Genealogi - släkter

Ahlberger, Gunnar.
Släktboken Annika och Torkel i Berg. Anor och ättlingar. Utgiven av Släktföreningen Annika och Torkel i Berg 1994. V Frölunda, Vasastadens Bokbinderi AB, 1994. Folio. (1), 255 s., (1) pl.-bl. Rikt illustrerad. Rött klotband med titel och illustration i guldtryck, skyddsomslaget illustrerat med foto taget vid släktträffen 27 juni 1987. #5004      300
Ättlingar efter Annika Eriksdotter och Torkel Andersson.
Endast tryckt i 400 ex.

Almén, Gunhild Friesia.
Tillägg till Elias-Fries-släktens historia. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri A. B., 1953. 8:o. 42, (1) s. Trådhäftad i styvt tryckt pappersomslag. Aningen solkigt omslag Dedikation till Börje Teijler på halvtitelbladet. #15056         125

[Almén, Tore (1871-1919) & Almén, Gunhild Friesia (1882-)].
Elias-Fries-släktens historia. Anteckningar av Tore Almén, bearbetade och något kompletterade av hans syster Gunhild Friesia Almén. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri A. B., 1945. 8:o. 139, (1) s., 1 bil. Trådhäftad i styvt tryckt pappersomslag. Aningen solkigt omslag. Dedikation till Gerda von Heijne på halvtitelbladet. #14479       250

[Almgren, Wilhelm & Almgren, Viktor].
De Almgrenska familjeminnena. Släktkrönika över släkten Almgren från Närike, Almby socken, Örebro län, från omkring 1650-1960. [omsl.]. Kristianstad, Kristianstads Länstryckeri, 1961. 8:o. 97, (1) s. Förlagets gröna klotryggband med fotoillustrerat orange pärmpapper. Främre pärm med liten ljus fläck. #14640     325

Aminoff, Berndt Herman (1886-1972).
Släkten Aminoff. Redigerad av Torsten G. Aminoff. Ekenäs, Ekenäs Tryckeri Aktiebolag, 1978. 8:o. 378, (1) s., (6) tab.-bl., (1) färgpl.-bl. Trådhäftad med illustrerat styvt pappersomslag Bakre omslag med vikmärke. #15053       
Såld

Andersson, Ture.
En amerikansk familj. Några anteckningar om familjen Adams. Uddevalla, Walles’ Bokhandels tryckeri, 1955. 8:o. 45, (2) s. Klammerhäftad. #0010
   125
Tidigare tryckt i artikelform i GöteborgsPosten. Tryckt i 1300 ex.

[Bager] Elgqvist, Eric.
Råbygrenen av Malmösläkten Bager. Studier rörande Peter Bagers och Anna Margareta Kihlmans förfäder och närmaste avkomlingar. Tierp, Tierps Tryckeri Aktiebolag, 1949. 8:o. 90, (1) s. Illustrerad. Trådhäftad. #0197   
225

Beckman, Natanael (1868-1946).
Mina anor. Ett genealogiskt försök. Helsingfors, Frenckellska Tryckeri Aktiebolaget, 1939. 95, (1) s. Trådhäftad i tryckt ljusgult pappersomslag med svart text. Med Hans Sallander’s signatur i blyerts på främre omslaget samt Johan Jakobssons exlibris (Västgötasamlingen). #14410       150
Genealogiska föreningens släktböcker 3.

Berg, Gunnar.
Släkten Berg, "Nääs-släkten". Kort historik- och släktkalender. Borås, AB Borås Tidning, [1967]. 8:o. 92 s., (1) utv. släkttavla. Trådhäftad i ljusgrått illustrerat pappersomslag med svart text. #0282       200

Berglund, Erik.
Den okände soldaten från Vimmerby fögderi. En arkiv- och bygdebok. Vimmerby, Vimmerby Tidnings Tryckeri, 1964. Stor 8:o. 415 s. Förlagets gröna klotband med ryggtitel i guldtryck. Svagt solblekt rygg och lätt nötta pärmar. #5062      Såld
Tryckt i 500 numr. ex., varav detta är nr 317.

[Bergström, Mary (red.)].
Släkten Staaff i 350 år. [Utg. av Staaffska släktföreningen]. Uddevalla, Bohusläningens Boktryckeri AB, 1991. 8:o. 279 s. Illustrerad. Förlagets linneklotband med rygg- & pärmtitel. Nyskick. #15386    Såld

Biörkman, Lars G.
Ätten von Platen under 1900-talet. På uppdrag av Svenska von Platen-föreningen utarbetad. Bollnäs, Nyströms Tryckeri AB, 1990. 134 s., (1) blankt bl., (1) löst bl. (Rättelser och tillägg). Förlagets grå laminatband med svart text och ättens vapensköld på främre pärmen. Nyskick! #3296       180
Innehåll: Översikt över släkten von Platens härstamning; Stamtavla för släktgrenarna Venz-Zubzow och Dornhof; Venz-Zubzow-grenen; Dornhof-grenen; Tillägg rill 1909 års släktbok; Stamtavla utvisande härstamningen från Gustav Vasa; Släkten von Platens innehav av egendomar i Sverige under 1800- och 1900-talen; Svenska von Platen - föreningen; Källor och litteratur; Förkortningar; Personregister.

[Bodén]
Axel Bodén’s hus. Minnen kring en vardagsfamilj. samlade med anledning av 100-årsdagen av Axel Bodéns födelse den 16 april 1841. Stockholm, Reinh. Eriksons boktryckeri, 1941. 8:o. 227, (1) s., 13 pl. bl., 1 utv. släkttavla + omsl. Trådhäftad. Anna Wallström (namnteckning). #9154    600
Innehåller förutom minnen om och av släktmedlemmar, härstamning (förfäder, antavla, släkttavlor).
Bl.a. Bodén (fr Säbrå) & Lönnqvist (fr Älghult).
Axel Bodéns ff ff far var bonden i Bondsjö, Säbrå sn Lars Larsson c1704-1772.
Tryckt i 100 ex.

[Boltzius] Bromander, Carl Vilhelm (1865-1963) & Kjellin, Helge (1885-1984).
Boltziussläkten och Boltziusminnen. Minnesskrift till 100-årsdagen av F. A. Boltzius födelse. [Karlstad, Nya Wermlands-Tidningens A.-B., 1936]. 8:o. s. 5-34. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. #13710    75

[Bonnier] [Simonis, Rudolf & Bonnier, Åke].
Genealogisk förteckning över ättlingar till Gerhard Bonnier. Med familjeporträtt av medlemmar ur de äldre generationerna. [Stockholm], Alb. Bonniers boktryckeri, 1956. 8:o. 84, (5) s., 39 pl.-bl. Förlagets linneband med medaljongporträtt i färg [Gerhard Bonnier (1778-1862)] på främre pärmen. Kassett. #13467   
525
Rudolf Simonis upprättade den genealogiska förteckningen. Åke Bonnier gjorde bildurvalet, redigerade och skrev texten.
Tryckt som manuskript i 500 ex.

[Brahe] Fleetwood, Georg W.
Margareta Brahes svenska familjeporträtt i Hessen. Stockholm, 1926. 4:o. 15 s., 16 pl. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag med svart text. #0544   
175
Tryckt i 500 ex. varav 160 numrerade. Detta ex onumr.

Bratt, Christian.
Bratt från Brattfors. En släktkrönika. [Utg. av] Brattska släktföreningen. Stockholm, Andrén & Holms Boktryckeri AB, 1992. 8:o. 170 s. Illustrerad. Förlagets klotband med illustrerat delvis nött och skadat skyddsomslag. Dedikation ‘Till Karin från Martin [Bratt] och Stina. Den 23 juni 1992’. #0584       Såld

[Bromander, Carl Vilhelm (1865-1963) & Kjellin, Helge (1885-1984)].
Boltziussläkten och Boltziusminnen. Minnesskrift till 100-årsdagen av F. A. Boltzius födelse av C.V. Bromander och Helge Kjellin. [Utg. av] Värmlands Museum. Karlstad, Nya Wermlands-Tidningens A.B., 1936. 8:o. 31, (1) s. Klammerhäftad i styvt tryckt aningen solkigt pappersomslag. #15364      150
Särtryck ur 'Värmland förr och nu 1936'.

Bäcklund, Lars (1921-1999).
Från Skåne till Norrbotten. 700 anor under tio sekel. Med släkterna Bäcklund, Ramelius och Steinwall. [Linköping, 1989]. (2), 323 s. Trådhäftad i ljusblått pappersomslag med svart text. Aningen nött rygg. #5106
    325
Ryggtitel: 700 anor under tio sekel.
Tryckt i 300 ex., ej i allmänna bokhandeln.

Bäcklund, Lars (1921-1999).
Från Skåne till Norrbotten. 700 anor under tio sekel. Med släkterna Bäcklund, Ramelius och Steinwall. [Linköping, 1989]. (2), 323 s. Trådhäftad i ljusblått pappersomslag med svart text. #14397       350
Ryggtitel: 700 anor under tio sekel.
Tryckt i 300 ex., ej i allmänna bokhandeln.

[Carlander] Setréus, Olof.
Carlandrarna på Östergården. Några släktanteckningar. Stockholm, Bröderna Lagerström, 1943. 8:o. (6) s., s. 11-142 s., 1 pl.-bl. + omsl. Trådhäftad. #14404       
300

[Carlander] Setréus, Olof.
Carlandrarna på Östergården. Några släktanteckningar. Stockholm, Bröderna Lagerström, 1943. 8:o. (6) s., s. 11-142 s., 1 pl.-bl. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. #13458   
300

Carlgren, Bengt W:son.
Några anteckningar om en bergsmanssläkt [Carlgren] från Karlskoga. (Redigerat av L. E. Leyler). [ingår i: Karlskoga bergslag förr och nu 1951-1952, årg. 6]. Karlskoga, Karlskoga Tidnings Tryckeri A.-B., 1952. 8:o. s. 78-83. #7814        125

Carlson, Josef.
Kontraktsprosten och kyrkoherden, filosofie magister Benedictus Jonæ Carlsons släkttafla, sammanställd och utgifven. Skara, Västergötlands Boktryckeri-A.-B:s Tryckeri, 1915. 27, (1) s. + omsl. Klammerhäftad. Mindre veck på främre omslag, marginalriss på de två första bladen. #0746   
200
Ej i bokhandeln !

Centervall, Senta.
Av hugenotternas stam. Ur en gammal släkts krönika. Stockholm, Tryckeri Aktiebolaget Tule, 1936. 4:o. 196 s., (1) utv. släkttavla. Brunt halvklotband med marmorerat pärmpapper. #0788         Såld
Släkttavlan i 3 led för ättlingar efter Jonas Centervall 1709-1743 och Catharina Charlotta Decreaux 1738-1816.

Cullberg, Tor.
Onsalasläkten Cullberg. Numera spridd från Malmberget till Ystad. Uppgifter sammanställda. Uddevalla, Risbergs Tryckeri AB, 1996. Folio. 240 s. Rikt illustrerad. Förlagets grå klotband med rygg- & pärmtitel samt dekoration i rött. Främre pärm med liten fläck (ca 11x14 mm). #0860     300

[Dahlerus] Hammar, Martin.
Släkten Dahlerus. Biografiska anteckningar, samlade. Göteborg, Oscar Isacsons Boktryckeri A.-B., 1944. 8:o. 213 s., (1) utv. tab., (8) faks.-s., (1) blankt bl. Trådhäftad med styvt tryckt aningen solblekt omslag. Författardedikation till Bertel Hallberg. #8001     350

[Danckwardt] Tengwall, Gustaf.
Danckwardtsättlingar. Borgmästaren Joachim Danckwardts afkomlingar. 1 Adliga ätter. (m.u.). Hernösand, Hernösands-Postens Tryckeri-Aktiebolag, 1912. 502, (1) s. Förlagets röda dekorerade klotband. #8673     200

[Danell]
Minnesblad av Sigrid Hård af Segerstad, f. Danell, skrivna för släkt och vänner. Ett urval tryckt 10 år efter hennes död. [Växjö, 1967]. 8:o. 62 s. Klammerhäftad. Biblioteksstämpel samt utgallringsdito. #14534
   125

Edgren, Anders H[enning].
Från Johan Edgren (*1724 †1789) härstammande släkter. Stamtavla med biografiska anteckningar och porträtt, uppställd och utgiven. Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1923. Stor 8:o. (7), 255, (1) s., (1) stor släkttavla i pärmficka. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Främre omslag med litet veck. Delvis ouppskuren. #7876     400
Omsl.: En värmlandssläkt. Från Johan Edgren härstammande släkter.
Utgör en bearbetad fortsättning på 2 uppl.
Även tryckt i en numrerad upplaga om 250 ex.

