - Befattningshavare; Social omsorg; Hede kyrka. Präster och kyrkobetjäning. Kyrkliga förrättningar. Dop - husförhör, konfirmander; Krokstad kyrka. Präster och kyrkobetjäning, konfirmander m.m.; Sanne kyrka. Präster och kyrkobetjäning, konfirmander m.m.; Hede socken. Gårdar och sockenbor; Krokstad socken. Gårdar och sockenbor; Sörbygdens tätort, Hedekas; Sanne socken. Gårdar och sockenbor; Skolor och elever; Lärare i Sörbygden; Ordning och sedlighet; Krigshistoria - Soldater; Industri - kvarnar - gruvor; Lanthandel - kreaturshandel - köpmän; Post - telefon - elektriciteten - brandskydd - bibliotek; Vägar och vägbyggen - transportmedel - gästgivarskjutsar; Arbetet med jorden - torparliv. Drängar och pigor. Djuravel. Bakning och ystöl - linberedning; Husslöjdare - hantverkare och annat kunnigt folk; Nödår - kristid - emigration; Märkesmän - tidningsnotiser - auktion; Berättare - gamla seder - sägner; Jakten - fisket; Sången och musiken; Kurser - bildningsverksamhet; Skytterörelsen; Hembygdsrörelsen; Övrigt föreningsliv - fritidsnöjen.

[Tegneby]
Från vår bygd. Del I. 1965. [Utg. av Tegneby Hembygdsförening]. Uddevalla, Barneviks Tryckeri AB, 1965. 8:o. 95 s. Illustrerad. Trådhäftad med styvt tryckt solkigt pappersomslag. #15190
      60
Innehåll: Stala sockens krönika; Hôlingeramsor och barnrim från Röra socken; Torpare; Litet från Tegneby; Ur en gammal anteckningsbok; Historik över gårdarna i Tegneby pastorat; Årsberättelse för 1963; Kort översikt över föreningens 10-åriga verksamhet.

[Tegneby]
Från vår bygd. Del I. 1965. [Utg. av Tegneby Hembygdsförening] Uddevalla, Barneviks Tryckeri AB, 1965. 8:o. 95 s. Illustrerad. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. #15191     120
Innehåll: Stala sockens krönika; Hôlingeramsor och barnrim från Röra socken; Torpare; Litet från Tegneby; Ur en gammal anteckningsbok; Historik över gårdarna i Tegneby pastorat; Årsberättelse för 1963; Kort översikt över föreningens 10-åriga verksamhet.

[Tham, Wilhelm (1812-1873)].
Beskrifning öfver Upsala län af Wilh. Tham. (Beskrifning öfver Sveriges rike. Första bandets tredje häfte). Stockholm, P.A. Norstedt & Söner, 1850. 8:o. (4), 212, (4) s. Mörkrött senare halvklotband med marmorerat pärmpapper. Ryggtitel i guldtryck. Medbundet främre omslag, solkigt, fläckat och uppfordrat. Sista [fel]paginerade sidan 112 rättad för hand till 212.
Namnteckningar på det medbunda omslaget ‘C. Grundström’, ‘Gunnar Lind 1935’, ‘Åke Enström 1966’. #14731      750
Innehåll: Läge, gränser och areal; Berg och vatten; Berg- och jord-arter; Luftstreck, vextlighet; Kulturens gång; Administrativa indelningar; Hemmantal; Befolkningsförhållanden; Förmögenhetsfördelning; Kultur och moralitet; Näringar; Vägar; Skatter; Städer (Upsala, Enköping); Härader och socknar.

Thelander, Curt (1869-1894).
Ronnebybilder. [Belönade med Svenska akademiens andra pris år 1891]. Stockholm, Central-Tryckeriet, 1892. 63 s. Olivgrönt klotband (C. W. Bergman, Uppsala), främre omslag medbundet. Ryggen solblekt. Liten genomgående fläck på sid. 61-63. #9277       250

Tholén, Gust.
Fiskebäckskil med omnejd. Uddevalla, Hallmans Boktryckeri A.-B., 1928. 8:o. 27 s. Klammerhäftad med illustrerat aningen solkigt pappersomslag. Främre omslag med pappersförlust i yttre marginalen (ca 8x12 mm). #15165  
   125
Innehåll: Karta över Fiskebäckskil; Karta över Fiskebäckskils omgivningar; Fiskebäckskil som badort; Ur Fiskebäckskils historia; Kyrkan; Folkskolan; Kristinebergs och Klubbans zoologiska stationer; Fiskebäckskilsvisan.