[Ehn, Göran].
Matrikel över ättlingarna till Maria och Abel Ehn. Utgiven i samband med släktträff den 24 augusti 1968. Vara, Jönssons Tryckeri AB, [1968]. (8) bl. Klammerhäftad i gult styvt pappersomslag med svart text. Lätt solkigt omslag. Dedikation till Johan Jakobsson.
Omsl.: AEM. #1011       Såld
Tryckt i 100 ex. på konsttryckpapper.

Ehrling, Sigfrid.
Släkten Brask från Nordmarks härad. Mellerud, Melleruds Boktryckeri AB, 1963. (1), 92 s. Trådhäftad i styvt tryckt pappersomslag. Författardedikation till ‘Gullan och Sven Hasselberg’ på halvtitelbladet. #0569     250

Elgenstierna, Gustaf (1871-1948).
Den introducerade svenska adelns ättartavlor. Med tillägg och rättelser. I-IX. Stockholm, P. A. Norstedt & Söners förlag, 1925-1936. 8:o. xvj, 829 s.; x, 885 s.; x, 796 s.; x, 782 s.; x, 791 s.; x, 777 s.; x, 797 s.; x, 842 s.; x, 789 s. Förlagets mörkblå halvskinnband. Övre guldsnitt. Några ryggar aningen solblekta. . Exlibris. #15159
     7000
Personregister över samtliga i verket förekommande personer. (i D. 9.)
D. 1. Abrahamsson - Celsing, D. 2. af Chapman - Fägerstråle, D. 3. Gadde - Höökenberg, D. 4. Igelström - Lillietopp, D. 5. Lind af Hageby - von Porten, D. 6. Posse - von Scheven, D. 7. Schildt - Sture, D. 8. Stålarm - Voltemat, D. 9. Wrangel - Östner.
Ågren 1379.

[Elgenstierna, Gustaf (1871-1948)].
Svenska släktkalendern 1912. Utg. af Gustaf Elgenstierna. Första årgången. Med 12 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1911. 8:o. (3), 780 s., (12) porträtt-pl. Förlagets röda klotband med rygg- och pärmdekor i guldtryck. Aningen solblekt och nött rygg. Biblioteksstämpel på titelbladet ‘Södermanlands-Nerikes nations bibliotek, Upsala’. #15048       125
Innehåller utredningar om 301 borgliga släkter.
Ågren 13.

Essen, Edw[ard] von.
Forna tiders Essar. Några anteckningar om de äldre medlemmarna av friherrliga och grevliga ätterna von Essen, samt dessas föregångare. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1934. 8:o. 231 s. Illustrerad. Privatbundet blått halvklotband med marmorerat pärmpapper. Båda omslagen medbundna. Det fria försättsbladet fläckigt. #14535     
400 

Euler-Chelpin, Sten von (1903-1991).
Släkten Kjersén. Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1972. 8:o. 53 s. Illustrerad. Trådhäftad med styvt tryckt aningen solkigt pappersomslag. #15363       50
Genealogiska Föreningens släktböcker 13.

[Fröding, Hugo (1842-1930)].
Ur en Göteborgssläkts krönika. Hopsamlade minnen af H. F. Stockholm, Central-Tryckeriet, 1898. 8:o. 36 s. Trådhäftad i tryckt grått pappersomslag med svart text. Aningen nött rygg, bakre omslag med två små riss, rygghuvud & -fot med mindre pappersförlust. Blyertsnoteringar förekommer. #1353       350
Stamfader, Anders Pettersson Fröding (1756-1809).
Tryckt i liten numrerad upplaga (250 ex ?) för utdelning, detta ex. onumrerat. Ovanlig!
Almquist 237; Aberstén 751.

Gezelius, Birger (1871-1963).
En prästman i Dalarna på 1600-talet. Magister Georgius Gezelius och hans familj. Släkthistoriska anteckningar. Falun, Falu Nya Boktryckeri Aktiebolag, 1958. 8:o. 64 s. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. #13677     125

Gillingstam, Hans.
Den skånsk-norrländska släkten Svenonius. [= PHT 63, 1965:1-2]. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1966. 8:o. xj, 213 s. Illustrerad. Trådhäftad i styvt tryckt pappersomslag. Delvis ouppskuren. #15146
   200
Skrifter utg. av Personhistoriska samfundet 16.

Gillingstam, Hans.
Ätten Siöblads medeltida släktförbindelser och äldsta historia. Gävle, Westlund & Co., 1949. 8:o. 110 s. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag, aningen solbränd rygg. Mycket gott skick. #3778      200
Släkttavlor: Arkivhistorisk släkttavla, Rekarne-släkten Ekeblad, Esbjörn (Kristiernsson) Djekns avkomlingar, Peder Karlssons i Gladhem avkomlingar, Hålbonäs-släkten, Äldre Bagge-släkten.
Den arkivhistoriska släkttavlan utvisar släktskapsförbindelsen mellan fogden i Östergötland och på Rumlaborg Esbjörn (Kristiernsson) Djekn, död o. 1414 och Pontus Möller via släkter som Siöblad, Sparre & Kuylenstierna.
Skrifter utgivna av Genealogiska föreningen. 4.

Glossbosläkten. Jonas Larsson 200 år - 400 ättlingar. Tecknad av Bernt Johansson. [omsl.]. [Gennevad, 1977]. 38 s., (1) blankt bl. Klammerhäftad i beige styvt pappersomslag med svart text. Skrivmaskinstyper. Tryckt i numr. upplaga, detta är nr 130.
Inklistrat tidningsurklipp om släktträff i Nossebro, ur ‘SLT 15.6.1982’ #14151 225

Gårdman, Jan G[ustaf].
Etthundrasextio år med släkten Gårdman 1822-1982. Norrköping, Johanson & Eklundh Tryckeri AB, 1982. 8:o. 114, (1) s. Illustr.
Limhäftad i blått
styvt pappersomslag med svart text. Nyskick. #7989    200

Gårdman, Jan G[ustaf].
Etthundrasextio år med släkten Gårdman 1822-1982. Norrköping, Johanson & Eklundh Tryckeri AB, 1982. 8:o. 114, (1) s. Illustr. Limhäftad i blått styvt pappersomslag med svart text. Nyskick. #14396     200

Hammarskjöld, Nina.
Ätten Hammarskjöld. Personhistoria och tidsbilder från trehundra år. Berättade för släkten. Med personregister, 1 färgtryck och 26 ljustrycksplanscher. Stockholm, Cederquists Grafiska Aktiebolag, 1915. Stor 8:o. (6), 590 s., 27 pl.-bl. Trådhäftad i styvt vitt pappersomslag med svart text, ättens vapen i oljetryck på främre omslaget. Ouppskuren. #14543    Såld

Hedberg, Arvid.
Släkten Hedberg från Edsvära i Västergötland [Del I]. Gävle, 1940. 8:o. 50 s. Trådhäftad i styvt tryckt pappersomslag. #1798   150
20 porträtt och andra illustrationer på konsttryckpapper (s. 43-50).
Del II. omfattande antavlor, trycktes privat 1941 i 150 exemplar.
Genealogiska föreningens släktböcker. 4.

Hedberg, Arvid.
Släkten Hedberg (från Edsvära) i Västergötland. Del II. Antavlor. Norrköping, Aktiebolaget Trycksaker, [1941]. 45, (3) s., 4 utv. antavlor. Trådhäftad i beige styvt pappersomslag med svart text. #1799             425
B
efryndad med släkterna: Argillanus (Argillander), Asp, Balcj, Behmer, Benedicti, Bergroth (från Berge), Billingren, Blyberg, Bohultenius (Seglorin), Bruno, Bure, Chenon, Dein (Deghen, Dejen), Dimberg, Dubb, Ek (Ekius), Frankelin, Fägerskiöld, Grotte, Gyllenberg, Hjerpe, Håkansson, Jacobi, Jeansson, Kempe, Kinnerus, Landgraf, Laurell, Lechander, Lenck, Ljunggren, Lowenberg (Löfvenberg), Moderus, Nyrén, Rooth, Rutensjöld, Rylander, Schröde (smedssläkt från Värmland), Svenonis, Undenius, Wagner, Wallberg (Kloster Orlunda släkten), Wendelin, Winding.
Tryckt i 150 ex.

Hedesunda släktbok. [Forskningen utförd av K. J. Nilsson]. [Utg. av] Förlaget Svensk Hembygd, Upsala. Stockholm, Hedbergs Reklam, 1941. Stor 8:o. (9), 895 s. Förlagets bruna halvskinnband med tre markerade bind, röd ryggtiteletikett, marmorerat pärmpapper och snitt. Lätt solblekt och aningen nött rygg med några fläckar, rygghuvud med några små sprickor, skavda pärmar. En sida med gammal tejplagning, mindre riss samt hundöron och blädderfläckar förekommer också. Ca 20 sidor i början och 10 i slutet av boken med några svaga fuktränder i yttersta marginalen. #5443      950
På sidorna ‘Anteckningar för kommande generationer’ förtecknas 5 söner samt dessas hustrur, samt barnbarn till bokens ägare. Berikad med kompletteringar och marginalanteckning på ca 30 sidor, med både bläck- och blyertspenna, huvudsakligen rörande Ålbo. Anteckningarna verkar vara införda någon gång under perioden 1943-1963.

[Heijne, Lennart von].
Adliga ätten n:r 1594 von Heijne 1718-1918. Stockholm, P.A. Norstedt & Söner, 1918. 8:o. (2), 39, (1) s. Trådhäftad med illustrerat styvt pappersomslag. Nött och solkigt omslag med riss och revor, nött rygg med mindre pappersförlust. Det von Heijneska vapnet på främre omslaget handkolorerat av tidigare ägare. Inlagan i bra skick. Med Carl von Heijnes namnteckning på titelbladet. #1827       150
Tryckt i 100 numr. ex., varv detta är nr 17.

Hellerström, Erik.
Dan Anderssons härstamning. Svenskt och finskt. Uddevalla, Bohusläningens AB, 1964. 8:o. 58, (2) s. + omsl. Trådhäftad. Delvis ouppskuren. #13500     125
Dan Andersson sällskapets skrifter nr 2.

[Helsingfors Släktforskare]
Uppsatser VI. Helsingfors, Oy Folio AB, 1984. 8:o. (2), 157 s. Trådhäftad med styvt grönt tryckt pappersomslag. Med dedikation till Hans Sköld från Åke Backström på dennes intejpade visitkort. #14948      150
Innehåll: Nils Kock: Förord; Ragnar Mannil: Kring släktforskningens och den personhistoriska forskningens etik; Runar Saarnio: Tvillingbröderna; P.-E. Paul: Släkten Paul från Pasewalk - särskilt finländska grenen; Åke Backström: Jägarförlusterna under Tyskland-åren 1915-1918; Ebba och Olle Dahlström: Släkten Lihr under 350 år; Register över släktnamn och patronymika, som förekommer i artiklarna i del V av skriftserien Uppsatser; Berndt Godenhielm: Pihl - en rättelse.
Skrifter utgivna av Helsingfors Släktforskare r.f.

[Helsingfors Släktforskare]
Uppsatser VIII. Helsingfors, Oy Folio AB, 1987. 8:o. (2), 166 s. Trådhäftad med styvt grönt tryckt pappersomslag. #14951      150
Innehåll: Nils Kock: Förord; P.-E. Paul: Ingermanländska släkten Koljo under 400 år; Per Heinrichs: Om släkten Heinrichs; Victor Procopé: Om släkten Procopé; Berndt Godenhielm: Det var bröllop hos Johan Jacobsson Lund, inte Lind; Åke Backström: Officerare och civila tjänstemän vid 8. Nylands, indelta finska skarpskyttebataljon 1855-1868; Register över släktnamn och patronymika.
Skrifter utgivna av Helsingfors Släktforskare r.f.

Hildebrand, Bengt (1893-1964).
Den gamla Oby-släktkretsen och dess minnen. Ett stycke skånsk-småländsk herrgårdshistoria om säterierna Oby, Lästad och Benestad m.fl., släktgravar på Blädinge kyrkogård, ätterna Steuch, Juul, Mörner, Cederström och Gyllenkrok samt deras fränder. Moheda, Elof Lindströms Boktryckeri, 1941. 8:o. s. 3-124, (1) s., (8) pl.-bl. Trådhäftad. Försättbladet bortklippt. #14724      175
Behandlar Bengt Hildebrand's mödernesläkt.

Hillgren, Bror (1881-1955).
Några vallonsläkter och Delsbosläkter. Anteckningar ur Ö. Lövsta, Wässlands, Tierps och Delsbo kyrkböcker. Stockholm, Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag, 1919. 30 s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. H. Löwenadler (exlibris). #5275     450
Släkterna Tillman, Douhan, Fogman, Waldner, Ruht, Delin, Skoglund.
Denna bok har ingått som nr 113 i Löwenadler genealogibibliotek enligt littera på främre omslag.
Tryckt i 100 ex.

[Hjelm] Törngren, Pehr Henrik (1908-1965).
Lovisa Maria Hjelms ättlingar 1772-1971. En släktbok utgiven av Gerhard Bendz, Beatrice von Hofsten & Bengt O. T. Sjögren. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1971. Stor 8:o. XVI, 558 s., (3) pl.-bl., (1) rättelselapp. Trådhäftad med styvt tryck pappersomslag. Något solblekt rygg. #1916    550
Tryckt i 800 ex. Ej i bokhandeln.

Holmberg, G[ustaf].
Skeppsbyggarsläkten Sheldon. Sex generationers verksamhet i svenska flottans tjänst. Stockholm, Victor Pettersons Bokindustri AB, 1959. 63 s., (1) utv. släkttavla. Trådhäftad i styvt blått pappersomslag med blå text. Svagt solbränd rygg. Med Eric Johanssons namnteckning på titelbladet. #14481      
275
Statens Sjöhistoriska museum. Meddelanden. VI.

Hylander, Ivar (1900-1982).
En västgötsk allmogesläkt under 250 år. Olstorpssläkten från Stora Mellby. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1977. 8:o. 192 s., (8) pl.-s., (1) erratalapp. Grönt klotband med text i guldtryck. Aningen solblekt rygg. Med Johan Jakobssons exlibris (västgötasamlingen). #3161       250
Tryckt i 830 ex.

Hylander, Ivar (1900-1982).
En västgötsk allmogesläkt under 250 år. Olstorpssläkten från Stora Mellby. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1977. 8:o. 192 s., (8) pl.-s., (1) erratalapp. Grönt klotband med text i guldtryck. Aningen solblekt rygg. Med författarens namnteckning på försättsbladet. #14653     
250
Tryckt i 830 ex.

Hylander, Ivar (1900-1982).
Kommentar till en antavla. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1975. 27 s. Klammerhäftad med tryckt vitt pappersomslag med svart text. Författarhälsning på främre omslag. #5284      
300

Författarens barns antavla, utförligt kommenterad. Befryndad bl.a. med släkterna: Hylander, Diderichsen, Ahlberg, Matton, Wallmon, Säfwenberg & Nordling.
Privattryck i 200 ex.
Skrivmaskinstyper. Ovanlig.

Indebetou, Govert (1875-1955).
Petrus Arosenius' stamträd. Upprättadt år 1911. Stockholm, Tryckeriaktiebolaget Ferm, 1911. 8:o. 44 s. Trådhäftad i beige pappersomslag med tryckt röd text. Lätt solkigt omslag, rygghuvud med liten nötning. Nedre marginalen med antydan till fuktrand. #0154       225

[Isberg, Anders Ulrik (1867-1940)].
En karolin [Isack von Linde] och hans ättlingar, med illustrationer. Kulturhistoriska skildringar från Karlarnes tid av A. U. Isberg. Malmö, A.-B. Malmö Centraltryckeri, 1927. 8:o. 231 s., 1 pl., 1 karta. Trådhäftad med styvt tryckt dekorerat pappersomslag. Lätt solkigt omslag med solbränd rygg, främre omslag med mindre pappersförlust av två hörn. #2650      325

[Jansson, Herman (red.)].
Gårdar, torp och släkter i Saxhyttan. Utgiven av Saxhyttans byalag. Filipstad, Filipstads Tryckeri AB, 1964. 4:o. (3), 622, (2) s. Förlagets gröna klotband med titel i guldtryck på rygg och främre pärm. Främre pärm aningen solkig med några småfläckar, ryggfot med stötmärke. #5306           700
Innehåll: Till Saxhytte Byalag; Saxhyttans hemman och torp; Bergsman Lars Carlssons hemman; Bergsman Gustaf Haraldssons hemman; Bergsman Gustaf Haraldssons släkt; Bergsman Eric Olssons hemman; Bergsman Carl Paulssons arfvingars hemman; Bergsman Nils Björssons hemman; Bergsman Per Erssons hemman; Bergsman Eric Perssons släkt; Carduansmakareänkan Wikmans hemman; Bergsman och Carduansmakaren Magnus Wikmans släkt; Bergsman Carl Paulssons arfvingars hemman; Bergsman Carl Paulssons släkt; Bergsman Sven Olssons hemman; Bergsman Johannes Jansson Qvarnströms släkt; Bergsman Petter Persson Björns hemman; Bergsman Petter Persson Björns släkt; Bergsman Olof Olssons hemman; Bergsman Olof Anderssons släkt; Bergsman Nils Björssons hemman; Bergbrukidkaren Jan Henrik Svenssons arfvingars hemman; Bergsman Lars Larssons hemman; Bergsman Lars Larssons släkt; Bergsman Hans Perssons hemman; Bergsman Hans Perssons släkt; Bergsman Anders Qvarnbergs hemman; Bergsman Anders Jansson Qvarnbergs släkt; Bergsman Olof Olsson Olkens hemman; Bergsman Olof Olsson Olkens släkt; Bergsman Elias Eliassons arfvingars hemman; Bergsman Elias Eliassons släkt; Bergsman Nils Björssons hemman Vreten; Bergsman Jan Olssons släkt; Bergsman Olof Olssons hemman Jeppetorp; Bergsman Jonas Anderssons släkt; Hemmanet Hammaren; Bergsman Erik Ljungbergs hemman; Bergsman Petter Perssons hemman; Bergsman Petter Anderssons släkt; Bergsman Lars Olssons hemman; Bergsman Adolf Ottossons hemman; Bergsman Adolf Ottossons släkt; Torp på annan mark; Litet av varje; Rättelser.

[Kafle] Wendel, Majken.
Ätten Kafle. U.o., [1982]. 92, (3) s. Klammerhäftad i styvt rött pappersomslag. Svart ryggremsa. Ragnar Wängberg (namnteckning). #13767   
Såld
Duplic. A4 kompendium i 240 ex.

Lagerborg, Rolf.
Ur en värmlandssläkts öden (Skragge, Lagerborg, Hermelin) (1475-1875). En serie tidsbilder. Helsingfors, Mercators Tryckeri A.-B., 1919. Stor 8:o. 392 s., 1 pl.-bl. Trådhäftad. Något solkigt och solbränt omslag. Smutstitelbladet och sista sidan med lagerfläckar. Delvis oskuren. Hedvig Nordling (namnteckning). #13488     
Såld
Arbetet trycktes hos Mercator i Helsingfors, och såldes sedan via P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm resp. Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Helsingfors. Således finns det två ‘varianter’ av denna bok, med endast den lilla skillnaden.
Behandlar släkterna Hermelin, Lagerborg & Skragge. Utgiven på P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm.

Lagerheim, [Johan] E[lias].
Arfwedh Larsson och Karin Utter samt deras afkomlingar. Släkterna Weidman, Lagerheim, Weidenhielm. Anteckningar. Stockholm, Tryckeri-Aktiebolaget Ferm, 1910. (1) blankt bl., (1), 114 s., 22 pl.-bl., (1) blankt bl. Trådhäftad med beige styvt tryckt pappersomslag. Nött rygg. #2457    350
Omsl.: Weidman, Lagerheim, Weidenhielm.
I bilagedelen redogörs för de ingifta släkterna: Ahlgren, Björck, von Campenhausen, Frigell, Funch (fr Danmark), Kamphausen, Kling (Klingius, Klingstedt), Klint (af Klint), Kruse, Landergren, Leth, Lindemark, Lorichs, Lund (fr Danmark), Lövenskiold, Nolleroth, Pihlgren, Svensson (fr Västervik), Westadius.
Tryckt även i 100 numr. ex. på bättre papper.

Landahl, Georg & Swartz, Erik C[arl]son.
Prästsläkten Landahl från Vestergötland. Arboga, Arboga Tryckeriaktiebolag, 1948. 8:o. 120 s. Trådhäftad. Författardedikation till Anna Lundgren. #2430             425
Tryckt i 160 numr. ex., detta är nr 139.

[Larson] Berglund, Christina Helena.
Min släkts öden. En krönika om fränder i möderneled, upptecknad. Fortsatt av Helena Larson. Med inledning och anmärkningar av Ernst E. Areen. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri, 1930. 8:o. 159 s., 10 pl.-bl. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Ryggfoten med liten nötning. #13452    325
Skrifter utg. av Oscar och Helena Larsons släktförening. 1.

[Larsson, Christina (m.fl.)].
Sju grenar. En släkts historia [omsl.]. Vårgårda, Vårgårda Tryckeri, 1997. 392 s. inkl. ant.-s. Förlagets illustrerade laminatband. #14152           300
Ättlingar efter Andreas Andersson 1756-1823 ohh Anna Maria Nicander 1758-1819.
Innehåller även Anna Maria Nicander's släkt på fädernet och mödernet.

Larsson, Kjerstin.
Anna-Stina och Svante Andreasson, Skattegården, Eggvena. Släktförteckning i 6 generationer. [Omsl.]. [Lidköping, 1986]. 46, (2) s. Illustr. Klammerhäftad i styvt grönt pappersomslag. Författardedikation ‘till Johan [Jakobsson], midsommardagen 1989’. #0123   150

Laurell, Herman & Laurell, Sven E[manuel].
Släkten Laurell 1666-1917. Malmö, C. A. Andersson & C:s Boktryckeri, 1917. 8:o. (1), 74 s., (2) pl.-bl., 1 utv. släkttavla + omsl. Trådhäftad. Nött rygg. Författardedikation till Nanna Wahldorff. #2478     400
Tryckt i 300 numr. ex., detta är nr 155.

Leijonhufvud, Karl Axel K:son (1865-1952) och Leijonhufvud, Gustaf C:son (t.o.m. häfte 6).
Ny svensk släktbok. Utgifven af Karl A. K:son Leijonhufvud. Med register af G. Ericson. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, [1901-]1906. Stor 8:o. IV, (5), 871 s., [+ rättelser för häfte 1-7] XXVIII, XIII, VIII, VI, IV, III, II s. Vinrött halvklotband med mönsterpräglat klot på pärmarna, tre markerade bind. Sten Bonnesen’s namnstämpel på försätts- & titelblad. #14385      650
Innehåller redogörelser för 162 släkter. Utgivet i 10 häften, (Gustaf C:son Leijonhufvud t.o.m. häfte 6), här sammanbundet till 1 volym.