Tjörne, Hulda (1889-1976).
Min barndoms Tjörn. Uddevalla, Barneviks Tryckeri AB, 1970. 8:o. 166, (1) s. Trådhäftad med fotoillustrerat pappersomslag. #15132  
   250
Innehåll: Ihågkommet och antecknat: Till och från Tjörn; Myggenäs hamn; Bastekullen; De gamla potatisbåtarna; Jon och Skole-Jonas; När Frälsningsarmén kom till Tjörn; Spelmän och bröllopsseder; På mormors tid; Julbesök i en ryggåsstuga; Kring julen; Kring påsken; Förströelser vid sekelskiftet; Då skog och trädgård planterades; Då ‘hamnera’ odlades upp; Bönodling; Linberedning; Linvävning; Tyg och klädedräkt; I småskolan; I storskolan; Konfirmationen; Nattvardsgången; Pastor Lundholm; Prosten Crona; Präster och husförhör; Den lille mössebergaren; Siste färjemannen vid Skåpesund; N:r 15 Lätt; Kloka gubbar och gummor; Då koleran kom till Häggvall; Övernaturligt; Skatten i Styggemyr. På gammalt Tjörnmål: E gammeldars leckfäl; Fôrste gangen je va ud igännom lant; Då katta va te julotta; Ola på Nybygget; Jonas berättar om spöge; Mer om spöge; E Masternsresa; Fonderinger där Regennas röggåsestöva sto; Petter o skadera; Når Per o Nälla pella läggepottätter; Halten på Sneppen; Har I den gamle katta än?; Vaggvisor; Gamla rim; Gåtor; Ord och talesätt; Ordförklaringar.
Bohusläns hembygdsförbunds skrifter 3.

[Trotzig, Karl (1859-1939)].
Hedemora stads historia. En hembygdsbok. På uppdrag av stadsfullmäktige i Hedemora utarbetad av Karl Trotzig. Hedemora, Dalarnes Tidnings- & Boktryckeri-A.-B., 1943-1944. Stor 8:o. xij, 646, (1) s. + planscher (varav en utvikbar) + karta (utvikbar). Förlagets halvklotband med marmorerat pärmpapper. Båda omslagen medbundna. Marginalanteckningar, för- & understryckningar förekommer, huvudsakligen med blyertspenna. Med namnteckning på försättsbladet. #14586       600
Innehåller förteckningar över Borgmästare, Kyrkoherdar, Komministrar, Rektorer och kolleger vid skolan, Stadsläkare, Apotekare, Postmästare & Häradshövdingar. Även kortare utredningar om släkterna: Brandberg, Rådman Anton Deyns släkt, Fahlcrantz, Fahlstedt, Girelius, Gråberg, Hedendahl, Adliga ätten Hedenberg, Ambrosius-Hedengran-Hedengren- Hedenquist, Hedengran-Hedenstierna, Hilpert-Hülphers, Hult, Anders Eriksson-Justrick, Anders Månsson-Nordman, Näsman, Olof Olssons familj, Ruth, Rücker-Rückersköld, Sandel-Sandels, Tibelius och Ekman, Westman, Wigelstedt samt Östberg.