Lidén, Bror.
Björkholmens gård. En släktbok. Innehavare och ättlingar från 1500-talet till våra dagar. [Förvara boken väl. Endast ett ex. är tryckt till varje nu levande ättling.]. Uddevalla, Hallmans Boktryckeri, 1948. 107 s. Trådhäftad i blått styvt pappersomslag med text i silver. Solblekt rygg. Johan Jakobsson’s namnteckning på titelbladet. #14405      175

Tryckt i liten upplaga för släkten. (ca 260 ex. ?)

Liljedahl, Ernst.
Anor och minnen. En studie över östgötasläkterna Liljedahl och Wallman jämte befryndade släkter. Första delen. [... Andra delen]. Linköping, Linköpings Tryckeri Aktiebolag, 1927-1930. 4:o. 259, (3) s., 10 pl.-bl.; 317, (6) s., 9 pl.-bl. Trådhäftade med illustrerade tryckta lätt solkiga och nötta pappersomslag. Del 1: Bakre omslag med liten pappersförlust i nedre hörnet. Del 2: Liten pappersspricka vid ryggfoten, bakre omslag med mindre vikmärke. #14959      450
1. Tiden före släktnamnet.
2. Släktnamnets äldsta tid.
Planscherna tryckta på tjockt papper.

[Lindblom, Jacob Axelsson (1746-1819) & Sparschuch, Lars (1738-1810)].
Domprosten m.m. herr doct. Samuel Älfs minne. Af Jac. Ax. Lindblom. Vid jordfästningen i Linköpings domkyrka den 14 julii 1799. Linköping, tryckt hos Didric Gabriel Björn, kongl. gymn. boktryckare, u.å. 8:o. 67 s., 4 utvikbara stamtavlor. Trådhäftad med resterna av svart pappersryggremsa. Hårt skuren utan textförlust, dock har pagineringen i övre marginalen på de flesta sidor blivit skuren mitt itu. Enstaka ljusa lagerfläckar förekommer. Sidan 65/66 bunden bakvänd efter s. 67. #8364       1800
De fyra stamtavlorna (Domprosten i Linköping samt ledamotens af Kongl. Nordstjerne-orden, Herr Doct. Samuel Eric Älfs slägt å fädernet [... å mödernet]) är utarbetade av Lars Sparschuch.

Lindersköld, Ax[el].
Genealogiska tabeller över Europas furstehus och över familjerna Battenberg, Beauharnais-Leuchtenberg, Bonaparte, Condé, Murat, Orléans och Teck jämte förteckning över de mediatiserade furstefamiljerna och romersk-katolska kyrkans alla påvar. Stockholm, Isaac Marcus’ Boktryckeri-Aktiebolag, 1920. 8:o. vij, 292, (1) s. Förlagets gröna klotband, fem markerade bind, dekor samt rygg- och pärmtitel i guldtryck. Solbränd och aningen nött rygg, lätt solkiga pärmar. Med Elsa Lindholms exlibris och namnteckning samt hennes förvärvsetikett. #5401       400
Liten pappersreva på s. 185 (efter borttaget gem).

[Lundberg, J. Oskar (1839-1921) & Lundberg, Oskar H:son (1913-)].
Släkten Lundberg från Askersund och med densamma befryndade släkter: Möller, Norselius, Price, Nordgren, Pettersson i Södertälje, Kjellgren, Stenström, Billström, Lybeck, Mellström, Lindström, Levin m.fl., åren 1673-1983. Anteckningar av J. Oskar Lundberg och Oskar H:son Lundberg. Jönköping, NYGRA Tryckeri AB, 1984. 8:o. 230 s. Illustr. Förlagets blå klotband med titel i guldtryck. #2743       320

Löfström, Karl (1881-1964).
Åskagssläkten. En värmländsk bergsmanssläkts historia. Stockholm, Nordisk Rotogravyr, 1931. 8:o. 235 s., (16) pl.-s. Trådhäftad med tryckt pappersomslag. Nött rygg och några små riss i främre omslag, dock utan pappersförlust. Med John Widenfelts namnteckning på titelbladet. #4771  
Såld
Innehåll: Åskagshyttan; Den äldre släkten; Den yngre släkten (Eriks-grenen; Carls-grenen; Jans-grenen); Bilagor; Släkttavlor.

Magnell, Per & Irander, Ingvar.
En bondesläkt i folkungabygd. Släktskildring genom fyra och ett halvt sekel. Motala, Bröderna Borgströms AB, 1949. Stor 8:o. (4) s., s. 9-293., (1) s., (5) utv. kartor.* Förlagets linneband med titeltext och dekor i rödbrunt, rött övre snitt. #2813        Såld
Innehåll: Värsta-Harsta i äldre tid; Bilder från gammalt bondeliv kring Tåkern; Släkten genom fyra och ett halft århundrade; Nils-släkten från Hygnestha; Ingewald-släkten från Karleby; Väderstad-släkten; Ingifta ätter och släkter; Folkungabygdens domsaga; Till fädrens minne; Bouppteckningar; Arkiv- och litteraturförteckning; Släkttavlor; Familjeregister; Rättelser.
Även tryckt i en numr. uppl. om 210 ex.

[Malmborg] Strokirk, Oscar Fredrik.
Adeliga ätterna von Malmborg n:o 2337 och Malmborg n:o 2318. Gefle, Gefleborgs Tryckeri Aktiebolag, 1924. 8:o. 99 s., (2) utv. släkttavlor. Trådhäftad i vitt styvt pappersomslag med svart text och de Malmborgska vapnen i färg. Minimal nötning på rygghuvud och fot. Bakre omslag med litet riss. #13690    350
Tryckt i 250 numr. ex., detta är nr 107.

[Mannerfelt, Carl Otto (1852-1924)].
Mannerfeltska släktboken. Del 1. Borås, Aktiebolaget Borås Tidnings Tryckeri, 1918. 8:o. xv, 249 s. Trådhäftad i tryckt pappersomslag med blå text och röd dekor. Främre omslag med mindre riss, bakre med reva, ryggfot med pappersförlust, omslaget ganska solkigt och med en del fläckar. Gammal ljus fuktskada i nedre inre marginalen som avtar efter hand, mest märkbar de första tjugo sidorna. Ouppskuret ex. #2831       225
Tryckt i 150 numr. ex., detta är nr 48, med det förlängda förordet.

[Matern] Nycander, Oscar.
Adliga ätten no 1963 von Matern och dess ofrälse släktingar. Personhistoriska anteckningar. Stockholm, O. L. Svanbäcks Boktryckeri, 1925. 8:o. Frontespis, 157, (1) s., (1) blankt bl. Illustrerad. Trådhäftad med styvt grått pappersomslag med tryckt svart text. Solblekt rygg, nött rygghuvud. Med Börje Teijlers namnteckning på titelbladet. #2841      300
Tryckt i 250 numr. ex., varav detta är nr 56.

Meijer Granqvist, Paul (1867-1940).
Gustaf Vasas avkomlingar inom och utom Sverige. Minnesskrift utgiven med anledning av fyrahundraårs-jubiléet 1923. Norrtelje, Elis Ehrengrens Boktryckeri, 1924. Stor 8:o. 259, (1) s., 1 pl.-bl. Trådhäftad. Omslagen med några lättare vikmärken, främre omslag med ett minimalt riss, i övrigt ett gott ex. #14561          Såld
Mycket ovanlig trots den ‘stora’ upplagan. Tryckt i 500 numr. ex., detta är nr 298. Ej i allmänna bokhandeln.

Montgomery-Massingberd, Hugh (ed.).
Burke’s Royal Families of the World. Volume I. Europe & Latin America. [... Volume II. Africa & the Middle East]. London, Burke’s Peerage Ltd, 1977-1980. pp. xxv, (6), 594; xvi, 320. Publishers decorated red cloth. Dustjacket. #13907          
Såld
Vol. I. Historical Essays by Mark Bence-Jones, Biographies by Hugo Vickers, Pedigrees compiled by David Williamson.
Vol. II. Researched and Compiled by David Williamson with Contributions from Mark Bence-Jones, Morris Bierbrier, G. S. P. Freeman-Greenville, Alan de Lacy Rush, Michael Sayer.

[Mossberg] Norelius, Pelle (red.).
Sergeanten Hans Mossberg och hans ättlingar. En släktbeskrivning. [Bok nr 1] [... Bok nr 2]. [Utg. av Mossbergska släktföreningen]. Årjäng, A. Svanqvist & Son, 1991-1994. 359 s.; 159 s. Trådhäftad i vitt styvt pappersomslag med svart text och färgfoto. 2 volymer. #14480       475
Omsl.-titel: Mossberg från Blomskog.
Svensk och engelsk text. Omfattar [Bok 1]: Mossbergssläktens ursprung; Andra Mossbergssläkter; Södra Lofflund i Blomskog; Mossbergssläktens stam; Släktens grenar: Dalsedgrenen, Ekenäsgrenen, Gyltenäsgrenarna, Hammarströmgrenen, Herrgårdsgrenen, Jordanssongrenarna, Kalvlundsgrenen, Klockargrenen, Lillabodagrenarna, Nylandergrenarna, Närsbygrenarna, Oscar-grenarna, Rölandagrenen, Skenhallsgrenen, Sundsbygrenarna, Svanströmgrenarna, Töresbygrenen, Valbergsgrenen, Vikanegrenen, Öbygrenen; Bilagor; [Bok 2]: Rättelser och kompletteringar till bok 1; Omtryckta tabeller (från bok 1); Nya tabeller (Dalsedgrenen, Ekenäsgrenen, Gyltenäsgrenarna, Hammarströmgrenen, Herrgårdsgrenen, Jordanssongrenarna, Kalvlundsgrenen, Klockargrenen, Lillbodagrenarna, Nylandergrenarna, Närsbygrenarna, Oscar-grenarna, Rölandagrenen, Sundsbygrenarna, Svanströmgrenarna, Töresbygrenen, Valberggrenen, Vikanegrenen); Anlistor för ingifta före 1850; Släktmötet på Skutboudden i Brunskog 1993; Bilagor; Alfabetiskt register över samtliga personer (gemensamt för bok 1 & 2).

[Munthe]
Släkten Munthe i Sverige. Professor Arnold Hansson Munthes ättlingar. Genealogiska och biografiska anteckningar av Ludvig och Åke W:son Munthe. Växjö, Smålandspostens Boktryckeri A-B, 1931. 8:o. 192 s., (1) utv. släktträd. Trådhäftad med styvt tryckt aningen nött och lätt solkigt pappersomslag. #2916      400
Ej i allmänna bokhandeln.

[Mörner] Stenbock, Carl Magnus.
Mörnerska släktboken 1468-1653. (Esplunda arkiv N:o 32). På uppdrag utgifven. Stockholm, Cederquists Grafiska Aktiebolag, 1909. 8:o. (2), VII, 128 s., 6 pl.-bl., 1 utv. släkttavla, 1 karta. Trådhäftad med styvt tryckt dekorerat pappersomslag. Lätt nött rygg, bakre omslag med några mindre fläckar. Lång författardedikation till Anna Stenström. #15050      400
Omsl.: G A V M 1610.
Tryckt i liten upplaga. Ovanlig !

[Mörner] Stenbock, Carl Magnus.
Mörnerska släktboken 1468-1653. (Esplunda arkiv N:o 32). På uppdrag utgifven. Stockholm, Cederquists Grafiska Aktiebolag, 1909. 8:o. (2), VII, 128 s., 6 pl.-bl., 1 utv. släkttavla, 1 karta. Trådhäftad med styvt tryckt dekorerat pappersomslag. Något nött omslag med pappersförlust av främre nedre hörn (ca 7x14 mm). Med Börje Teijlers namnteckning. #15049     275
Omsl.: G A V M 1610.
Tryckt i liten upplaga. Ovanlig !

[Mörner] Stenbock, Carl Magnus (1874-1923).
Mörnerska släktboken 1468-1653. (Esplunda arkiv N:o 32). På uppdrag utgifven. Stockholm, Cederquists Grafiska Aktiebolag, 1909. 8:o. (2), VII, 128 s., 6 pl.-bl., 1 utv. släkttavla, 1 karta. Trådhäftad med styvt tryckt något nött pappersomslag. L. Hagberg (namnteckning). #8637    250
Omsl.: G A V M 1610.
Tryckt i liten upplaga. Ovanlig !

Noreen, Arvid.
Släkten Noreen från Värmland och andra ofrälse ättlingar af Erlandus Gudmundi. Biografiska anteckningar. Uppsala, Appelbergs Boktryckeri A.-B., 1917. Stor 8:o. xij, 584 s., 1 utv. tab (147 cm). Rikt ill. Grönt halvklotband (Nils Hellman, Sthlm) med defekt mörkgrön skinntiteletikett (endast högra halvan återstår). #3074       Såld
Supplement i förf:s "Släkten Poignant". 1919, s. 127-157. Även tryckt i en numrerad bibliofilupplaga.

Nycander, Oscar.
Släkten Nycander. Genealogiska och biografiska anteckningar. Stockholm, O. L. Svanbäcks boktryckeri, 1909. 8:o. 109, (1) s., (1) blankt bl. + omsl. Trådhäftad. Omslaget nött och naggat, ryggen med bitar borta. Bra arbets- eller inbindningsex. Författardedikation till agonom M. W. F. v. Wachenfeldt; M v Wachenfelt (exlibris). #13678    
200
Tryckt i 250 numr. ex., detta är nr 147.

Nylander, Erik A.
Familjeregister för Själevads socken. Inkl Björna och Mo socknar 1681-1785. Registret upprättat 1980 av Erik A Nylander. Maskinutskrift utförd vid registreringsbasen i Ramsele. Bjästa, CEWE-Förlaget, 1982. 8:o. (9), 525, (17), 83 s. Illustrerad. Förlagets blå pappersband med ryggtitel i guldtryck, det illustrerade skyddsomslaget med några mindre revor. #5464  350
Innehåll: Bönderna familjevis fördelade på byar och hemman; Länsmän, lantmätare, bokhållare, sockenskrivare, klockare, organister m.fl.; Hantverkare, fiskare; Borgare, lappar, div. personer; Utomäktenskapliga barn; Bilaga 1 (Rotelängd fr år 1638, vari befolkningens ålder finns införd); Bilaga 2 (Ryssarnas bränningar år 1721); Bilaga 3 (1766 års mantalslängd med de första folkmängdsuppgifterna); Bilaga 4 (Kartor och textprov); Båtsmän[nen i Själevad].
Örnsköldsviks kommuns skriftserie 2.

[OAK]
Kalender över ointroducerad adels förening 1985. På föreningens uppdrag redigerad av Lars Wikström. 17:e årgången. Karlskrona, Axel Abrahamssons Tryckeri AB, 1985. 8:o. viij, 392, (8) s., (4) pl.-s. Förlagets blå klotband med ryggtitel och pärmdekor i guldtryck samt aningen solkigt och lätt nött illustrerat skyddsomslag. #15316  200
Omfattar 99 släkter, varav 2 nytillkomna. Stamtavla över släkten von Roth.

[Olsson, Lars] Arrhén, Erik.
Lars Olsson i Groröd. Bondeståndets talman vid riksdagarna 1809-1818. Märkesman från Bohuslän i en upprörd tid. Uddevalla, Bohusposten, 1952. 8:o. 106, (1) s., 1 utv. släkttavla, rättelselapp. Trådhäftad med illustrerat aningen solkigt pappersomslag. Ouppskuret ex. #15196       200

Palmgren, C[arl] M[agnus].
Fovelinsläkten i Barkeryd. Nässjö, Tryckeri A.-B. Grafia, [1946]. 8:o. 46 s., (1) pl.-bl. Klammerhäftad i tryckt pappersomslag med svart text. #1268       225

Paludan-Müller, Caspar.
De første Konger af den Oldenborgske Slægt. Omrids og Tanker til Forstaaelse af Danmarks Historie i Overgangen fra Middelalderen til den nyere Tid. Af C. Paludan-Müller. Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1874. Reprografisk genudgivet og forlagt af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, København 1971. Viborg, Special-Trykkeriet, 1971. (10), 634, (1) s. Förlagets blå klotband med ryggtitel i guldtryck. #14963      
325

[Papegoja] Stårck, John (1884-1973).
Brynte Papegoja (1627-1694). [rubr.]. [Lidköping, Westgöta-Postens Boktryckeri A.-B., 1937]. s. 80-89. Klammerhäftad i styvt beige pappersomslag med svart text ‘Särtryck ur Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift IV:10’. #14639       200
Några korta upplysningar om Brynte Papegojas härstamning och om ursprunget till hans godsbesittning.

[Papegoja] Stårck, Jo[h]n.
Brynte Papegoja (1627-1694). [rubr.]. [Lidköping, Westgöta-Postens Boktryckeri A.-B., 1937]. s. 80-89. Klammerhäftad i styvt beige pappersomslag med svart text ‘Särtryck ur Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift IV:10’. #14637      
150
Några korta upplysningar om Brynte Papegojas härstamning och om ursprunget till hans godsbesittning.

[Papegoja] Stårck, Jo[h]n.
Brynte Papegoja (1627-1694). [rubr.]. [Lidköping, Westgöta-Postens Boktryckeri A.-B., 1937]. s. 80-89. Klammerhäftad i styvt beige pappersomslag med svart text ‘Särtryck ur Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift IV:10’. #14638
   200
Några korta upplysningar om Brynte Papegojas härstamning och om ursprunget till hans godsbesittning.

[Papegoja] Stårck, John (1884-1973).
Ätten Papegoja. Ur en utdöd adlig västgötasläkts historia. Utg. av Nils Sandberg. Föreningen för västgötalitteratur. Julgåva 1983. Vara, Jönssons Tryckeri AB, [1983]. 32 s. Klammerhäftad i styvt gult pappersomslag med svart text. #8648      100
Tidigare tryckt (i 7 avsnitt) i Handelstidningens veckoblad 19/10 - 14/12 1935.

Pauli, James.
Adliga ätten Pauli (Paul von Nagerschigg). En släkts öden under fyra århundraden 1500-1920. Berättade. Stockholm, Bröderna Lagerström, 1920. 8:o. xvj, 405 s., (7) släkttavlor (varav 3 utv.), XIV pl.-bl., 1 faks. Trådhäftad i beige styvt pappersomslag med svart text och vapensköld i guld, silver, svart och rött. Omslaget delvis nött, ryggen med spricka samt ryggfot med pappersförlust, främre omslag med liten fläck och några mindre riss, bakre omslag med litet vikmärke. Till stora delar ouppskuren. #14399       
Såld
Ovanlig ! Tryckt på tjockt papper i 500 numr. ex., detta är nr 81.

Petersson, A[nders] G[ustav].
Tvänne släkter från Karlskoga bergslag. I. Måns-släkten. + II. Kexsunds-släkten. Kristinehamn, 1912-1913 VIII, 152 s.; VI, 194 s., 2 utv. tab. Blått klotband med röd titeletikett. Med Carl Bergqvist’s namnteckning. #8507      250

Pettersson, Axel V[aldemar].
Biografiska anteckningar om slägten Wærn, af Axel V. Pettersson. Utgifna af Ph. H. G. Hagberg. Stockholm, Otto Ahlströms Boktryckeri, 1901. Liten 8:o. 32 s. Trådhäftad i tryckt styvt pappersomslag med svart text och röd dekor. Främre omslag delvis loss och med pappersförlust av nedre högra hörnet. #4701       225
Tryckt i 250 ex.
Almquist 446; Aberstén 754.

Press, Barry (1928-1985).
Gotländska släkter och gårdar. Visby, Gotlands Allehanda Tr. AB, 1974. Stor 4:o. 468 s. Rikt illustrerad. Förlagets röda halvskinnband med stänkmarmorerat pärmpapper. Övre guldsnitt. Illustrerat för- & eftersättspapper. Bra skick. #15406  Såld
Innehåll: Om gotländska släkter och gårdar; Akebäck: Bäcks - 350-årig släktgård med 10 husbondegenerationer; Ala: Gurfiles - spelmansgård och släktgård; Alskog: Rommunds - släkttavla och manbyggnad från 1700-talet; Alva: Binge - gård med hantverkstradition och husspöke; Stora Kruse - 400-årig historia, väckelse och många personligheter; Atlingbo: Lilla Atlings - människoöden och muntlig tradition; Barlingbo: Stafva Gård - en av Gotlands största gårdar; Björke: Björksarve - stamgård för Björkanderska släkten; Bunge: Stux - hemmanet med privilegier; Burs: Ganne - gården som ‘legat öde och förarmad’; Dalhem: Burge - med många döttrar i arvsföljden; Ekeby: Smide - med pilgrimsfärd och idrottshistoria i gårdsarkivet; Eksta: Ajvide - har lagfartshandling från 1631 i gårdsarkivet; Fardhem: Gardarve - dokumenterad släktgård sedan 1540; Fole: Kisslings - med manbyggnad av bultyp från 1700-talet; Fröjel: Sigdarve - gård med rika minnen och berättartradition; Fårö: Lauter - en strandgård med märkliga målningar; Stora Gåsemora - stamgård för Fåhraéus och Gazelius; Garde: Robbenarve - släktgård med sambruk; Gerum: Ejmunde - 300-årig gårdstradition och gotlandsruss som specialintresse; Grötlingbo: Skradarve - med dokument om ‘lewision och kulhyra’; Hablingbo: Stora Burge - nämndemansgård med inskriftplatta om välsignelse och ledning; Halla: Kambs - med gårdshandlingar om husbestånd och ägotvist; Havdhem: Libbenarve - har drabbats av svåra olyckor; Hejnum: Lilla Kyrkebys - gården där S:t Olof bodde år 1029; Hellvi: Kännungs - gården där sägen blev verklighet; Källunge: Kullingbos - gård från 1855 och släkt från 1600-talet; Lummelunda: Lundbjers - var domaregård under 1600-talet; Martebo: Snaldarve - med förändrad gårdsbild; Mästerby: Ejmunds - på historisk valplats; Grens - gård som fick flytta ut 1861; Othem: Långome - förnyades på 1850-talet; Roma: Larsarve - gården prosten Säve förlorade till en ölänning; Rute: Puttersjaus - episoder och händelser kring en gammal salpetersjudargård; Sanda: Bäckstäde - spelmansgård med kulturtradition; Sjonhem: Suderbys - såldes av prästen för 60 daler; Sproge: Butvier - 1700-1talsgård med emigrationshistoria och hustillverkning; Snoder - ‘flyttade ut’ och nybyggdes vid storskiftet; Stenkumla: Martille - ägdes på 1600-talet av visbyborgare; Stenkyrka: Gräne - gård med stamapel; Tingstäde: Gartarve - med minnen från självhushållets tid; Träkumla: Anglarve - modergård för gotländskt storjordbruk; Vall: Hardings - gården där gutaböndernas hövding bodde; Vamlingbo: Gervalds - en av landets äldsta släktgårdar; Viklau: Lilla Vikare - har intressanta inventarier och rik gårdstradition; Ollajvs - släktgård med barnrika generationer; Vänge: Sallmunds - har kommunalpolitisk tradition; Suderbys - gården där traditionen vårdas och lever vidare; Öja: Domerarve - släktgård där husbonden är skeppsbyggare; Östergarn: Skags - en gammal sjökaptensgård; Index över person-, gårds- och ortsnamn.

Riddarhusdirektionen (utg.)
Sveriges ridderskap och adels kalender 1992. 99:e årg. Stockholm, Norstedts Tryckeri AB, 1991. 798 s., (12) pl.-bl. Förlagets blå klotband. #14732          300

[Ringborg] Lundquist, Harry.
Ringborgs-släkten. Jönköping, Grafiska Aktiebolaget Kindberg & Söner, 1953. Liten 8:o. 87 s., (7) ant.-s. Trådhäftad i styvt blått pappersomslag med titel i guldtryck. #14407      250
Innehåller anteckningar om förfäder till Johan Ringqvist 1834-1916 ohh Klara Karlsdotter 1839-1921.
Ättlingarna efter åbon Måns i Ringborg (ca 1600-1681).