Uleberg, Gustav.
Svarteborgs kommun 1848-1973. Glimtar från protokoll och handlingar. [Utg. av Svarteborgs kommun]. Uddevalla, Barneviks Tryckeri AB, 1973. 8:o. 126 s. Illustrerad. Trådhäftad med styvt tryckt fotoillustrerat nött pappersomslag. #15193
      60

Uleberg, Gustav.
Svarteborgs kommun 1848-1973. Glimtar från protokoll och handlingar. [Utg. av Svarteborgs kommun]. Uddevalla, Barneviks Tryckeri AB, 1973. 8:o. 126 s. Illustrerad. Trådhäftad med styvt tryckt fotoillustrerat nött pappersomslag. #15194      80

Vadstena klosters två äldsta jordeböcker. Med inledning och språklig kommentar utgivna av Anna Larsson. Uppsala, Almqvist & Wiksell Boktryckeri AB, 1971. 8:o. lxx, (1), 290, (2) s., 8 pl-s. Trådhäftad i tryckt pappersomslag. Ouppskuret ex. #14756      200
Avec un résumé en français.
Innehåll: Introduktion; Handskrifter (Innehåll, Fysisk beskrivning); Texten (Resorna, Skrivarna, Arbetssättet, Sammanfattning); Utgåvan (Allmänna överväganden, Principernas tillämpning, Upplösning av abbreviaturer); Handskriftens senare öden; Itinerarium; Brevregister; Förteckning över innehållet i handskriften; Bibliografi; Handskriften; Marginalanteckningar.
Samlingar utgivna av Svenska fornskriftssällskapet. 245.

Wallin, Jöran (1686-1760).
Gothländske samlingar. Stockholm, Rediviva, 1972. 8:o. (9), 1, (6), 274, (4), 202 s., (7) utv. pl. & tab. Förlagets illustrerade grå pappersband.  #14254         
250

Faksimil av originalupplagan som utkom i Stockholm 1747 (del 1) & Göteborg 1776 (del 2).
Originaltitel: Gothländska samlingar, allestädes med flit upsökte, wid lediga stunder utarbetade, och efter hans til trycket utgifne. Första delen. [... allestädes upsökte, och efter tidens läglighet, utarbetade. Andre delen].
Innehåll: Roma kloster; Gothlands wapn och sigiller; Superintendenterne på Gothland; Gamla kyrkor i Wisby; Om mindre Atland; Gothland utom Gothland; Gothlands belägenhet; Solbergs nunne-kloster; Gothlands afwel och förmoner; Utgående waror.
Tryckt i 500 ex.
Georg (Jöran) Wallin d.y. (1686-1760). Född i Gävle, son till kyrkoherden där Georg Wallin d.ä. (senare biskop i Göteborg och därefter superintendent i Härnösand). Hans son, biskopen i Kalmar, M.G. Wallenstråle utgav 1776, arbetets andra del.

Wallquist, Einar (1896-1985).
De sista fjällgårdarna. Nybyggarliv och jaktmarker i en lappländsk fjällsocken. Einar Wallquist, berättande text. Kurt Kihlberg, foto och bildtexter. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1977. 8:o. 198 s. Rikt ill. Förlagets fotoillustrerade laminatband. #14252          
200

Wangö, Joël (1886-1971).
Berömda hallänningar. Halmstad, Hallandspostens Boktryckeri AB, 1971. 8:o. 259, (1) s. Förlagets blåmelerade klotband. Nött skyddsomslag. #14217           150

Biografier över Carl Ifvarsson (1818-1889), bondeståndets ledamot i riksdagen; John Börjesson (1835-1910), skulptör och ledamot av Konstakademien; Carl Fredrik ‘Lunkan’ Lundqvist (1841-1920), operasångare och ledamot av Musikaliska akademien; Severin Nilson (1846-1918), konstnär och fotograf; August Bondeson (1854-1906), läkare och folklivsskildrare.