[Roback] Hector, Harry.
En släktkrönika från Småland. [Släkten Roback (Robach)]. Stockholm, AB Tryckmans, 1953. 8:o. 182, (1) s., 1 utv. släkttavla + omsl. Trådhäftad. Något smutsig rygg. Ouppskuren. Björn Helmfrid (namnteckning). #13739     150
Med en stamtavla över ättlingar till trumslagaren Jacob Roback (levde 1641).

Roos, Gustaf.
Krönikan om Jakobstads-Roosarne. Stockholm, Postverkets Tryckeri, 1935. 8:o. 316 s. Illustrerad. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Aningen solbränt och lätt nött rygg. #15052     
425

Rosman, Holger (1871-1937).
Oskar Rosmans tabeller öfver gotländska slägter. Utdrag utgifna med inledande öfversikt. Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1935. 8:o. 152 s. Trådhäftad. Solblekt rygg. Främre omslag med mindre vikmärke i nedre högra hörnet. #5529            400
Beskrivningar över släkter utvalda ur O. Rosmans samlingar och som inte behandlats av C. J. Hallgren, A. Kinberg eller E. Nyberg i deras släktböcker, med undantag för släkterna Kahl el. Kohl (C. J. Hallgren), Klintberg, Köhler & Lutteman (E. Nyberg). 

Ryssnässläkten. Släktförteckning. Utarbetad av Frans A[lbert] Hall. Omarbetad av Alfhild Bergqvist [f. Hall]. Hässleholm, Svantessons Boktryckeri, 1960. 560 s. (inkl. 10 ant.-s.). Förlagets blå klotband med ‘Ryssnässläkten’ i guldtryck på ryggen. #14400       250
3 upplagan. (1:a upplagan utkom redan 1903-1904).
Detta arbete upptar ättlingar efter Nils i Ryssnäs (c1620-1677) i 2616 tabeller.

Ryssnässläkten. Släktförteckning. Utarbetad av Frans A[lbert] Hall. Omarbetad och utökad av Alfhild Bergqvist. Första delen. (m.u.). Vara, Jönssons Tryckeri AB, 1982. 528 s. Förlagets gröna klotband. #14402     150
4:e upplagan. (1:a upplagan utkom redan 1903-1904).
Detta arbete upptar ättlingar efter Nils i Ryssnäs (c1620-1677) i 2039 tabeller.

Ryssnässläkten. Släktförteckning. Utarbetad av Frans A[lbert] Hall. Omarbetad och utökad av Alfhild Bergqvist [f. Hall]. Första delen. (m.u.). Vara, Jönssons Tryckeri AB, 1982. 528 s. Förlagets gröna klotband. #14401    150
4:e upplagan.
Detta arbete upptar ättlingar efter Nils i Ryssnäs (c1620-1677) i 2039 tabeller.

Ryssnässläkten. Släktförteckning. Utarbetad av Frans A[lbert] Hall. Omarbetad och utökad av Alfhild Bergqvist [f. Hall]. Tredje delen. (m.u.). Borås, Centraltryckeriet AB, 1988. 270 s. Förlagets gröna klotband. #14403       150
4:e upplagan.
Detta arbete upptar ättlingar efter Nils i Ryssnäs (c1620-1677) i 1034 tabeller.

[SAK] Anrep, Gabriel (1821-1907).
Sveriges ridderskaps och adels kalender för år 1896. Tjugonde årgången. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1895. 16:o. (6), 1192 s. Förlagets röda gulddekorerade och blindpressade klotband, solblekt rygg. Nött rygghuvud. #14996       175
Almquist 98. Ågren 1381.

[SAK] Elgenstierna, Gustaf (1871-1948).
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1942. 65 årg. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1941. 16:o. xij, 1445 s., (12) pl.-bl. Förlagets röda gulddekorerade och blindpressade klotband, solblekt och nött rygg. Svag bakre inre fals. #7905      
100

[SAK] Lewenhaupt, Adam (1861-1944).
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1907. 30 årg. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1906. 16:o. (6), 1309, (3) s., 10 pl.-bl., 12 vapenpl. Förlagets gröna gulddekorerade och blindpressade klotband. Nött rygg, svag främre inre fals. #8341      
200
Med vapenplanscher i oljetryck för ätterna Barnekow, Celsing, Cronhjelm af Hakunge, Elgenstjerna, von Essen, von Höpken, Koskull, von Otter, von Post, von Schwerin, Silfversparre, af Ugglas.
Ågren 1381.

[SAK] Lewenhaupt, Adam (1861-1944).
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1913. 36 årg. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1912. 16:o. (6), 1408 s., 10 pl.-bl., 12 vapenpl. Förlagets röda gulddekorerade och blindpressade klotband. Svagt solblekt och lätt nött rygg. #15153   
   250
Med vapenplanscher i oljetryck för ätterna Breitholtz, Coijet, Flach, Hamilton, Klingspor, Lagerbjelke, von Liewen, Oxehufvud, Sandels, Silfversvärd, af Ugglas, Wrangel.
Ågren 1381.

[SAK] Lewenhaupt, Adam (1861-1944).
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1914. 37 årg. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1913. 16:o. (6), 1415 s., 10 pl.-bl., 12 vapenpl. Förlagets röda gulddekorerade och blindpressade klotband. Svagt solblekt och lätt nött rygg. #14997      
250
Med vapenplanscher i oljetryck för ätterna Alströmer, von Bahr, Beck-Friis, Ericson, Lagerberg, Lagerbring, Lilliesköld, Murray, Steuch, Stjerncrona, Wærn, Wrangel von Brehmer. Marginalanteckningar förekommer.
Ågren 1381.

[SAK] Lewenhaupt, Claës C:son (1880-1965). (utg.).
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1921. 44 årg. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1920. 16:o. (6), 1501, (2) s., (9) pl.-bl. Förlagets röda gulddekorerade och blindpressade klotband. Solblekt och lätt nött rygg. Svag främre inre fals. #15155   
   100
Ågren 1381.

[SAK] Lewenhaupt, Claës C:son (1880-1965). (utg.).
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1928. 51 årg. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1927. 16:o. (6), 1513, (3) s., (8) pl.-bl. Förlagets röda gulddekorerade och blindpressade klotband. Mycket gott skick. #14994     
175
Ågren 1381.

[SAK] Lewenhaupt, Claës C:son (1880-1965). (utg.).
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1936. 59 årg. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1935. 16:o. (7), 1409, (2) s., (8) pl.-bl. Förlagets röda gulddekorerade och blindpressade klotband. Solblekt och lätt nött rygg. Svag främre inre fals. #15154   
   125
Ågren 1381.

[SAK] Riddarhusdirektionen (utg.)
Sveriges ridderskap och adels kalender 1953. 76 årg. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1952. 16:o. xij, 1291 s., 16 pl.-bl. Förlagets blå klotband, dekor och titel i guldtryck. Bakre pärm med ‘medlemsexemplar’ präglat i guld. #8537      
125

[SAK] Riddarhusdirektionen (utg.)
Sveriges ridderskap och adels kalender 1963. 86 årg. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1962. 16:o. ix, 1372, (1) s., 6 pl.-bl. Förlagets röda gulddekorerade och blindpressade klotband. #8543     
175

[SAK] Riddarhusdirektionen (utg.)
Sveriges ridderskap och adels kalender 1977. 94 årg. Stockholm, Alb. Bonniers boktryckeri, 1977. 1108 s., (12) pl.-bl. Förlagets blå klotband, gulddekorerad rygg och främre pärm. Aningen nött rygg. #8546    
125

[SAK] Riddarhusdirektionen (utg.)
Sveriges ridderskap och adels kalender 1980. 95 årg. Stockholm, Alb. Bonniers boktryckeri, 1980. 1141 s., (14) pl.-bl. Förlagets blå klotband, gulddekorerad rygg och främre pärm. Aningen nött rygg. #14977
125

[SAK] Riddarhusdirektionen (utg.)
Sveriges ridderskap och adels kalender 1989. 98 årg. Stockholm, Norstedts Tryckeri, 1988. 763 s., (12) pl.-bl. Förlagets blå klotband. Lätt solblekta pärmar. #14978      
250

[SAK] Riddarhusdirektionen (utg.)
Sveriges ridderskap och adels kalender 1992. 99 årg. Stockholm, Norstedts Tryckeri AB, 1991. 798 s., (12) pl.-bl. Förlagets blå klotband. #14979      
300

[SAK] Stenbock, Carl Magnus (1874-1923) (utg.).
Ny svensk adelskalender för år 1910. Stockholm, Iduns Tryckeri-.A.-B., 1909. 8:o. viij, 799, (2) s., 11 porträtt-pl. Förlagets röda rikt gulddekorerade klotband. Aningen solblekt rygg, nött rygghuvud & -fot. Svag bakre inre fals. Namnteckning. #5788      
200
Ågren 1382.

[Segebaden] Sundberg, Emil.
Ätten von Segebadens krönika. Halmstad, Meijels Bokindustri, 1936. 263 s. + omsl. Trådhäftad. Aningen solbränd rygg. #3731     Såld
Tryckt i 250 numr. ex., detta är nr 77.
Ätterna von Segebaden, von Braun och Sjöcrona. 1.

[Segerstråle, Nils (1893-1979)].
Hamiltonska slott och gårdar i Sverige. Anteckningar samlade av Nils Segerstråle. [Utg. av Hamiltonska släktföreningen]. Vänersborg, Vänersborgs Boktryckeri AB, 1976. 8:o. 312, (1) s. Rikt ill. Förlagets röda konstläderband med titel i guldtryck på ryggen. #1712
    Såld 
Segerstråles arbete med uppgifter om 158 st av de Hamiltonska gårdarna, mer eller mindre fullständiga beskrivna.
Innehåll: Abbotnäs; Adinal; Araslöf; Backa; Barkestorp; Barsebäck; Bissgården; Blekhem; Blomberg; Bogesund; Boo; Bosgården; Bossgården; Braås; Böksholm; Bölsnäs; Christineberg; Dahl; Danbyholm; Degla; Diö; Djuvarp; Drättinge; Eckersholm; Ekebyholm; Elfgärde; Farsta; Flemma; Folkströms bruk; Forsby; Forssa; Fotsjö; Gammelkroppa bruk; Gryts bruk; Gustafsborg; Gustafsfält; Gårdsby; Gärahof; Göingeholm; Hageby; Hallansberg; Hamilton Hill; Harastorp; Hedenlunda; Hedensberg; Hellefors bruk; Hellered; Hernestad; Herrsjö; Hjelmsäter; Holmsånger; Hulta; Hults bruk; Husby; Huseby; Högfors bruk; Höglunda; Högtorp; Hökälla; Hönsäter; Hörle; Hörnsjö-Fors bruk; Höryda; Ingelstorp; Karpalund; Kilagården; Kjesäter; Klafreströms bruk; Kronovall; Lilla Ströö; Ljung; Lundbjers; Lyckås; Låstad; Läckeby; Lästad; Löddesborg; Malma; Margreteberg; Mariedal; Mark; Marsvinsholm; Mem; Mälby; Nobynäs; Nord-Halla; Norra Freberga; Norraby; Norrö; Nybyholm; Nynäs; Näringsberg; Näsby; Olivehult; Oretorp; Osby; Ovesholm; Rodga; Råda; Rålambsdal; Sankt Olof; Simmatorp; Sjöberg; Sjötorp; Sjötuna; Skottlandshus; Slefringe; Sofieberg; Sofiedal; Sperlingsholm; Stafsäter; Stensholm; Stola; Stora Eneby; Stora Halla; Stora Kålltorp; Ströö; Sundby; Säfsjöström; Sörbygård; Tagel; Thorsjö; Tisenhult; Trolmen; Tunbyholm; Tågerup; Täckhammar; Törneryd; Törnsäter; Ulfhäll; Ullstorp; Ulriksdal; Uttersberg; Wanås; Vartorp; Weckla; Venestad; Vestanå; Vestby; Wijk; Wik; Villa Giacomina; Vinsarp; Vinnö gård; Winö; Wrangelsberg; Wrangelsdal; Vretaholm; Ymsjöholm; Yxtaholm; Ågesta; Ållonö; Ålshult; Åsbyholm; Ölsboda; Örenäs; Östanå; Österäng.

Seland, Per (red.).
Norsk slektskalender. Bind 3. Utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening. Larvik, Nanset Trykk, 1979. 16:o. (9), 212 s. Förlagets marinblå klotband med föreningens logotype i guldtryck på främre pärmen. Tryckt skyddsomslag. Nyskick. #14342     250 
Innehåller utredningar över släkterna: Baumann, Bjelke, Bonnevie, Borch, Borchsenius, Bryn, Føyn, Halbo, Hartmann, Hornemann, Lindemann, Lindhom, Prebensen, Rummelhoff, Schweigaard, Willoch.

Seland, Per (red.).
Norsk slektskalender. Bind 3. Utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening. Larvik, Nanset Trykk, 1979. 16:o. (9), 212 s. Förlagets marinblå klotband med föreningens logotype i guldtryck på främre pärmen.
Tryckt skyddsomslag. Nyskick. #14394      250
Innehåller utredningar över släkterna: Baumann, Bjelke, Bonnevie, Borch, Borchsenius, Bryn, Føyn, Halbo, Hartmann, Hornemann, Lindemann, Lindhom, Prebensen, Rummelhoff, Schweigaard, Willoch.

[Siöblad] Gillingstam, Hans.
Ätten Siöblads medeltida släktförbindelser och äldsta historia. Gävle, 1949. 110 s. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Några mindre veck på bakre omslag. #8921      200
Släkttavlor: Arkivhistorisk släkttavla, Rekarne-släkten Ekeblad, Esbjörn (Kristiernsson) Djekns avkomlingar, Peder Karlssons i Gladhem avkomlingar, Hålbonäs-släkten, Äldre Bagge-släkten.
Den arkivhistoriska släkttavlan utvisar släktskapsförbindelsen mellan fogden i Östergötland och på Rumlaborg Esbjörn (Kristiernsson) Djekn, död o. 1414 och Pontus Möller via släkter som Siöblad, Sparre & Kuylenstierna.
Skrifter utgivna av Genealogiska föreningen. 4.

Sjögren, Josef (1901-1965).
Acta genealogica Malungensia. Innehållande inledande översikt, bouppteckningsregister, mantalslängder, bomärkesförteckning, dödboksutdrag. Summary in English. Sammanställning. Malung, Malungs Boktryckeri AB, 1963. 4:o. 634 s., (2) pl. + bil. Förlagets halvklotband med rött marmorerat pärmpapper, titel i guldtryck på ryggen. Fotoillustrerat skyddsomslag med röd dekor och svart text. Skyddsomslaget med några mindre riss. Bilagorna (karta + antavla) ligger löst i pärmficka. #5565        
Såld
Sammanställning av familjer och släkter i Malung på grundval av kyrkböckerna 1775-1895.

[Sjöstedt, Sten].
Sjöstedt. Gammal skånsk trumpetarsläkt. Utgiven av Sjöstedtska släktföreningen till dess tjugoårsjubileum 1969. Stockholm, AB Hasse W Tullberg, 1969. Folio. 55, (1) s. Förlagets blå pappersband med titel i guldtryck på främre pärmen. #3800      
275
Ättlingar till Truls Sjöstedt 1697-1784.

[Smedberg] Johansson, Bert.
Släkten Smedberg. Vara, Jönssons Tryckeri AB, [1984]. 9 s. Klammerhäftad i styvt orange pappersomslag med svart text. #5856     75

[SSK]
Svenska släktkalendern
1918. Utg. af Gustaf Elgenstierna. 6:e årg. Med 12 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1917. Liten 8:o. xv, 1058 s., 12 pl.-bl. Förlagets röda klotband. Lätt solblekt rygg. #7896  
   125
Innehåller 235 släkter, varav 102 nya.

Svenska släktkalendern 1920-21. Utg. af Gustaf Elgenstierna. 8:e årg. Med 12 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1920. Liten 8:o. xviij, 644 s., 12 pl.-bl. Förlagets röda klotband. #15157      150
Innehåller 194 släkter, varav 79 nya.

Svenska släktkalendern 1927. Utg. af Gustaf Elgenstierna. 9:e årg. Med 12 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1926. Liten 8:o. xix, 687 s., 12 pl. Förlagets röda klotband. Lätt nött rygg. 1 blad loss (s. 1). #7897      50
Innehåller 240 släkter, varav 44 nya.

Svenska släktkalendern 1936. Utg. af Gustaf Elgenstierna. 11:e årg. Med 13 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1935. Liten 8:o. xxiij, 1018 s., 13 pl. Förlagets röda klotband. Solblekt rygg, främre yttre fals med reva (ca 23 mm). #7899       75
Innehåller 303 släkter, varav 63 nya.

Svenska släktkalendern 1943. Utg. af Gustaf Elgenstierna. 13:e årg. Med 15 porträtt. Stockholm Liten 8:o. xxv, 1107 s., 15 pl. Förlagets röda klotband. #7901       150
Innehåller 325 släkter, varav 79 nya.

Thorsell, Elisabeth (red.).
Svenska släktkalendern 1989. Utgiven av Gösta Berg, Ullagreta Carlsson, Pontus Möller, Wilhelm Odelberg. Tjugofemte årgången (Ny följd). Innehåller även förteckning över ingifta (manliga och kvinnliga). Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1989. 8:o. 407 s. Förlagets röda klotband med ryggtitel i guldtryck. Marginalanteckningar förekommer. Exlibris. #15149  
   150
Denna årgång (1989) innehåller 70 släkter, varav 24 nya: Andersch, Berg (från Frändefors), Djurberg II (från Stockholm), Festin (från Hackås), Gårdman, Handberg, Holmstedt, Isaksson (från Blekinge), Johnson (med Ax:son Johnson), Lindberger, Ljungquist (från Barkeryd), Lockman (från Ångermanland), Lödrup, Melander (från Åseda), Pemer, Pettersson (Petersson) (från Ask), Poppius, Quarn (Andersson, Stigson, Hildeskog, Måbäck), Rosengren (från Småland), Råsberg, Sandberg med Risbecker, Setterlind (från Dalsland), Zickerman(n).

Thorsell, Elisabeth (red.).
Svenska släktkalendern 1992. Utgiven av Gösta Berg, Ullagreta Carlsson, Pontus Möller, Wilhelm Odelberg. Tjugosjätte årgången (Ny följd). Innehåller även förteckning över ingifta (manliga och kvinnliga). Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1992. 8:o. 297 s. Förlagets röda klotband med ryggtitel i guldtryck. Exlibris. #15148   
   Såld
Denna årgång (1992) innehåller 48 släkter, varav 14 nya: Bergschöld, Cornell, De Vylder, Elmgren, Fredriksson (från Ljusnarsberg), Gerentz, Hell, Ingvar, Johansson (Boll-Kula), Leeb-Lundberg, Löfström (från Gävle), Malmgren, Stenius, Thorsell (Torssell, Torsell) (från Leksand).

Thorsell, Elisabeth (red.).
Svenska släktkalendern 1995. Utgiven av Ullagreta Carlsson, Leif Gidlöf, Pontus Möller, Wilhelm Odelberg. Tjugosjunde årgången (Ny följd). Innehåller även förteckning över ingifta (manliga och kvinnliga). Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1995. 8:o. 356 s. Förlagets röda klotband med ryggtitel i guldtryck. Marginalanteckningar förekommer. Exlibris. #15147  
   Såld
Denna årgång (1995) innehåller 50 släkter, varav 15 nya: Alfort, Billsten (från Håcksvik), Björkegren (från Björkö), Brun, Cronberg, Falkerstedt, Heimbürger, Hellner, Linder (från Skåne), Lindqvist (från Järstorp), Malmsten (från Jönköping), Petersson - Peterson (från Kristdala), Ræder, Sederholm (från Skåne).

Thorsell, Elisabeth (red.).
Svenska släktkalendern 2000. Utgiven av Ullagreta Carlsson, Wilhelm Odelberg, Pontus Möller, Örjan Werkström. Tjugoåttonde årgången (Ny följd). Innehåller även förteckning över ingifta (manliga och kvinnliga). Stockholm, Almqvist & Wiksell, 2000. 8:o. 418 s. Förlagets röda klotband med ryggtitel i guldtryck. Marginalanteckningar förekommer. Exlibris. #15150  
   Såld
Denna årgång (2000) innehåller 50 släkter, varav 17 nya: Beijbom, Berglund (från Ockelbo), Bronell, Erici, Lenke, Nordström (från Bladåker), Olsson/Olofsson (från Amnehärad), Pereswetoff-Morath (Peresvetov), Ringström, Rur, Sasse, Söderberg (från Stockholm) med släktgrenen Wigelius, Söderlindh (från Örebro), Tengberg, Varenius (från Skaraborg), Wikander, Windahl / Nathorst-Windahl (från Blekinge).

Bäckmark, Magnus (red.).
Svenska släktkalendern 2003. Utgiven av Wilhelm Odelberg, Ullagreta Carlsson, Elisabeth Thorsell, Torsten Berglund. 29:e årg. (Ny följd). Angered, Elanders Graphic Systems AB, 2003. 8:o. 462 s. Förlagets röda klotband med vitt tryckt skyddsomslag. #14583  
   450
2003: 66 släkter, varav 38 nya. Nytt ex.

Strokirk, Oscar Fredrik (1860-1926).
Kultur- och personhistoriska anteckningar. I-III. Örebro, Örebro Dagblads Tryckeri, 1915-1920. (4), 274 s.; (8), 262, (1) s.; (6), 215, (1) s. Svarta halvklotband (Halvar Svenssons, bokbinderi) med marmorerat pärmpapper. Titeltryck i guld på ryggen. Alla tre främre omslag medbundna. 3 gedigna volymer. Författardedikation till ‘Herr prosten m.m. E. Låftman’ på främre omslaget till 2:a delen. #14384     750
Innehåller redogörelser för följande 46 släkter: von Aken, Anckarsvärd, Appelbom, Appeltofft, Avelin, Barkhusen, Brenner, Örebro-släkten Broms, Camitz, von Cardell, Cronacker, de Berg, von Dellvig (von Delwig), Dellwik, Ebeltofft (Appeltofft), Ehrenpohl, Ehrenpreus, Ek (Eek) från Västergötland (Lockerudsgrenen), Engelbrektson, Enhörning (Norrlandssläkten), Gallander, Hammarhjelm, Hammarström från Dalarna, Örebro-släkten Hedberg, Herlenius (Herlén), Ladau, Leijel, von Liewen, Linroth, Örebro-Arboga släkten Lundborg, von Malmborg och Malmborg, Mörner till Morlanda (frih.), Nordberg från Lund, Palm från Arkelstorp, Pantzerhjelm, Psilanderhjelm, Scheffer, Östgötasläkten Schröder, Segerstråle, Soop, Strokirch (Strokirk), Strålenhielm, Örebro-släkten Söderlindh, Trolle, Wennerstedt, Wifoth.

Svänsson, G[ustaf] A[dolf].
Register över ättlingarne till korporalen Olof Art i Arta by, Fristad. Borås, A.-B. J. F. Björsells Boktr., 1945. 101, (1) s., (1) utvikbar karta. Trådhäftad i ljusblått pappersomslag med svart text. #0158      325
Den ovanliga 1:a upplagan om Arta Olofsgårdssläkten.

[Sydow].
Stambok för släkten von Sydow. [Utg. av Släkten von Sydows släktförening]. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1930. 8:o. 40 s. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. #13551     400
Fortsätter utgåvan från år 1885.
Tryckt på tjockt papper i 500 numr. ex., varav detta är nr 16.