Weibull, Martin (1835-1902) (utg.).
Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning. Tidskrift, utgifven af Föreningen för Skånes fornminnen och historia. [Tillsammans med:] Samlingar utgifna för De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening. I-[IX]. Lund, Håkan Ohlssons boktryckeri, 1869-[1874] & Fr. Berlings Boktryckeri, 1874-[1880]. 8:o. (8), xij, (1), 158, (3) s., (3) pl.-bl.; (10), v, 78, (2) s.; (2), xviij, 151, (3) s., 3 pl.-bl.; (4), iv, 172 s.; (4), 73 s.; (2), 111, (1) s., (7) pl.-bl.; (2), xij, 104 s.; (1), 69 s.; (6), 182 s.; (3), 95, (1) s.; (3), 77, (1) s., 1 karta; (3), 80 s.; (3), iv, 226 s. Förlagets svarta halvklotband med fem markerade bind ryggtitel och dekor i guldtryck. Nötta ryggar med spruckna (reparerade) ytterfalsar, 1 främre pärm loss. Genomgående lagerfläckade. 2 volymer. Bra arbetsexemplar. Deltitelbladen till häfte 8-9 i andra arbetet är ej medbundna. Med And. Malmströms namnteckning daterad 1885. #15124   
   950
Innehåll: Historiska handlingar rörande Skåne (Halland, Blekinge, Skåne och Bornholm); Handlingar hörande till Skånes danska historia (Consuetudines Canonicæ, Lunds domkapitels äldsta statuter, ur Necrologium lundense); Handlingar hörande till Skånes historia under öfvergångstiden 1658-1700 (Till Skånes historia under kriget 1676-79; Till försvenskningens historia; Till den skånska reduktionens historia); Handlingar hörande till Skånes svenska historia (Skånska adelns förening i Helsingborg (1719)); Orts- och personhistoriska handlingar (En af de äldsta berättelserna om Ljungby horn; Om Törringe kyrkas silfver; Ett bref af Casper Bartholin; Till Corfitz Ulfelds och Hannibal Sehesteds historia); Afhandlingar, beskrifningar och meddelanden (Skånes adel under öfvergångstiden 1658-1700; S:t Knutsgillet i Lund; Metkrokar af sten och ben, använda till fiskfångst af Skånes äldsta invånare; Antiquarisk beskrifning öfver Bjeresjö eller Bergsjö socken (Bierghusa 1383) i Herrestads härad, Malmöhus län, Skåne); Handlingar hörande till Skånes danska historia (Till Lunds domkapitels historia; Till bondefredens historia); Handlingar hörande till Bornholms historia under året 1658 (10 bref från Johan Printzensköld till generalguvernören G.O. Stenbock); Handlingar hörande till Skånes historia under öfvergångstiden 1658-1700 (Till Skånes historia under kriget 1676-79; Till försvenskningens historia); Handlingar hörande till Skånes svenska historia (Landshöfding Carl Gustaf Hårds skrifvelse till adeln i Malmöhus län (1719)); Orts- och personhistoriska handlingar (Till Widtsköfles historia; Till Jörgen Krabbes historia; En kärlekshandel i det 17:de århundradet, ur Johan Monrads autobiografi; Vidskepelsen vid Edestads källa i 18:de århundradet); Anteckningar om Lunds universitets historiska museum; Om fynden i Ystads hamn 1868-69; Om Rönneholm; Gamla seder och bruk bland allmogen inom Vemmenhögs härad vid början af 19:de seklet; Visor och verser på skånska landskapsmål; Fem dagars resa i Skåne för att se och hämta rörelse och förargelse; Runstenshögen i Lund; Till Skånes danska historia (Utdrag ur Henrik Veiger-Smiths krönika; Jörgen Möntirs krönicke; Förlikningen i Lund 1539); Till Skånes historia under öfvergångstiden 1658-1710 (Skånska kriget och snapphanefejden 1676-79; Till försvenskningens historia); Till Skånes svenska historia (Bidrag till kännedom om förhållandena under Carl XII:s styrelse; Bref från Skåne till exc. grefve L. v. Engeström år 1811); Om stenåldrens delning och kustfund i Skåne; Arkiv-anteckningar rörande skånska herresäten; Antiqvarisk beskrifning öfver Walleberga socken; Ulfs runsten i Tullstorps kyrkogårdsmur; Likstenen i Lund öfver biskop Herman; Arkivanteckningar rörande skånska städer; Arkivanteckningar rörande skånsk landsbygd; Prof på folkspråket i Färs härad; Skånska handlingar ur Viks arkiv; Ytterligare text-kritiska anmärkningar till Jörgen Möntirs kronicke; De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening; Urkunder och handlingar till öfvergångstidens historia; J. J. Winslows dagbok öfver kriget 1676-79. I.; Ett aktstycke till Poul Laxmands historia; J. J. Winslows dagbok öfver kriget 1676-79. II.; Urkunder och handlingar rörande Lunds domkapitel; Sven Lagerbring och Carl Christopher Gjörvell; Det skånska ärkestiftet under katolicismens sista tid (Birger Gunnersen och Jørgen Skodborg); Händelserna i Kristianstad 1772. Anteckningar af Johan Christopher Toll; Bref och handlingar rörande bondeupploppet i Skåne 1811; Renneslöf byskrå 1684; Halland [i medlet af 17:de århundradet]; Ortshistoriska anteckningar; Anteckningar om slaget vid Lund den 4 december 1676. Föredrag, hållet vid militär-sällskapets sammankomst i Lund den 4 december 1876 (med karta) af Malte Ramel; Om amuletter, föredrag af Sven Nilsson; Till stenkolsbrytningens historia i Skåne; Till Skanörs och Falsterbos historia; Handlingar till skånska krigets historia 1676-79; Till Corfitz Ulfelds historia; Vestra Blekinge 1675; Matthæus Fremling; Minnen af Carl Christian Halling.