Söderhielm, Sixten.
Ätten Söderhielm. Del I-II. Falun, Falu Nya Boktryckeri Aktiebolag, 1961-1963. Stor 8:o. 119, (1) s., 3 utv. släkttavlor, 1 vapenpl.; 206 s. + omsl. Trådhäftade i styvt gråblått resp grågrönt pappersomslag med blå resp. grön text. #4145      350
Del I. Anor från äldsta kända led till och med stamfadern, tab 1.
Del II. Andra och tredje generationerna - brukspatronernas - historia.

Thott, Åke.
Ätten Thott under medeltiden. Lund, Bloms Boktryckeri AB, 1983. 8:o. xij, 208 s. Illustrerad. Trådhäftad i tryckt styvt pappersomslag med svart text och vapenbild i gult och rött. #4244        Såld

Thyselius, Erik (1854-1924).
Släkten Thyselius och andra därmed befryndade släkter. Anteckningar. Stockholm, Wilhelmssons Boktryckeri A.-B., 1909. 8:o. (12), 156 s., (3) pl.-bl. Trådhäftad i vitt styvt pappersomslag med text och dekoration i guldtryck samt sigillavbildning i rött. Maskinskriven ryggtiteletikett. Författardedikation till Anton Ridderstad. #4247      450
Tryckt i 150 numr. ex., detta är nr 59.

Trägårdh, Kurt G[eorg].
Släkten Trägårdh från Skåne. Anteckningar, samlade och sammanställda. [Utgör även: Släkt och Hävd 1978:4]. Stockholm, N. O. Mauritzons Boktryckeri AB, 1978. 135 s., (8) ant.-s. + omsl. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag med svart text. #14409       120
Genealogiska föreningens släktböcker. 14.

[Uddgren, Hugo Edvard (1876-1955)].
Karolinen Hugo Johan Hamilton. En lefnadsteckning af H.E. Uddgren. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1916. 8:o. (5), 56 s., (8) pl.-bl. Ljusbrunt halvskinnband (G. Hedberg) med marmorerat pärmpapper, svarta ryggtitelfält, rikt guldornerad rygg, fem markerade bind. Marmorerade snitt. Främre omslag medbundet. Lätt nött och solblekt rygg. Med E. Björe’s exlibris. #9066     425
Innehåll: Härstamning; Ungdomsåren; I fält med kung Karl; Novemberfälttåget år 1700; Mot polske kungen; Slaget vid Kliszow; Med Karl Gustaf Rehnsköld; Slaget vid Franstadt; Inför ryska fälttåget; I Severien och Ukraina; Poltava; I fångenskap; Tillbaka till Sverige; Bland frihetstidens män; Hamiltons militära insats efter hemkomsten ur fångenskapen; Släktgården Bo.
Skrifter utgifna af Hamiltonska släktföreningen II.

Ullman, f. Rinman, Joan.
Genealogiska anteckningar rörande Rådmannen Gustaf Uddesson Ullmans ättlingar. Samlade. Göteborg, Rundqvists Boktryckeri, 1976. 8:o. 236, (4) ant.-s., (1) s., (4) utv. släkttavlor, (1) rättelsebl. Trådhäftad i styvt beige pappersomslag med svart text. #8714 350
Tryckt i 250 ex.

[Vasa] Meijer Granqvist, Paul (1867-1940).
Gustaf Vasas avkomlingar inom och utom Sverige. Minnesskrift utgiven med anledning av fyrahundraårs-jubiléet 1923. Norrtelje, Elis Ehrengrens Boktryckeri, 1924. Stor 8:o. 259, (1) s., 1 pl.-bl. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag, nött lagad rygg, något ojämnt solbrända omslag, främre med två små hål (ca 1x2 resp. 2x4 mm) vilka också går igenom de fyra första bladen i övre marginalen. Några sidor berikade med tillägg och kompletteringar (i blyerts). Författardedikation på främre omslag till ‘Herbert Jansson’. #15422     750
Mycket ovanlig trots den ‘stora’ upplagan.
Tryckt i 500 numr. ex., detta är nr 222.
Ej i allmänna bokhandeln.

Vegelius, Jan (1941-1990).
Den sägenomspunna släkten. Om Håbolssläkten [Bågenholm] från Dalsland. [Uppsala], Infograf, 1987. Folio. 819, (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets fotoillustrerade laminatband. #0693      Såld

Weibull, Carl Gustaf (1881-1962) (utg.).
Göteborgssläkter under 1700-talets senare del. Utdrag ur Göteborgs Domkyrkoförsamlings födelsebok 1762-1790 och ur Göteborgs Kristine församlings födelsebok 1775-1790. Göteborg, A. Lindgren & Söners Boktryckeri, 1915. 8:o. 121, (1) s. Trådhäftad i gult styvt pappersomslag med svart text. Delvis ouppskuren. Dedikation från utg. (Weibull) till professor Helge Almquist. #5685      250
Skrifter utgivna av Personhistoriska föreningen äldre Göteborgssläkter. [1].
Aberstén 747.

de Verdier-Hallén, Gunhild Maria Elisabeth (1919-1996).
På drottningens befallning. Släkten Werdier-de Verdier omkr. 1592-1992. Båstad, Båstad Tryckeri AB, 1992. 8:o. 173 s. Rikt illustrerad. Förlagets röda klotband med vitt dekorerat aningen nött skyddsomslag. Författarhälsning på försättsbladet. #4537   250
Stamfader, kompositören Robert Werdier c1592-c1655.

[Wertmüller] Granström, Gustaf Abraham (1851-1941).
Några anteckningar om familjen Wertmüller. Med 12 släkttabeller, 89 porträtter, en karta jemte person- och illustrationsregister. Stockholm, Jacob Bagges Söners Aktiebolag, 1919. X, (1), XI-XII, 395 s., 95 pl.-bl., (1) utv. karta, 12 utv. släkttab., (1) tilläggslapp. Trådhäftad i styvt beige pappersomslag med svart text. Bakre omslag med riss. #7976     550
Tryckt i 250 numr. ex., detta är nr 78.

Wiberg, Åke.
En herrgårdsidyll. [Flodinska släkten]. Malmö, Specialtryck, 1959. 8:o. 264 s., (1) pl.-bl. Förlagets gröna klotband med ryggtitel i guldtryck #1226  150
Innehåller bl. a.: Flodinska släkten. Släktutredning avseende Josefine och J. M. Flodins släkt.

Williamson, David (comp.).
Burke’s Royal Families of the World. Volume II. Africa & the Middle East. London, 1980. pp. xvi, 320. Publ. decorated red cloth. Dustjacket. Autographs by Arthur Addington, Brian Leask & Alan Rush #8932     400
Researched and Compiled by David Williamson with Contributions from Mark Bence-Jones, Morris Bierbrier, G. S. P. Freeman-Greenville. Alan de Lacy Rush, Michael Sayer.

[Vingqvist, Nils Herman (1873-)].
Släkten Wingqvist från Södra Ving jämte upptecknarens antavla, av Herman Vingqvist. Skara, 1936. 4:o. 73, (13) s. + omsl. Trådhäftad i styvt ljusbrunt pappersomslag med svart text. Rygghuvud med liten nötning. Med Alexander Gustafsson’s namnteckning, daterad 23-5-1938. #4640           425
Med förgreningar bl.a. till släkterna Bellander, Bergin, Bröms, (Drake), Fegræus, Fehman, Carlberg, Geting, Gillner, Hellstenius, Kempe, Lechander, Mathesius, Mitander, Modin, Molitæus, Odhelius, Omoenius, Palm, Rhodin, Rudberus, Rydhenius, Snabb, Spak, Starinius, Stenbock, Sursill, Svenske, Tengman, Thermander, Trana, Ulf, Ulfonis, Upsaliensis, Wallander, Vinstorpa-ätten.
Tryckt i 300 numr. ex., detta är nr 169.

Wästlund, Olof.
Släktforskning och minnesanteckningar. Karlstad, Nya Wermlands-Tidningens Boktryckeri, 1954. Stor 8:o. 392 s. Trådhäftad med illustrerat styvt pappersomslag. Lätt solkigt omslag Det blanka smutstitelbladet är bortklippt. Med Hans Kjellgren’s namnteckning. #4712          350
Tryckt i 500 numr. ex., detta är nr 404.

[Wærn] Pettersson, Axel V[aldemar].
Biografiska anteckningar om slägten Wærn. Utgifna af Ph. H. G. Hagberg. Munkedal, 1987. 32 s. Klammerhäftad. #8935     75
Faksimiltryck från 1901 års upplaga som utkom i 250 ex.

[Åkerström] Almegius, Folke.
Länsmän och bönder från Orust. Släkten Åkerströms historia. Kungälv, Gotab, 1977. 94 s. + omsl. Limhäftad. ur Nils Lindbergh’s bibliotek. #9307   150

[ÄSF] Wernstedt, Folke (red.).
Äldre svenska frälsesläkter. I:2. Ättartavlor utg. av Riddarhusdirektionen. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri AB, 1965. VIII s., s. 107-214. Trådhäftad. Delvis ouppskuren. #13642     175

[Öberg] Bernström, John (1903-1989).
Släkten Öberg från Araslöv. Eskilstuna, Aktiebolaget J. O. Öberg & Sons Boktryckeri, 1951. 41 s. (s. 1-2 blanka bl.). Trådhäftad i styvt ljusgult pappersomslag med grön och svart text. #4780     325
Släkten Öberg härstammande från hovkocken vid Araslövs sätesgård i Färlövs sn (L), Joseph Öberg. Nya svenska ättartal utg. av John Bernström. 3.

Örjangård, Sigurd.
Anor och minnen. Svenska släktgårdar genom sekler. Stockholm, Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag, 1947. Stor 8:o. 542 s. Förlagets klotryggband med blått ryggtitelfält, mönstrat pärmpapper. Främre omslag medbundet. Dedikation ‘Gunnar Larsson, Nästeg, Gillstad. Med tack för gott kyrkbygge! Erik Anger’ på försättsbladet. #15365  450
Med uppgifter om mer än 1000 st 200-åriga släktgårdar och deras ägare.

[Örnberg, Victor (1839-1908)].
Svensk Slägtkalender & Svenska ättartal för år 1885 -1908, (afsedda att utgöra tidskrift för svensk slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender...) Årg. 1-14. [tillsammans med:] ... Personregister. Andra upplagan. Stockholm, Vadstena & Lerum, 1884-1908 & 1976. 16:o & 8:o. Årg. 1. xij, 184 s.; Årg. 2. xij, 351, (1) s.; Årg. 3. vij, (1), 288 s.; Årg. 4. vj, (1), 351 s.; Årg. 5. xvj, 496 s.; Årg. 6. x, 496 s.; Årg. 7. vj, (1), 510, (2) s.; Årg. 8. xij, 547, (1) s.; Årg. 9. xvj, 528 s.; Årg. 10. xv, 576 s.; Årg. 11. xv, 504 s.; Årg. 12. xvj, 568 s.; Årg. 13. xij, 268 s.; Årg. 14. viij, 320 s.; Reg. (4), 483 s. Gedigna blå klotband med ryggtitel och delbeteckningar i guldtryck. 15 volymer. Några sidor i början av årg. 1 med fläckar. Exlibris. #15158  
   3200
Komplett svit.
Almquist 140-141. Setterwall II:2851.

Östrand, David.
Släkten Östrand från Hyttön i Älvkarleby. Hälsingborg, Schmidts Boktryckeri Aktiebolag, 1966. 8:o. 173 s., (4) släkttavlor. Grönt styvt pappersomslag med svart text. #8829       225
Ny, omarbetad uppl. av förf:s år 1911 utg. arbete.
I bilagorna (1-31) redogörs för ättlingarna på spinnsidan. Bilagorna 34-35 redogör för kyrkoherden Carl Östrand samt hans hustru Andréette Odéns härstamning.