Wickberg, Erik (1901-1980).
Bland kåkar och gränder på gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stads protokoll, domböcker och andra handlingar. Artikelserie i Gefle Dagblad 1958-1962. Gävle, Gefle Dagblads Tryckeri AB, 1962. 4:o. 248 s. Förlagets blå klotband. Med Erik Brännmans namnteckning på försättsbladet. #8750  Såld
Gefle Dagblads Hembygdsbibliotek IX.

Wideen, Harald (1912-2001).
Älvsborgs slott. Grävningsfynd och byggnadsdata. Avec un résumé en francais. (Särtryck ur Göteborgs Historiska Museum. Årstryck 1963). Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1963. 8:o. s. 35-91. Rikt illustrerad. Trådhäftad med illustrerat pappersomslag. Författardedikation ‘till vännen Erik L.’. #15061       200
Tryckt på konsttryckpapper.

Wienhagen, Allan.
Norbergs bergslag samt Gunnilbo och Ramnäs till omkring 1820. Studier i områdets närings- och bebyggelsegeografi. Ak. avh. Lund, Carl Bloms Boktryckeri A.-B., 1947. 8:o. (1), (6), 204 s., (2) utv. tab. Illustrerad. Trådhäftad. Författardedikation till ‘Fil. lic. Torsten Lagerstedt’ på främre omslag samt Stig Widberg’s exlibris. #14750      250
Innehåll: Naturgeografisk översikt; Bergslaget under medeltiden; 1500- och 1600-talen (Bergslagets omfattning och sockenindelning; Gruvorna och malmen; Hyttorna och tackjärnet; Hamrarna och stångjärnet; Transporter under 1600-talet); 1700-1820 (Gruvorna och malmen; Hyttorna och tackjärnet; Hamrarna och stångjärnet; Transporter under 1700-talet); Källor och litteratur; Bilagor. Dissertationstitelbladet inklistrat.
Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution. Avhandlingar 15.

Winkvist, John.
Bjärkebygden. [1] Adel, präster, torpare, bönder. Uddevalla, Barneviks Tryckeri AB, 1972. 8:o. 375, (1) s. + plr. Rikt illustrerad. Förlagets blå konstläderband med rygg- och pärmtitel i guldtryck. #15160  
   200
Delarna II-V utkom åren 1973-1977.

Winkvist, John.
Bjärkebygden. [1] Adel, präster, torpare, bönder. Uddevalla, Barneviks Tryckeri AB, 1972. 8:o. 375, (1) s. + plr. Rikt illustrerad. Förlagets blå konstläderband med rygg- och pärmtitel i guldtryck. #15161     200
Delarna II-V utkom åren 1973-1977.

Wirén, Folke (1902-1980) (utg.).
Bräkne-Hoby. En sockenbok redigerad av en hembygdsförening. Karlshamn, Ragnar Lagerblads boktryckeri, [1962]. 453, (1) s. Rikt ill. Förlagets dekorerade linneband med tryckt fotoillustrerat skyddsomslag, det senare med några revor. #13435     325
Innehåll: Bräkne-Hoby; Socknens fornminnen; Hoby kyrka; Historien om Runamo; Om by- och gårdnamn i Bräkne-Hoby socken; Ån och åsen; Stiernegreb; Från byordning till kollektivavtal; Kungastenen i Svenstorpsmarken; Ur Johan Ternströms levnadsminnen; Kyrkoliv och väckelse i Bräkne-Hoby socken under 1800-talets senare hälft; Socialpolitik i begynnelsen; Tre häradshövdingar; Från roteskola till grundskola; Patron med knalleffekter; Lanthandel i Hoby vid sekelskiftet; Gäst i sommarlandet; Gyön; Malinsro; Vi minns den gamla tiden.
Tryckt i 1000 bundna och 500 häftade ex.

Wrangel, Ewert (1863-1940).
Småländska kulturbilder. Lund, Skånska Central-Tryckeriet, 1925. 8:o. 244, (2) s. Illustr. Brunt halvskinnband med fem upphöjda bind (A.O. Anderson, Lund), marmorerat pärmpapper, främre omslag medbundet. Solblekt rygg. #9093           350
Innehåll: På vandring; För hembygden; I Sankt Sigfrids bygd; Medeltidskonsten i Småland ( Kronobergs och Jönköpings län); Småländska ödekyrkor; Vad en Smålandskyrka kan berätta; Pehr Hörberg, bondemålaren; Konst och konstnärer i Småland under nyare tid; Den nordiska nationella riktningen i vår litteratur och dess småländska rötter; Smålands nation i Lund.

Åberg, Alf.
De fann Sverige åt oss. Borås, Centraltryckeriet, 1968. 8:o. 165, (1) s., (24) pl.-s. Illustr. Förlagets gula klotband med titeltryck på ryggen. Med Erik Stille’s exlibris. #9503       175
Innehåll: Pytheas - Ultima Thule; Ansgar - Folkstyrelsen; Olaus Magnus - Järnet; Andreas Bureus - Kartan; Petrus Gyllenius - Värmland; Johannes Schefferus - Lapparna; Thomas Andersen - Snapphanelandet; Erik Dahlbergh - Stockholm; Carolus Linnaeus - Rikets provinser; Francisco de Miranda - Den svenska synden; Rutger Maclean - Den goda jorden; Petrus Laestadius - Ödemarkens nöd; Gunnar Olof Hyltén-Cavallius - Värend; Johan Ernst Rietz - Språket; Artur Hazelius - Dalarna; Oscar Montelius - Tiotusen år av vår historia; Frans Kempe - De norrländska skogarna; Per J. Rösiö - Småbrukarna; Pehr Thomasson - Fattigfolket; Sigurd Dahlbäck - Gångstigslandet. Boken avslutas med litteraturhänvisningar för varje kapitel.

[Åberg, Hjalmar].
I odlingens utmarker. Ödetorp på Kroppefjäll. [Ny upplaga]. Mellerud, Niklassons Boktryckeri, 1978. 8:o. 243 s. Illustrerad. Förlagets bruna rikt gulddekorerade konstläderband. #15259
      75
Första upplagan utkom 1962.

[Åberg, Hjalmar].
I odlingens utmarker. Ödetorp på Kroppefjäll. [Ny upplaga]. Mellerud, Niklassons Boktryckeri, 1978. 8:o. 243 s. Illustrerad. Förlagets bruna rikt gulddekorerade konstläderband. #15260     75
Första upplagan utkom 1962.

[Östlund, Karin].
Limmared 1740-1940. Ulricehamn, Ulricehamns Tidnings Tryckeri, 1940. 8:o. 106 s., (1) släkttavla. Rikt illustrerad. Trådhäftad med styvt tryckt och illustrerat lätt solkigt pappersomslag. Handskriven titel på ryggen. #15067  
   600
Tryckt på konsttryckpapper.
Sandqvist 1362.